រំលងទៅមាតិកា

ការវិនិយោគលើផលប៉ះពាល់

គោលដៅវិនិយោគលើផលប៉ះពាល់: ការវិនិយោគអំណោយទានរបស់យើងតាមរបៀបដែលផ្ដល់ថវិកាកម្មវិធីនិងការរៀនសូត្រ។ យើងដើរតួជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុម្ចាស់ហ៊ុននិងអ្នកចូលរួមទីផ្សារដើម្បីជំរុញនិរន្តរភាពនិងជ្រើសរើសគោលដៅកម្មវិធី។

McKnight's ក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ ហៅយើងឱ្យបង្កើនធនធានរបស់មូលនិធិដើម្បីកសាងនិងពង្រឹងសហគមន៍សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលមាននិរន្តរភាពបរិស្ថាន។

ការវិនិយោគលើផលប៉ះពាល់គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដើម្បីធ្វើការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅនេះ។

មូលនិធិភាគច្រើនត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ដើម្បីចែកចាយ 5% នៃតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិវិនិយោគជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីគោលបំណងសប្បុរសធម៌និងរដ្ឋបាល។ ការវិនិយោគលើផលប៉ះពាល់គឺជាឱកាសមួយដើម្បីរុញច្រានលុយ 95% ផ្សេងទៀតក្រៅពីជំនួយឥតសំណងដើម្បីជំរុញដំណោះស្រាយដូចជាតម្រូវការថាមពលស្អាតនិងលំនៅដ្ឋានសមរម្យ។ ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តវិនិយោគក្នុងសតវត្សរ៍ទី 21 នេះយើងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់យើងនិងលើកតម្កើងអំណោយទានរបស់យើង។

ទាញយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលនយោបាយវិនិយោគរបស់ McKnight

ការវិនិយោគលើផលប៉ះពាល់

ក្រឡេក​មើល​មួយ​ភ្លេ​ត

24

ការវិនិយោគ

21

វិនិយោគិន

$589M

វិនិយោគសរុប

“ វិបត្តិអាកាសធាតុទាមទារឱ្យយើងចាត់វិធានការដោយក្លាហាននិងដោយចេតនា។ ការលុបបំបាត់ផលប៉ះពាល់នៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលជាអំណោយរបស់យើងអនុញ្ញាតឱ្យយើងប្រើប្រាស់ធនធានទាំងអស់របស់មូលនិធិយើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុ” ។

   -តូនីអាឡិនប្រធានាធិបតី

ប្រភព: ការប្តេជ្ញាចិត្តសូន្យ McKnight Net Zero

ភាសាខ្មែរ