រំលងទៅមាតិកា

គោលនយោបាយភាពឯកជន & លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

សូមអរគុណចំពោះការមកកាន់គេហទំព័រនេះដែលជាកម្មសិទ្ធិនិងដំណើរការដោយមូលនិធិ McKnight ។

យើងដឹងថាភាពឯកជនរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកហើយយើងខិតខំដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលនិងទុកចិត្តអ្នក។ យើងបានបង្កើតគោលការណ៍នេះដើម្បីឱ្យអ្នកដឹងអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលនៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័រនេះរបៀបដែលយើងប្រើនិងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលនិងរបៀបដែលយើងការពារភាពឯកជនរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីគោលនយោបាយឬការអនុវត្តភាពឯកជនរបស់យើងសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយប្រើព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនខាងក្រោម:

មូលនិធិ McKnight
ផ្លូវលេខ 710 ខាងត្បូងខាងត្បូងឈុតទី 400
មីនៀប៉ូលីស, MN 55401
612-333-4220

communications@mcknight.org

តារាង​មាតិកា

 1. ការយល់ព្រមរបស់អ្នក
 2. គោលការណ៍នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់យើង
 3. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជន
 4. ប្រភេទព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល
 5. របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានតាមរយៈគេហទំព័រនេះ
 6. ជម្រើសរបស់អ្នក
 7. របៀបចូលប្រើធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬកែតម្រូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
 8. ជំហានដែលយើងយកដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
 9. របៀបដែលយើងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដទៃ
 10. កុមារអាយុក្រោមដប់បី
 11. តំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត
 12. គោលនយោបាយនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរ
 13. មិនតាមដានយន្តការ
 14. ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព: ថ្ងៃទី 8 ខែមីនាឆ្នាំ 2018

ការយល់ព្រមរបស់អ្នក
សូមចំណាយពេលប៉ុន្មាននាទីដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍នេះមុនពេលប្រើគេហទំព័រនេះ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកយល់ព្រមលើការប្រមូលការប្រើប្រាស់និងការលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយគោលការណ៍នេះអ្នកមិនអាចចូលប្រើឬប្រើគេហទំព័រនេះបានទេ។

គោលការណ៍នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់យើង
គោលការណ៍នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដែលគ្របដណ្តប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ តំណភ្ជាប់ទៅនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងត្រូវបានផ្ដល់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំព័រនីមួយៗនៃគេហទំព័រនេះ។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជន
គោលនយោបាយនេះអាចត្រូវបានបំពេញបន្ថែមឬធ្វើវិសោធនកម្មម្តងម្កាលដោយ "ការជូនដំណឹងអំពីភាពឯកជន" ដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រនេះ។ ការជូនដំណឹងឯកជនភាពទាំងនេះផ្តល់កម្រិតលម្អិតដែលយើងមិនអាចផ្តល់ជូននៅក្នុងការពិពណ៌នាទូទៅបន្ថែមទៀតនៃការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជនរបស់យើង។ ឧទាហរណ៍ទំព័រមួយចំនួននៃគេហទំព័រនេះអាចមានការជូនដំណឹងអំពីភាពឯកជនដែលផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលនៅលើទំព័រទាំងនោះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការព័ត៌មាននោះនិងជម្រើសដែលអ្នកអាចមានអំពីវិធីដែលយើងប្រើព័ត៌មាននោះ។

ប្រភេទព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល
ព័ត៌មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត។ យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកដឹងដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយផ្តល់ដោយខ្លួនឯងនៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័រនេះ។ ឧទាហរណ៍យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យនៅពេលអ្នកបញ្ចេញមតិលើ "ព័ត៌មាននិងទស្សនៈ" ឬធាតុកំណត់ហេតុបណ្ដាញទាក់ទងមកពួកយើងជាមួយសំណួរសន្មតទីកន្លែងប្រជុំឬស្នើសុំជំនួយ។ ព័ត៌មានមួយចំនួនដែលអ្នកដាក់ប្រកាសនៅលើគេហទំព័រនេះអាចជាខ្លឹមសារដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើ។ មាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើទាំងអស់ត្រូវតែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់យើង។

