Bỏ qua nội dung
Sean Gardner | Quỹ bảo tồn

Chúng tôi đầu tư vào đâu

Đầu tư liên kết

Các khoản đầu tư phù hợp hài hòa với sứ mệnh và giá trị của McKnight Foundation. Hiệu quả tài chính của họ được đánh giá dựa trên thị trường rộng lớn hơn.

Đầu tư tác động cao

Các khoản đầu tư có tác động cao mang lại sự thay đổi lớn hơn về môi trường và xã hội. Hầu hết đều có kỳ vọng thị trường; một số Khoản đầu tư liên quan đến Chương trình có kỳ vọng từ thiện.

Các khoản đầu tư đã thoát

Các khoản đầu tư đã thoát không còn trong danh mục đầu tư của chúng tôi do thành công, thất bại hoặc các yếu tố khác. Chúng tôi liệt kê chúng để minh bạch và cơ hội học hỏi cho các nhà đầu tư khác.

Đầu tư Tìm kiếm

37 kết quả

Tuyên bố từ chối chứng thực: McKnight Foundation không xác nhận hoặc đề nghị bất kỳ sản phẩm, quy trình hoặc nhà cung cấp dịch vụ thương mại nào.

Tiếng Việt