Tháng 12 năm 2011 - Với các bài tiểu luận về ảnh hưởng của Ramaswamy với tư cách là một vũ công và biên đạo múa, một niên đại về công việc và cuộc sống của cô ấy, và các bức ảnh.