Bỏ qua nội dung
Sean Gardner | Quỹ bảo tồn

Chúng tôi đầu tư vào đâu

Đầu tư tác động cao

Đầu tư tác động cao mang lại mức độ tác động cao hơn trong các lĩnh vực ưu tiên của McKnight cho thay đổi môi trường và xã hội. Trong một số trường hợp, chúng tôi có những kỳ vọng tài chính gần như thị trường cho họ và những người khác được cấu trúc với những kỳ vọng từ thiện (còn được gọi là Đầu tư liên quan đến Chương trình hoặc PRI).

Tuyên bố từ chối chứng thực: McKnight Foundation không xác nhận hoặc đề nghị bất kỳ sản phẩm, quy trình hoặc nhà cung cấp dịch vụ thương mại nào.

Tiếng Việt