Bản tóm tắt các bài tiểu luận kỷ niệm 25 năm của Thành phố Sống - được đóng góp bởi các thành viên, người được cấp, đối tác và nhiều nhà lãnh đạo khác - nêu bật những nỗ lực đang diễn ra trên khắp đất nước cho thấy lời hứa góp phần thu hẹp khoảng cách cơ hội chủng tộc. Bộ sưu tập bao gồm một bài tiểu luận của giám đốc chương trình McKnight Vùng & Cộng đồng Lee Sheehy.