Ang Minnesota Equity Blueprint ay isang komprehensibo, hindi partisan, pangmatagalang plano para sa ibinahaging kaunlaran sa isang malusog na kapaligiran. Ang Blueprint ay idinisenyo upang ipakita ang pagkakaugnay ng mga tao at rehiyon ng ating estado, pati na rin ang pagkakaugnay sa pagitan ng mga pagkakaiba-iba, mga hamon, at solusyon na humuhubog sa ating kinabukasan.

Ang “open source” na dokumento ay pinagsama-samang pinadali ng Growth & Justice at OneMN.org at ginawa kasama ng mga miyembro ng Thriving by Design Network — Rural & Urban Together (TBDN). Sa loob ng 18 buwan, nakolekta ng TBDN ang mga ideya, hamon, solusyon, at mga halimbawa ng pagkilos mula sa mahigit 300 Minnesotans sa mahigit isang dosenang pagtitipon sa buong estado, kabilang ang dalawang pagtitipon sa buong estado. Kasama rin sa proseso ang input mula sa maraming propesyonal na nagtatrabaho sa publiko, pribado at non-profit na sektor. Sinuri ng pangkat ng pananaliksik ng Growth & Justice ang higit sa 700 rekomendasyong nakuha sa pamamagitan ng multi-stage na gawaing ito at ginawa ang mga ito sa 141 rekomendasyon, mula sa mga pangkalahatang estratehiya hanggang sa mga partikular na patakaran.

Ang Blueprint ay idinisenyo hindi lamang para sa Lehislatura o tagagawa ng desisyon ng gobyerno, kundi bilang isang mapagkukunan para sa aksyon ng indibidwal at lokal na komunidad. Ang mga kahon ng kwento sa buong dokumento ng serye ng pinakamahusay na kasanayan sa rehiyon at nagbibigay ng inspirasyon sa pagsusumikap upang makabuo ng isang pantay-pantay at nakapaloob na ekonomiya.