Lumaktaw sa nilalaman

karagdagang impormasyon

Kami ay nalulugod na ibahagi ang aming mga tanggapan sa iyo at nais na magbigay ng pinakamahusay na mga serbisyo posible. Upang makatulong na matiyak na ang iyong pulong ay maayos, mangyaring sundin ang tatlong hakbang na ito.

Hakbang 1: Suriin ang seksyon ng pangkalahatang-ideya sa Pahina ng Mga Pulong sa Lugar, pagbibigay ng partikular na pansin sa silid kung saan gaganapin ang iyong pagpupulong.

Hakbang 2: Kumpletuhin ang Worksheet ng Bisita sa Pagtitipon at ipadala ito sa Meeting, Event, at Administrative Assistant sa madaling panahon.

Hakbang 3: Mag-check in sa Meeting, Event, at Administrative Assistant ng hindi bababa sa ilang araw bago ang iyong pagpupulong at magbigay ng isang listahan ng mga dadalo sa receptionist.

Ano ang aasahan

Signage & Check In

Maaari kaming magbigay ng signage sa aming ika-apat na floor welcome board. Mangyaring ipahiwatig kung ano ang nais mong basahin ang tanda sa Worksheet ng Bisita sa Pagtitipon.

Mag-sign in ang lahat ng mga panauhin ng Foundation sa front desk at magsuot ng isang bisita habang sila ay naririto. Para sa mga pagpupulong na may higit sa 10 na dadalo, pakibigay ang receptionist a listahan ng mga dadalo upang makatulong na mapabilis ang proseso ng check-in.

Pagkain at Inumin

Ang McKnight ay maaaring magbigay ng kape, tsaa, tubig, juice, at soft drink. Mangyaring ipahiwatig ang iyong mga pagpipilian sa Worksheet ng Bisita sa Pagtitipon.

Malugod kang mag-order ng catering mula sa isang vendor na iyong pinili. Maaari mo ring tingnan ang isang Listahan ng Mga Inirerekumendang Caterer. Kung maihahatid ang iyong catering, mangyaring ipaalam sa amin ang pangalan ng tagapagtustos at kung anong oras darating ito sa Worksheet ng Bisita sa Pagtitipon.

Kung nais mong maghatid ng mga inuming nakalalasing sa iyong pagpupulong, dapat mong talakayin ang iyong mga plano sa Pagpupulong, Kaganapan, at Administratibong Katulong sa lalong madaling panahon bago ang iyong pagpupulong. Kinakailangan naming makumpleto mo ang isang Liability Release at Indemnity form.

Mga Photocopy at Print-out

Hinihiling namin na pumupunta ka sa iyong pagpupulong sa lahat ng kinakailangang mga materyales na inihanda at kinopya.

Pagtatanggol ng Tanggapan

Sa pambihirang kaganapan ng isang hindi inaasahang pagsasara ng opisina dahil sa snow o iba pang mapanganib na panahon, aabisuhan ka ng Pulong, Kaganapan, at Administrative Assistant.

Mga Pamamaraan ng Emergency

Sa kaganapan ng sunog, masamang panahon, o iba pang emerhensiya sa panahon ng isang pagpupulong, ang mga dadalo ay inutusan na lumikas sa pamamagitan ng isang monitor na itinakda ng McKnight. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Foundation Emergency Action Plan.

Tagalog