ព័ត៌មានពីកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ យើងប្រមូលព័ត៌មានដែលផ្ញើទៅយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ ព័ត៌មាននេះជាធម្មតារួមបញ្ចូលអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកអត្តសញ្ញាណអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកឈ្មោះនិងកំណែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកឈ្មោះនិងកំណែកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលានៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកនិងទំព័រដែលអ្នកទៅទស្សនា។ សូមពិនិត្យកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងថាតើព័ត៌មានដែលកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកផ្ញើឬរបៀបផ្លាស់ប្តូរការកំណត់របស់អ្នក។

ព័ត៌មានពីឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។ ដូចគ្នានេះដែរប្រសិនបើអ្នកចូលប្រើគេហទំព័រនេះតាមរយៈឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកយើងអាចប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់ពីឬឧបករណ៍របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ប្រភេទព័ត៌មានដែលយើងអាចប្រមូលរួមមានប្រភេទឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើលេខសម្គាល់ឧបករណ៍តែមួយគត់របស់អ្នកអាសយដ្ឋាន IP របស់ឧបករណ៍របស់អ្នកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឧបករណ៍របស់អ្នកប្រភេទនៃកម្មវិធីរុករកអ៊ិនធរណេតចល័តដែលអ្នកប្រើនិងព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលអ្នកប្រើទូរស័ព្ទរបស់យើង ឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័របន្ទះ។

បន្ថែមទៀតអំពីអាសយដ្ឋាន IP ។ "អាសយដ្ឋាន IP" គឺជាលេខតែមួយគត់ដែលត្រូវបានកំណត់ទៅកុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត។ វាត្រូវបានគេប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ "ទីតាំង" នៃកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនៅក្នុងអ៊ីនធើណែតដូច្នេះព័ត៌មានដែលអ្នកស្នើសុំអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អ្នក។

អាសយដ្ឋាន IP មិនរួមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលសម្គាល់អ្នកផ្ទាល់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចបញ្ចូលអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកជាមួយព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក។ យើងក៏អាចប្រើអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកដើម្បីចងក្រងព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃអំពីបុគ្គលដែលប្រើគេហទំព័រនេះ។ លើសពីនេះទៀតប្រសិនបើយើងសង្ស័យសកម្មភាពមិនសមរម្យឬព្រហ្មទណ្ឌឬការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពនៃគេហទំព័រនេះយើងអាចចែករំលែកកំណត់ហេតុម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់យើង - ដែលមានអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកប្រើ - ដោយមានអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតសមស្របដែលអាចប្រើព័ត៌មាននោះដើម្បីតាមដាននិងកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គល ។

ខូឃីស៍និងបច្ចេកវិជ្ជាស្រដៀងគ្នា។ យើងប្រើ "ខូឃីស៍" និងបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននិងគាំទ្រលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៃគេហទំព័រនេះ។ ឧទាហរណ៍យើងអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះដើម្បី:

 • ប្រមូលព័ត៌មានអំពីវិធីដែលអ្នកទស្សនាប្រើវេបសាយនេះ - ទំព័រណាដែលពួកគេទៅទស្សនាដែលភ្ជាប់ពួកគេប្រើនិងរយៈពេលដែលពួកគេស្នាក់នៅលើទំព័រនីមួយៗ។
 • គាំទ្រដល់លក្ខណៈពិសេសនិងមុខងារនៃគេហទំព័រនេះឧទាហរណ៍ដើម្បីជួយសង្រ្គោះអ្នកពីបញ្ហានៃការបញ្ជូនព័ត៌មានរួចហើយនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់យើងឬដើម្បីរំលឹកការកំណត់ដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងនៅលើការបើកមើលពីមុន។ និង
 • បដិរូបកម្មបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័រនេះ។

ជាទូទៅព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាបណ្តាញទាំងនេះមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកផ្ទាល់ហើយដូច្នេះមិនមែនជា "ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន" ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចបញ្ចូលគ្នានូវព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបានដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាបណ្តាញទាំងនេះជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក។

