ເດືອນທັນວາ 2011 - ມີເອກະສານກ່ຽວກັບອິດທິພົນຂອງ Ramaswamy ເປັນນັກເຕັ້ນລໍາແລະນັກເຕັ້ນລໍາ, ຊີວະປະຫວັດຂອງວຽກງານແລະຊີວິດຂອງນາງ, ແລະຮູບຖ່າຍ.