Ang proyektong ito ay nagpakita na ang mga pamumuhunan sa agrikultura ay maaaring magkaroon ng isang makabuluhang epekto, ngunit ito ay kinakailangan upang mamuhunan sa pagpapaunlad ng mga mapagkukunan ng tao, upang magkaroon ng angkop na mga patakaran sa lugar, at upang matiyak ang pagsali ng pamahalaan at mga pribadong institusyon.