Xyoo 2012, lub McKnight Foundation tau thov Kev Ua Haujlwm Zoo Tshaj Plaws lawv yuav ua li cas rau hnub ib xyoos ntawm Kev Txhim Kho Xov Xwm. Shanai Matteson thiab Colin Kloecker ntawm Kev Ua Haujlwm xav ua kom paub cov yeeb yam thiab cov xov xwm tam sim no ntawm cov tub txawj ntse uas lawv niaj hnub niaj hnub no, thiab qhia txog ntau yam ntawm cov txheej txheem, cov kev xyaum, thiab cov kev paub uas cov neeg tuaj yeem ntsib hauv lawv txoj haujlwm.