Pakitandaan: Ang proseso ng aplikasyon na tinalakay sa video na ito ay luma na. Binago ng McKnight ang proseso ng pagbibigay nito noong 2022 upang tumanggap ng mga aplikasyon nang tuluy-tuloy at lumipat sa isang pinasimpleng proseso ng aplikasyon sa pagbibigay ng isang hakbang. Mangyaring bisitahin ang aming Paano mag-apply pahina para sa pinaka-up-to-date na impormasyon.

Salamat sa lahat ng sumali sa amin Huwebes, Setyembre 24, para sa Vibrant & Equitable Communities (V&EC) webinar ng programa. Tuwang tuwa kaming mag-host ng 375 katao mula sa iba't ibang mga samahan sa buong estado!

Panoorin sa itaas o basahin ang transcript kung hindi ka nakadalo o gusto mong suriin ang presentasyon. Maaari mong i-preview ang aming application (PDF, salita) maghanda. Bukod pa rito, inaanyayahan ka naming basahin ang a Q&A, na sumasagot sa mga karaniwang tanong tungkol sa programa ng V&EC.