ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ
Sean Gardner | ກອງທຶນການອະນຸລັກ

ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາລົງທຶນ

Aligned Investments

ການລົງທຶນທີ່ສອດຄ່ອງແມ່ນສອດຄ່ອງກັບພາລະກິດແລະຄຸນຄ່າຂອງມູນນິທິ McKnight. ການປະຕິບັດດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກປະເມີນຕໍ່ກັບຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງ.

ການລົງທຶນທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ

ການ​ລົງ​ທຶນ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ສູງ​ສະ​ຫນອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແລະ​ສັງ​ຄົມ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ. ສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມຄາດຫວັງຂອງຕະຫຼາດ; ການລົງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການບໍ່ຫຼາຍປານໃດມີຄວາມຄາດຫວັງເພື່ອການກຸສົນ.

ອອກຈາກການລົງທຶນ

ການລົງທຶນທີ່ອອກບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຫຼັກຊັບຂອງພວກເຮົາອີກຕໍ່ໄປເນື່ອງຈາກຄວາມສໍາເລັດ, ຄວາມລົ້ມເຫລວ, ຫຼືປັດໃຈອື່ນໆ. ພວກເຮົາລາຍຊື່ພວກເຂົາສໍາລັບຄວາມໂປ່ງໃສແລະໂອກາດການຮຽນຮູ້ສໍາລັບນັກລົງທຶນອື່ນໆ.

ຄົ້ນຫາການລົງທຶນ

37 ຜົນໄດ້ຮັບ

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂອງການຮັບຮອງ: ມູນຄ່າ McKnight ບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຫຼືແນະນໍາໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ, ຂະບວນການຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຄ້າ.

ພາສາລາວ