ແຜນທຸລະກິດ Minnesota Minnesota Equity Blueprint ແມ່ນແຜນການໄລຍະຍາວທີ່ສົມບູນແບບ, ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຮ່ວມກັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ. ແຜນຜັງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະທ້ອນເຖິງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນຂອງປະຊາຊົນແລະເຂດແຄວ້ນຂອງລັດຂອງພວກເຮົາ, ພ້ອມທັງຄວາມສະ ໜິດ ຕິດພັນລະຫວ່າງຄວາມແຕກໂຕນກັນ, ສິ່ງທ້າທາຍແລະວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນຮູບຊົງໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ.

ເອກະສານ “ແຫຼ່ງເປີດ” ໄດ້ຮັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກຮ່ວມກັນໂດຍ Growth & Justice ແລະ OneMN.org ແລະ ສ້າງຂື້ນກັບສະມາຊິກຂອງ Thriving by Design Network — Rural & Urban Together (TBDN). ໃນໄລຍະ 18 ເດືອນ, TBDN ໄດ້ລວບລວມແນວຄວາມຄິດ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ວິທີແກ້ໄຂ, ແລະຕົວຢ່າງການປະຕິບັດຈາກຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນໃນລັດ Minnesotans ຢູ່ໃນການຊຸມນຸມຫຼາຍກວ່າສິບແຫ່ງໃນທົ່ວລັດ, ລວມທັງການຊຸມນຸມສອງແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ລວມເອົາການປະກອບອາຊີບຈາກຫຼາຍອາຊີບທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ. ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາການຂະຫຍາຍຕົວ & ຍຸຕິທໍາໄດ້ວິເຄາະຫຼາຍກວ່າ 700 ຄໍາແນະນໍາທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍຜ່ານການເຮັດວຽກຫຼາຍຂັ້ນຕອນນີ້ແລະກັ່ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນ 141 ຄໍາແນະນໍາ, ຕັ້ງແຕ່ຍຸດທະສາດທົ່ວໄປໄປຫານະໂຍບາຍສະເພາະ.

ແຜນຜັງກະສິ ກຳ ໄດ້ຮັບການອອກແບບບໍ່ພຽງແຕ່ ສຳ ລັບຜູ້ ກຳ ນົດກົດ ໝາຍ ຫຼືລັດຖະບານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເປັນຊັບພະຍາກອນ ສຳ ລັບການກະ ທຳ ຂອງບຸກຄົນແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ບົດເລື່ອງຕະຫຼອດເອກະສານການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນແລະເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ດົນໃຈເພື່ອສ້າງເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມສະ ເໝີ ພາບແລະເປັນກັນເອງ.