Si Paul Rogé ay sumali kay McKnight noong Hulyo 2021 bilang nakatatandang opisyal ng programa para sa programang Internasyonal. Pinangunahan at isinusulong ni Rogé ang biophysical science research sa Collaborative Crop Research Program ng Foundation, na gumagana sa mga maliliit na magsasaka, institusyon ng pananaliksik, at mga organisasyon sa pag-unlad upang mapabuti ang pag-access sa lokal, napapanatiling, masustansyang pagkain at lumikha ng isang makatarungang sistema ng pagkain.

Bago dumating sa McKnight, si Rogé ay isang propesor at tagapayo sa pananaliksik sa Merritt College sa Oakland, CA, kung saan nagturo siya ng mga kurso sa agroecology sa lunsod. Bilang karagdagan, si Rogé ay nagsilbing pangalawang pinuno ng komite sa kurikulum ng kolehiyo.

Dati, sa panahon ng kanyang pananaliksik sa doktor sa Oaxaca, Mexico, nagsagawa si Rogé ng kalahok na pagsasaliksik na nakasentro sa mga magsasaka at gumamit ng transdisciplinary biophysical na pamamaraan. Ang kanyang trabaho sa postdoctoral sa Malawi ay sinuri ang potensyal para sa pangmatagalan na mga sangkap na sangkap ng pagkain. Hinanap din niya na magkasama ang mga maliliit na magsasaka at mananaliksik sa California upang mas mahusay na maunawaan kung paano naiimpluwensyahan ng iba't ibang mga rehimen ng pagbubungkal ang kalusugan sa lupa. Sa loob ng higit sa 20 taon, ang binigyang diin ni Rogé ay pakikipagtulungan sa pagsasaliksik sa mga magsasaka.

Si Rogé ay nagtataglay ng isang PhD sa enironmental science, patakaran, at pamamahala mula sa University of California, Berkeley. Nagsasalita siya ng apat na wika. Bilang karagdagan sa kanyang mga unang wika ng Ingles at Pranses, nagkaroon siya ng matatas sa Espanyol at Portuges sa pamamagitan ng kanyang pananaliksik sa doktor sa Mexico at dalawang taong paninirahan sa Brazil.

Ang kanyang iba pang mga aktibidad na pang-propesyonal ay kasama ang paglilingkod bilang isang miyembro ng lupon para sa Agroecology Commons, Guerrilla Cartography, Kooperatiba ng Bagong Paaralan para sa Pag-aaral ng Lungsod at Hustisya sa Kapaligiran, at Golden Gate Cohousing.