Lumaktaw sa nilalaman

Paano mag-apply

Ang mga materyales sa aplikasyon para sa McKnight Scholar Awards ay magagamit sa Agosto bawat taon. Ang mga aplikante ay dapat magpakita ng interes sa paglutas ng mahahalagang problema sa mga nauugnay na lugar ng neuroscience.

Upang mag-apply, kailangang sundin ng punong tagapagsiyasat ang mga hakbang na ito:

 • I-download ang dokumentong “Application and Guidelines” na matatagpuan sa kanang sidebar. Ang mga alituntuning ito ay magbibigay ng higit pa mapanganib mga detalye tungkol sa mga hakbang na nakalista sa ibaba. Mangyaring sumangguni sa dokumento ng mga alituntunin sa kabuuan.
 • Mag-set up ng isang username at password gamit ang link na "Start Application" na matatagpuan sa kanang sidebar.

(mangyaring panatilihin ang iyong username at password para magamit sa hinaharap)

 • Sa pag-login, kumpletuhin ang isang online face sheet.
 • I-upload ang buong application bilang ONE PDF, kabilang ang:
 1. Nakumpleto na sheet ng mukha.
 2. Biographical sketch sa NIH format.
 3. Paglalarawan ng iminungkahing proyekto sa pananaliksik. Ang mga aplikante ay dapat magmungkahi ng mga eksperimento batay sa kanilang pinakamahusay na trabaho. Ang panukala ay dapat ipakilala na may abstract na 200 salita o mas kaunti, na sinusundan ng isang detalyadong pahayag ng mga plano para sa tatlong taong programa ng pananaliksik. Ang iminungkahing pananaliksik ay hindi kailangang magpakita ng isang ganap na bagong linya ng pananaliksik, ngunit hindi ito dapat magkapareho sa mga proyektong sinusuportahan ng iba pang mga nagpopondo. Ang panukala (abstract, narrative at figures, ngunit hindi bibliography) ay hindi dapat lumampas sa 6 na may bilang na single-spaced na pahina na may 1” na mga margin at 12pt na font.
 4. Isang isang pahinang salaysay na naglalarawan kung paano lumilikha ang aplikante ng isang inklusibong kapaligiran sa lab at tinutugunan ang pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, at pagsasama sa neuroscience.
 5. Iminungkahing badyet. Dapat ipahiwatig ng aplikante kung paano niya iminumungkahi na gamitin ang mga pondo ng McKnight Scholar Award ($225,000 na binayaran sa pantay na installment ng $75,000 noong 2024, 2025, at 2026). Kabilang sa mga pinahihintulutang item sa badyet ang mga suweldo at fringe benefits, kagamitan, supply, gastos sa hayop, matrikula, mga gastos para sa mga teknikal na serbisyo, atbp. Ang aplikasyon ay dapat magsama ng mga naka-itemize na badyet para sa bawat taon, sa isang naka-table na format ng column/dollar na halaga; hindi katanggap-tanggap ang mga badyet sa pagsasalaysay. Hindi maaaring gamitin ang mga pondo para sa mga overhead o hindi direktang gastos.
 6. Listahan ng Aktibo at Nakabinbing Pagpopondo (taunang direktang mga gastos sa lab).
 7. Pahayag mula sa responsableng opisyal ng pananalapi sa institusyon ng pag-sponsor.
 8. Pagsuporta sa impormasyon mula sa tagapangulo ng aplikante sa institusyon ng pag-sponsor.
 9. Mga link sa limang kamakailang publikasyong naa-access ng publiko.
 • Apat na mga sanggunian mula sa mga dating guro, superbisor, o mga kasamahang senior na pamilyar sa trabaho ng aplikante. Ang mga liham ng sanggunian ay dapat na maipadala nang hiwalay at sa tiwala ng apat na indibidwal na nakalista bilang mga sanggunian sa face sheet ng application.

