Bỏ qua nội dung
Sean Gardner | Quỹ bảo tồn

Chúng tôi đầu tư vào đâu

Đầu tư liên kết

Các khoản đầu tư phù hợp hài hòa với sứ mệnh và giá trị của McKnight Foundation. Hiệu quả tài chính của họ được đánh giá dựa trên thị trường rộng lớn hơn.

Đầu tư tác động cao

Đầu tư có tác động cao mang lại sự thay đổi lớn hơn về môi trường và xã hội. Phần lớn có kỳ vọng thị trường, trong khi một số khoản Đầu tư Liên quan đến Chương trình (PRI) có kỳ vọng từ thiện.

Đầu tư Tìm kiếm

35 kết quả

Tuyên bố từ chối chứng thực: McKnight Foundation không xác nhận hoặc đề nghị bất kỳ sản phẩm, quy trình hoặc nhà cung cấp dịch vụ thương mại nào.

Tiếng Việt