Signatories nyob rau ntawm lub caij ntuj sov 2014 Cov Tsev Thaj Tsam White House rau feem cuam nqis peev, qhov twg ntau tshaj li 20 tus tswv lag luam tau teb tus thawj tswj hwm tus thawj tswj hwm ua hauj lwm thiab tshaj tawm cov kauj ruam tseem ceeb rau kev teeb tsa thiab kev loj hlob kev lag luam.