រំលងទៅមាតិកា

តំបន់ផ្តោតលើសហគមន៍

នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៩ មូលនិធិម៉ាកខេក បានប្រកាសកម្មវិធីផ្តោតលើសហគមន៍ថ្មី ដើម្បីលើកកម្ពស់សមធម៌និងការដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋមិនីសូតា។ គោលដៅ: កសាងអនាគតដ៏រស់រវើកសំរាប់ប្រជាជនមីនណេសទាំងអស់ដែលមានអំណាចការរុងរឿងនិងការចូលរួម។ ដើម្បីកសាងអនាគតដ៏រស់រវើកកម្មវិធីថ្មីនេះនឹងផ្តល់កិត្តិយសនិងកសាងនូវអ្វីដែលយើងបានរៀនពីការងារដែលយើងបានគាំទ្រនៅក្នុងសហគមន៍អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខណៈពេលដែលកំពុងបង្កើតឱកាសសម្រាប់គំនិតថ្មីៗ។ តាមរយៈកម្មវិធីថ្មីនេះយើងនឹងទាញយកសក្តានុពលរបស់មីណេសស្តុនតាមរយៈពូជសាសន៍វប្បធម៌ជនជាតិចំណូលប្រាក់ចំណូលភូមិសាស្ត្រនិងភាពខុសគ្នាផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើអោយរដ្ឋរបស់យើងមានដំណើរការល្អសំរាប់សហគមន៍និងអ្នករស់នៅក្នុងសហគមន៍។

នៅក្នុងពេលវេលាមួយដែលរដ្ឋមីនីសូតាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ថាជាប្រទេសមួយដែលអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់ភាពខុសគ្នានៃពូជសាសន៍យើងគិតអំពីអនាគតដែលប្រជាជនស្បែកនិងជនជាតិដើមភាគតិចដែលសព្វថ្ងៃនេះត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គខាងស្ថាប័ននិងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដែលអាចទទួលបាននិងប្រើប្រាស់អំណាចរីកចម្រើនខាងវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ច។ និងចូលរួមយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងជីវិតពលរដ្ឋ។

កម្មវិធីថ្មីរបស់យើងផ្តោតលើការជំរុញភាពចល័តនៃសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌និងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ។

យើងមើលឃើញតំបន់ផ្តោតសំខាន់ទាំងបីនេះជាការងារផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធដែលប្រសព្វគ្នានិងព្យាយាមជួយប្រជាជនមីនណេសទាំងអស់អោយរីកចម្រើនតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា។ ការចល័តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានគោលបំណងបង្កើតផលប៉ះពាល់សម្រាប់បុគ្គល។ ការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយសមធម៌មានគោលបំណងបង្កើតផលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍និងទីកន្ល្រងនៅមីនីសូតា។ ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋមានគោលបំណងជំរុញអោយមានការតស៊ូមតិនិងការចូលរួមកាន់តែទូលំទូលាយដែលជួយជំរុញភាពចម្រុះរបស់យើង។ យុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើងសម្រាប់ការងារនេះនៅតែកំពុងលេចឡើង។ យើងពិពណ៌នាខាងក្រោមការគិតនិងវិធីសាស្រ្តដំបូងរបស់យើងចំពោះចំណុចផ្តោតទាំងបីនេះ។

 