ជាទូទៅប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទទួលខូឃីអ្នកអាចកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកឱ្យបដិសេធខូឃីស៍ឬប្រាប់អ្នកនៅពេលដែលខូឃីស៍ត្រូវបានដាក់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ទោះបីជាអ្នកមិនតម្រូវឱ្យទទួលយកខូឃីស៍នៅពេលដែលអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះក៏ដោយក៏អ្នកមិនអាចប្រើមុខងារទាំងអស់របស់គេហទំព័រនេះបានទេប្រសិនបើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកបដិសេធខូឃីស៍របស់យើង។

របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានតាមរយៈគេហទំព័រនេះ
យើងអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលបានតាមរយៈគេហទំព័រនេះ:

 • ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលអ្នកស្នើសុំ;
 • សម្រាប់គោលបំណងការពារសន្តិសុខ, ឥណទាន, ឬក្លែងបន្លំ
 • ផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មអតិថិជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
 • ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រនេះ។
 • ដើម្បីទាក់ទងអ្នកជាមួយព័ត៌មាននិងសេចក្តីជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
 • ដើម្បីទាក់ទងអ្នកជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេសនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលយើងជឿថានឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្នក (ស្របតាមចំណង់ចំណូលចិត្តភាពឯកជនដែលអ្នកបានបង្ហាញដល់យើង) ។
 • អញ្ជើញអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនិងផ្ដល់មតិយោបល់ដល់យើង (ស្របតាមចំណង់ចំណូលចិត្តភាពឯកជនដែលអ្នកបានបង្ហាញដល់យើង) ។
 • ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីតម្រូវការនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នក។
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវមាតិកាមុខងារនិងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់របស់តំបន់បណ្ដាញនេះ។
 • ដើម្បីកែលម្អផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង។
 • ដើម្បីកែលម្អការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង។ និង
 • សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតណាមួយដែលបានកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងសិទ្ធិឯកជនអនុវត្តឬកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតរវាងអ្នកនិងយើង។

សូមមើលខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីជម្រើសដែលអ្នកមានអំពីរបៀបដែលយើងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ជម្រើសរបស់អ្នក
ជាទូទៅ។ យើងគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសអំពីវិធីដែលយើងប្រមូលយកប្រើប្រាស់និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ការពិភាក្សាខាងលើគឺជាជម្រើសដែលអ្នកមានអំពីការបញ្ជូនខូឃីស៍ទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកតាមរយៈគេហទំព័រនេះ។ លើសពីនេះទៀតជាទូទៅយើងនឹងស្នើសុំឱ្យអ្នកបង្ហាញពីជម្រើសរបស់អ្នកនៅពេលយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍យើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសមួយដើម្បី "បដិសេធ" នៃការទទួលបានការទំនាក់ទំនងជាក់លាក់ពីយើង។ លើសពីនេះទៀតយើងនឹងបញ្ចូលតំណ "ឈប់ចុះឈ្មោះ" នៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិចនីមួយៗឬអ៊ីម៉ែលផ្សព្វផ្សាយដែលយើងផ្ញើទៅអ្នកដូច្នេះអ្នកអាចប្រាប់យើងថាអ្នកមិនចង់ទទួលបានការទំនាក់ទំនងបែបនេះពីយើងនាពេលអនាគត។

ចំណង់ចំណូលចិត្តដែលបានបញ្ច្ញពីមុន។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំណង់ចំណូលចិត្តពីមុនដែលទាក់ទងនឹងរបៀបដែលយើងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ដកហូតបញ្ជីសំបុត្ររួមរបស់យើងនៅពេលណាក៏បានសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំដោយប្រើព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនខាងលើ។ នៅពេលយើងមានព័ត៌មានដែលយើងត្រូវការយើងនឹងដកអ្នកចេញពីបញ្ជីសំបុត្ររួមរបស់យើងដូចដែលអ្នកបានស្នើសុំ។ សូមផ្តល់ឱ្យយើងនូវពេលវេលាសមរម្យដើម្បីគោរពតាមសំណើរបស់អ្នក។