Proseso ng pagpili

Ang Komite sa Review ng McKnight Scholar Awards susuriin ang mga aplikasyon at pipili ng limitadong bilang ng mga aplikanteng iinterbyuhin. Aabisuhan ang mga aplikante sa unang bahagi ng Abril at ang mga panayam ay naka-iskedyul para sa Biyernes, Mayo 3 at Sabado, Mayo 4, 2024 sa pamamagitan ng zoom.

Inirerekomenda ng komite ang mga kandidato sa Lupon ng mga Direktor ng Endowment Fund para sa pinal na desisyon. Iaanunsyo ang mga parangal sa huling bahagi ng Mayo 2024.

Pagiging karapat-dapat

Sa kompetisyong ito, hanggang sampung McKnight Scholars ang pipiliin upang makatanggap ng tatlong taong suporta, simula Hulyo 1, 2024.

Ang mga aplikante para sa McKnight Scholar Award ay dapat na mga independiyenteng investigator sa mga non-profit na institusyong pananaliksik sa Estados Unidos at dapat magkaroon ng posisyon sa faculty sa ranggo ng Assistant Professor at dapat ay nagsilbi sa ranggo na iyon nang wala pang limang taon sa deadline ng aplikasyon. (Ginawa ang mga pagbubukod para sa bakasyon ng magulang). Ang mga indibidwal na may hawak ng iba pang mga titulo gaya ng Instructor, Research Assistant Professor, Adjunct Assistant Professor, o Instructor ay hindi kwalipikado. Kung ang host na institusyon ay hindi gumagamit ng mga titulong propesor, isang liham mula sa isang matataas na opisyal ng institusyonal (hal. Dean o Direktor ng Pananaliksik) ay dapat na kumpirmahin na ang aplikante ay kumokontrol sa kanilang sariling nakalaang institusyonal na mapagkukunan, espasyo sa laboratoryo, at/o mga pasilidad. Sinisikap naming pahusayin ang heograpiko, kasarian, at pagkakaiba-iba ng lahi sa neuroscience, at hinihikayat namin ang mga kababaihan at miyembro ng mga komunidad na may kulay na mag-apply. Maaaring hindi mag-apply ang mga kandidato sa higit sa dalawang round ng kompetisyon, nabigyan na ng panunungkulan, o humawak ng isa pang award mula sa McKnight Endowment Fund. Ang isang kandidato ay maaaring magsumite ng magkahiwalay na aplikasyon sa parehong Scholar at Neurobiology of Brain Disorders sa parehong cycle. Kung ang aplikante ay nakatanggap ng Scholar Award at naging finalist para sa NBD, ang kanilang aplikasyon sa NBD ay mapapawalang-bisa dahil hindi sila maaaring humawak ng dalawang parangal nang sabay-sabay.

Pakitandaan na mula 2024 Forward, ang panahon ng pagiging kwalipikado para sa Scholar Awards ay pinalawig sa limang taon.

Halaga at Layunin ng Suporta

Ang bawat McKnight Scholar ay makakatanggap ng $75,000 taun-taon sa 2024, 2025, at 2026. Maaaring gamitin ang mga pondo sa anumang paraan na magpapadali sa pagbuo ng programa ng pananaliksik ng Scholar, ngunit hindi para sa hindi direktang gastos.

Mag-apply

Muling magbubukas ang aplikasyon sa Lunes, Agosto 12, 2024

Timeline ng Application

Ang susunod na Deadline ng Application ay Lunes, Enero 13, 2025

Para sa Kasalukuyang 2024 Candidate Pool:

 • Ang mga finalist na pinili para sa mga panayam ay naabisuhan sa unang bahagi ng Abril 2024
 • Mga virtual na panayam sa unang bahagi ng Mayo 2024
 • Anunsyo ng Gantimpala sa Kalagitnaan hanggang Huli ng Hunyo 2024
Tagalog