Lub Kaum Ob Hlis 2011 - Cov ntawv sau txog Ramaswamy lub cwj pwm yog ib tug ua las voos thiab tus kws ua yeeb yam, ib daim duab ntawm nws txoj haujlwm thiab lub neej, thiab cov duab.