របៀបចូលប្រើធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬកែតម្រូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
ប្រសិនបើអ្នកចង់ចូលប្រើធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬកែតម្រូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយប្រើព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនខាងលើ។ យើងនឹងឆ្លើយតបចំពោះអ្នកក្នុងរយៈពេលសមហេតុសមផលហើយក្នុងករណីណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ដែលអនុវត្ត។ យើងអាចសួរអ្នកនូវព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ ក្នុងករណីភាគច្រើនយើងនឹងផ្តល់នូវការចូលដំណើរការនិងកែតម្រូវឬលុបព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវណាមួយដែលអ្នកបានរកឃើញ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីខ្លះយើងអាចកំនត់ឬបដិសេធការស្នើសុំរបស់អ្នកប្រសិនបើច្បាប់អនុញ្ញាតឬតម្រូវឱ្យយើងធ្វើដូច្នេះឬប្រសិនបើយើងមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។

ជំហានដែលយើងយកដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
យើងរក្សាវិធានការរដ្ឋបាលរាងកាយនិងបច្ចេកទេសសមហេតុផលដើម្បីការពារការរក្សាការសម្ងាត់និងសុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកដាក់ស្នើនៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័រនេះ។ ជាអកុសលគ្មានវេបសាយម៉ាស៊ីនមេឬមូលដ្ឋានទិន្នន័យមានសុវតិ្ថភាពឬ "ភ័ស្តុតាងរបស់ពួក Hacker" ។ ដូច្នេះយើងមិនអាចធានាថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបញ្ចេញចោលការប្រើប្រាស់ខុសឬបាត់បង់ដោយចៃដន្យឬដោយទង្វើដែលគ្មានការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកដទៃឡើយ។

របៀបដែលយើងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដទៃ
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ភាគីទីបី។ យើងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានតាមរយៈគេហ៏ទំព័រនេះជាមួយអ្នកលក់ភាគីទីបីដែលធ្វើសកម្មភាពឬជំនួសឱ្យយើង។ ឧទាហរណ៍យើងប្រើអ្នកផ្គត់ផ្គង់ភាគីទីបីដើម្បីរៀបចំនិងដំណើរការគេហទំព័រនេះដើម្បីសម្រួលដល់ការបញ្ចប់កម្មវិធីតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីធ្វើការស្ទង់មតិនិងជួយយើងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ។ អ្នកលក់ភាគីទីបីទាំងនេះអាចត្រូវការព័ត៌មានអំពីអ្នកដើម្បីអនុវត្តមុខងាររបស់ពួកគេ។

មាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើ។ មាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើដែលអ្នកដាក់ស្នើនៅលើឬតាមរយៈវែបសាយនេះអាចរកបានសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតដែលចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ។ លើសពីនេះយើងអាចប្រើខ្លឹមសារដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើដែលអ្នកបញ្ជូនតាមឬតាមរយៈគេហ៏ទំព័រនេះក្នុងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយនិងការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀត។ យើងអាចឬមិនអាចប្រើឈ្មោះរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងការប្រើបែបនេះហើយយើងអាចឬមិនស្វែងរកការយល់ព្រមរបស់អ្នកមុនពេលប្រើមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើសម្រាប់គោលបំណងបែបនេះ។ ហេតុដូច្នេះហើយអ្នកមិនគួររំពឹងទុកអំពីភាពឯកជនដោយគោរពតាមខ្លឹមសារដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើដែលអ្នកដាក់ស្នើនៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័រនេះទេ។ អ្នកមិនគួរដាក់ស្នើមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើណាដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើឱ្យសាធារណជនទូទៅមើលទេហើយអ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសដើម្បីប្រាកដថាការដាក់ស្នើរបស់អ្នកគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់យើង។ ជាពិសេសការដាក់ស្នើរបស់អ្នកមិនត្រូវបំពានសិទ្ធិឯកជនឬសិទ្ធិផ្សេងៗរបស់អ្នកដទៃទេ។

