Tháng 11 năm 2005 - Với các bài tiểu luận về ảnh hưởng nghệ thuật của nhà điêu khắc Onofrio, niên đại về công việc và cuộc sống của cô, và các bức ảnh gốc.