Si Justin O'Carrick ay sumali sa McKnight noong Abril 2022 bilang isang accountant sa Finance team. Sa tungkuling ito, pangunahing pinangangasiwaan ni Justin ang proseso ng mga account payable ng Foundation. Pinapanatili din niya ang mga rekord ng pananalapi ng Foundation, nagsasagawa ng pag-uulat sa pananalapi, at sinusuportahan ang taunang mga pag-audit, badyet, mga kontrata, at paghahain ng buwis. Si Justin ay nagtrabaho sa serbisyo sa McKnight mula noong Nobyembre 2020 bilang isang contract accountant, at tumulong na pamahalaan ang isang kritikal, transisyon sa buong institusyon sa bagong sistema ng pamamahala sa pananalapi ng Foundation.

Bago ang McKnight, gumawa si Justin ng iba pang contract accountant na trabaho kasama si Robert Half, at naging accountant para sa Stone Arch Commodities at isang bookkeeper sa Columbia Sussex. Nagtapos siya ng bachelor of science sa accounting mula sa Metropolitan State University.

Nakatira si Justin sa kapitbahayan ng Midway sa St. Paul kasama ang kanyang partner na si Heather at ang kanilang anak na si Faegan. Aktibo siya sa pamana at kultura ng Ireland, kapwa sa pamamagitan ng kanyang pagkahilig sa musika at sayaw ng Ireland at sa kanyang tungkulin bilang ingat-yaman ng Irish Fair ng Minnesota.

Nabubuhay si Justin sa motto, "Lahat sa moderation—kabilang ang moderation."