មូលនិធិ McKnight Endowment សម្រាប់ផ្នែកសរសៃប្រសាទ។ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានតាមរយៈគេហទំព័រនេះដោយមូលនិធិមូលនិធិ McKnight សម្រាប់ផ្នែកសរសៃប្រសាទដែលត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយមូលនិធិតែប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រនេះសម្រាប់សន្និសិទប្រចាំឆ្នាំរបស់ Endowment យើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកដាក់ស្នើជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកជាមួយនឹង Endowment ។
ការគោរពតាមច្បាប់និងការការពារសិទ្ធិរបស់យើងនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃ។ យើងអាចនឹងលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលដែលយើងជឿជាក់ថាការលាតត្រដាងព័ត៌មានគឺជាការសមស្របដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ដីកាតុលាការឬដីកាបង្គាប់។ យើងក៏អាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីការពារឬស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មដែលអាចកើតមានដូចជាការក្លែងបន្លំឬការលួចអត្តសញ្ញាណដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៃគេហទំព័រនេះដើម្បីអនុវត្តឬអនុវត្តលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ឬកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតរបស់យើងលើអ៊ីនធឺណិតឬដើម្បីការពារសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងឬ ទ្រព្យសម្បត្តិឬសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិឬសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬអ្នកដទៃ។

ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិឯកជន។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រវែបសាយនេះដែលអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាននោះ។ តាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅលើទំព័រនោះអ្នកនឹងយល់ព្រមលើការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងឯកជនភាព។

ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀត។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចបានរៀបរាប់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតរវាងអ្នកនិងយើង។

កុមារអាយុក្រោមដប់បី
យើងមានមោទនភាពចំពោះតំបន់បណ្តាញនេះហើយយើងខិតខំដើម្បីធានាថាវាមិនធ្វើឱ្យមនុស្សដែលមានអាយុខុសៗគ្នាឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេហទំព័រនេះមិនមានបំណងសម្រាប់កុមារឬអនីតិជនអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាណាព្យាបាលឬអាណាព្យាបាលឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាកុមារបានបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័រនេះដោយគ្មានការយល់ព្រមនិងការត្រួតពិនិត្យពីឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយប្រើព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនខាងលើដើម្បីឱ្យយើងអាចចាត់វិធានការសមស្រប។

តំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត
តំបន់បណ្ដាញនេះអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រដែលដំណើរការដោយស្ថាប័នផ្សេងទៀតរួមមានគេហទំព័រដែលដំណើរការដោយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីរបស់យើងនិងភាគីទីបីផ្សេងទៀត។ គោលការណ៍នេះមិនអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាននៅលើគេហទំព័រភាគីទីបីណាមួយទេ។ នៅពេលអ្នកចូលប្រើគេហទំព័រភាគីទីបីតាមរយៈតំណភ្ជាប់នៅលើគេហទំព័រនេះសូមចំណាយពេលប៉ុន្មាននាទីដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ភាពឯកជនដែលបានបង្ហោះលើគេហទំព័រនោះ។

គោលនយោបាយនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរ
គោលនយោបាយនេះពិពណ៌នាអំពីគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តបច្ចុប្បន្នរបស់យើងទាក់ទងនឹងបុគ្គល
ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបានតាមរយៈគេហទំព័រនេះ។

យើងកំពុងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនិងបន្ថែមទៅលក្ខណៈពិសេសនិងមុខងារនៃគេហទំព័រនេះនិងសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូនតាមរយៈគេហទំព័រនេះ។ ជាលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ (ឬការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងច្បាប់) យើងប្រហែលជាត្រូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬកែសម្រួលគោលការណ៍នេះឡើងវិញ។ ដូច្នោះហើយយើងរក្សាសិទ្ធិធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬកែសម្រួលគោលនយោបាយនេះនៅពេលណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដោយដាក់កំណែប្រែនៃគោលនយោបាយនេះនៅពីក្រោយតំណដែលសម្គាល់ "គោលនយោបាយភាពឯកជន" នៅខាងក្រោមទំព័រនីមួយៗនៃគេហទំព័រនេះ។ ការបន្តប្រើប្រាស់វែបសាយនេះបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ជូននូវគោលនយោបាយកែសំរួលឡើងវិញមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយគោលការណ៍កែសំរួលឡើងវិញ។

