University of Minnesota interdisciplinary online journal na kinikilala ang Mississippi River bilang isang puwang para sa napapanahon at kritikal na pag-uusap tungkol sa mga tao, komunidad, tubig, at lugar.