Các bên ký kết tại Hội nghị bàn tròn Nhà Trắng 2014 về đầu tư tác động, trong đó hơn 20 nhà đầu tư đã trả lời kêu gọi hành động của Tổng thống và công bố các bước quan trọng để củng cố và phát triển nền kinh tế tác động toàn cầu.