Ang 25th anniversary compendium ng Living Cities - na iniambag ng mga miyembro, grantees, kasosyo, at maraming iba pang mga lider - highlight ang mga patuloy na pagsisikap sa buong bansa na nagpapakita ng pangako na magbigay ng kontribusyon sa pagsara sa mga puwang ng lahi ng pagkakataon. Kasama sa koleksyon ang isang sanaysay ng direktor ng programang McKnight Region & Communities na si Lee Sheehy.