ដើម្បីភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកនៅពេលដែលគោលការណ៍នេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរយើងនឹងជូនដំណឹងអ្នកដោយការដាក់ប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងនៅលើទំព័រដើមរបស់យើងអស់រយៈពេល 60 ថ្ងៃ។ យើងក៏នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផងដែរនូវ "កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព" នៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើរយៈពេលជាងហុកសិបថ្ងៃត្រូវនៅចន្លោះពេលដែលអ្នកចូលទៅកាន់វែបសាយត៍នេះសូមប្រាកដថាអ្នកបានពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីមើលថាតើគោលនយោបាយនេះត្រូវបានកែសម្រួលតាំងពីការចូលមើលចុងក្រោយរបស់អ្នកឬយ៉ាងណា។

អ្នកអាចចូលប្រើកំណែបច្ចុប្បន្ននៃគោលនយោបាយនេះនៅពេលណាមួយដោយការចុចតំណដែលបានសម្គាល់ "គោលការណ៍ភាពឯកជន" នៅខាងក្រោមទំព័រនីមួយៗនៃគេហទំព័រនេះ។

មិនតាមដានយន្តការ
ច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតម្រូវឱ្យមានគោលនយោបាយនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីរបៀបដែលយើងឆ្លើយតបទៅនឹងសញ្ញា "Do-Not-Track ('DNT')" ដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ដោយសារតែការប្រែប្រួលនៃបច្ចេកវិទ្យានិងការមិនសង្ស័យក្នុងឧស្សាហកម្មទាក់ទងនឹងអត្ថន័យនៃសញ្ញា DNT យើងបច្ចុប្បន្នមិនធានាថាយើងនឹងគោរពតាមសញ្ញា DNT ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

ពាក្យ "មាតិកា" សំដៅលើកម្មវិធីនិងកូដទាំងអស់ដែលមានឬប្រើដើម្បីដំណើរការគេហទំព័រនេះនិងអត្ថបទទាំងអស់រូបថតរូបភាពរូបភាពគំនូរជីវចលសម្លេងថតវីដេអូនិងវីដេអូសម្លេងនិងសម្ភារៈផ្សេងៗដែលមាននៅលើគេហទំព័រ។ គេហទំព័រនេះរួមទាំងមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើ។

ពាក្យ "មតិយោបល់" សំដៅទៅលើមាតិកាដែលអ្នកប្រកាសនៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័រនេះដែលជាពិសេសអំពីរបៀបដែលយើងអាចកែលម្អគេហទំព័រនេះនិងផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលយើងបានធ្វើតាមរយៈគេហទំព័រនេះ។

ពាក្យ "មូលនិធិ" "យើង" "យើង" និង "របស់យើង" សំដៅទៅលើមូលនិធិ McKnight ។

ពាក្យ "ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន" សំដៅលើព័ត៌មានដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកផ្ទាល់តែឯងឬក្នុងបន្សំជាមួយព័ត៌មានផ្សេងដែលមានសម្រាប់យើង។ ឧទាហរណ៍នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរួមមានឈ្មោះអាសយដ្ឋាននិងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក។

ពាក្យ "គោលនយោបាយ" សំដៅទៅលើគោលនយោបាយភាពឯកជនលើបណ្តាញនេះ។

ពាក្យ "គេហទំព័រ" នេះសំដៅលើគេហទំព័រណាមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់មូលនិធិដែលគោលការណ៍នេះត្រូវបានបង្ហោះ រួមទាំង (ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ) www.mcknight.org, ccrp.org និង groundbreakcoalition.org ។

ពាក្យ "មាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើ" សំដៅទៅលើអត្ថបទរូបភាពរូបភាពរូបភាពគំនូរជីវចលសម្លេងវីដេអូវីដេអូនិងវីដេអូដទៃទៀតដែលអ្នកដាក់នៅលើឬតាមរយៈគេហ៏ទំព័រនេះដោយប្រើឧបករណ៍បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម។ ធ្វើឱ្យមានសម្រាប់អ្នកហើយនោះមិនបង្កើតមតិយោបល់ទេ។ វិធីមួយដែលមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើខុសពីព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនោះគឺនៅពេលដែលបានបញ្ជូនមកអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានបង្កើតភ្លាមៗដើម្បីឱ្យអ្នកដទៃដឹង។ ឧទាហរណ៍មតិយោបល់ដែលអ្នកដាក់ប្រកាសទៅប្លុកគឺបង្កើតមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើ។

ភាសាខ្មែរ