Paul Rogé gia nhập McKnight vào tháng 7 năm 2021 với tư cách là nhân viên phụ trách chương trình cao cấp cho chương trình Quốc tế của hãng. Rogé dẫn đầu và thúc đẩy nghiên cứu khoa học lý sinh trong Chương trình Hợp tác Nghiên cứu Cây trồng của Quỹ, làm việc với các hộ nông dân sản xuất nhỏ, các tổ chức nghiên cứu và các tổ chức phát triển để cải thiện khả năng tiếp cận thực phẩm địa phương, bền vững, bổ dưỡng và tạo ra một hệ thống lương thực toàn cầu công bằng.

Trước khi đến McKnight, Rogé là giáo sư và cố vấn nghiên cứu tại Đại học Merritt ở Oakland, CA, nơi ông giảng dạy các khóa học về nông nghiệp đô thị. Ngoài ra, Rogé còn là phó chủ tịch ủy ban chương trình giảng dạy của trường.

Trước đây, trong quá trình nghiên cứu tiến sĩ của mình ở Oaxaca, Mexico, Rogé đã thực hiện nghiên cứu có sự tham gia của người nông dân lấy nông dân làm trung tâm và sử dụng các phương pháp lý sinh xuyên ngành. Công trình sau tiến sĩ của ông ở Malawi đã đánh giá tiềm năng của cây lương thực lâu năm. Ông cũng đã tìm cách tập hợp những người nông dân và các nhà nghiên cứu ở California quy mô nhỏ lại với nhau để hiểu rõ hơn về các chế độ canh tác khác nhau ảnh hưởng đến sức khỏe của đất như thế nào. Trong hơn 20 năm, Rogé nhấn mạnh là hợp tác nghiên cứu với nông dân.

Rogé có bằng tiến sĩ về khoa học cộng đồng, chính sách và quản lý tại Đại học California, Berkeley. Anh ấy nói được bốn thứ tiếng. Ngoài ngôn ngữ đầu tiên là tiếng Anh và tiếng Pháp, ông còn thông thạo tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thông qua nghiên cứu tiến sĩ ở Mexico và hai năm cư trú tại Brazil.

Các hoạt động chuyên môn khác của ông bao gồm làm thành viên hội đồng quản trị của Agroecology Commons, Guerrilla Cartography, Trường học mới về nghiên cứu đô thị và công lý môi trường, và Golden Gate Cohousing.