Sa 2017, isang board-staff work group na nabuo upang talakayin kung anong pangunahing konsepto ang dapat isama sa Pahayag ng Organisasyon sa Diversity, Equity, at Inclusion. Isinulat ni Na Eng, direktor ng komunikasyon ni McKnight, nag-aalok kami ng mga kasamang tala upang ibahagi ang ilan sa mga nasa likod ng pag-iisip at pagproseso na humantong sa pagpapaunlad ng Pahayag.