តំបន់ផ្តោតអារម្មណ៍

ភាពចល័តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

ម៉ាក់ឃីនជឿជាក់ថា ទាំងអស់ ប្រជាជនមីននឹងធ្វើបានល្អប្រសើរប្រសិនបើយើងបិទគម្លាតសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើជាតិសាសន៍។ ក្នុងការផ្តោតលើការចល័តសេដ្ឋកិច្ចយើងមានគោលបំណងដើម្បីធានាថាសហគមន៍ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិទាបជនជាតិដើមភាគតិចនិងសហគមន៍ដែលមានពណ៌ចម្រុះចូលរួមនិងចែករំលែកនៅក្នុងសង្គមវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋលេខ ១ ៣៨២២១៧ ព្រមទាំងពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់មីនីសូតា។ ដើម្បីសំរេចបាននូវគោលបំណងនេះយើងនឹងខិតខំលុបបំបាត់នូវភាពខុសគ្នានៃចំណូលពូជការអប់រំការអប់រំនិងទ្រព្យសម្បត្តិ។ គម្រោងជាក់លាក់អាចរួមបញ្ចូលទាំងការកើនឡើងនូវការងារថ្មីៗដែលគាំទ្រដល់ក្រុមគ្រួសារការកសាងកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញការវិនិយោគនៅក្នុងមូលដ្ឋានរឹងមាំរបស់សហគ្រិននិងម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងបង្កើនការទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយសមធម៌។

ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយសមធម៌

សម្រាប់ប្រវត្តិសាស្រ្តភាគច្រើនគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់មីនីសូតាបាននាំឱ្យមានវិសមភាពដោយការមិនស្មោះត្រង់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិទាបជនជាតិដើមភាគតិចនិងសហគមន៍ដែលមានពណ៌សម្បុរ។ ការសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌មានន័យថាអ្នកស្រុកមីនីសូតាទាំងអស់មាន to កាសដើម្បី៖

  • រស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានសុខភាពល្អនិងមានសុវត្ថិភាព។
  • ភ្ជាប់ទៅនឹងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌។ និង
  • ប្រើសំលេងរបស់ពួកគេដើម្បីជះឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តដែលមានឥទ្ធិពលលើទីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅ។

ការជឿនលឿនការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌អាចរួមបញ្ចូលទាំងការខិតខំដើម្បីថែរក្សានិងផលិតលំនៅដ្ឋានដែលមានតំលៃសមរម្យ។ ដើម្បីធានាបាននូវទ្រព្យសម្បត្តិទាបជនជាតិដើមភាគតិចសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍និងសហគមន៍ដែលមានពណ៌សម្បុរមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តក្នុងតំបន់។ និងបញ្ចូលការអនុវត្តប្រកបដោយសមធម៌ក្នុងការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ។

ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ

នៅពេលដែលសហគមន៍នានានៅទូទាំងរដ្ឋមីនីសូតាបន្តផ្លាស់ប្តូរអ្នកស្រុកកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីតភ្ជាប់គ្នាកសាងស្ពានឆ្លងកាត់បន្ទាត់នៃភាពខុសគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានិងបង្កើតឱកាសដើម្បីដោះស្រាយវិសមភាពនិងជំរុញវិបុលភាព។ ខណៈពេលដែលរដ្ឋមីនីសូតាមានគំនិតផ្តួចផ្តើមប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតជាច្រើនដែលដោះស្រាយភាពមិនស្មើភាពគ្នានៃពូជសាសន៍និងសេដ្ឋកិច្ចការខិតខំទាំងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងភាពឯកោ។ ដើម្បីធ្វើឱ្យមានវឌ្ឍនភាពពិតប្រាកដយើងត្រូវការមេដឹកនាំពហុភាគីពហុវិស័យនិងពហុពលរដ្ឋដែលអាចសម្របសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងអំណាចរួមគ្នាវិបុលភាពនិងការចូលរួមនៅទូទាំងរដ្ឋមីនីសូតា។

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពលរដ្ឋរឹងមាំនឹងគាំទ្រសហគមន៍ក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នាជុំវិញគុណតំលៃនិងផលប្រយោជន៍រួម។ ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋបែបនេះអាចជួយឱ្យសហគមន៍កំណត់កំណត់អនុវត្តនិងសម្រេចគោលបំណងរួម។ វាក៏អាចគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការរួមបញ្ចូលនិងកាន់តែច្រើនផងដែរ។ មេដឹកនាំសាធារណៈជំនាន់ថ្មី ហើយនិងខ្លាំងជាងការនិទានកថាផ្អែកលើតម្លៃដែលលើកកម្ពស់សហគមន៍របស់យើង។ ផលប្រយោជន៍រួម។

ភាសាខ្មែរ