Sa Minnesota at sa buong bansa, masyadong maraming mga mag-aaral ng DLL ang hindi nakakuha ng suporta sa edukasyon na kailangan nila upang umunlad sa paaralan. Ang mga resulta para sa dual language learners (DLLs) sa pagbabasa ay patuloy na malayo sa likod ng kanilang mga kapantay, sa Minnesota at sa buong bansa. Sa 2017, isa lamang sa tatlong Minnesota DLL ang nagbabasa sa antas ng grado sa ikatlong grado, kumpara sa higit sa kalahati ng mga third-graders sa buong estado. Sa liwanag ng mga resultang ito, ang mga patakaran sa edukasyon at coverage ng media ay kadalasang naglalarawan ng multilingualismo bilang isang problema. Gayunpaman, sa pamamagitan ng mga karapatang suporta, ang multilingualismo ay maaaring maging malaking pag-aari sa pag-aaral ng mga mag-aaral at sa komunidad ng paaralan.