Ib tug ntawm rau cov neeg muaj hnub nyoog hauv Minnesota muaj tsawg kawg ib tus neeg tuaj txawv teb chaws. Nyob rau hauv ib qho tshiab ntawm New America, tus kws tshawb fawb Conor P. Williams tau pom tias cov thawj coj kev kawm ua haujlwm ua haujlwm li cas rau lawv cov kev cia siab kom kaj siab.