រំលងទៅមាតិកា

មូលនិធិ McKnight Endowment Fund សម្រាប់ផ្នែកសរសៃប្រសាទ

គោលដៅកម្មវិធី: នាំយកវិទ្យាសាស្រ្តឱ្យជិតដល់ថ្ងៃដែលជំងឺនៃខួរក្បាលនិងអាកប្បកិរិយាអាចត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានត្រឹមត្រូវទប់ស្កាត់និងព្យាបាល។

មូលនិធិ McKnight Endowment for Neuroscience គឺជាអង្គការសប្បុរសធម៌ឯករាជ្យដែលបង្កើតឡើងដោយ McKnight Foundation ដែលគាំទ្រការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតតាមរយៈពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំដែលមានការប្រកួតប្រជែងចំនួនពីរដែលស្វែងរកអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលការស្រាវជ្រាវបង្ហាញពីការសន្យាក្នុងការនាំសង្គមឱ្យកាន់តែជិតទៅនឹងការការពារ ព្យាបាល និងព្យាបាលជំងឺដ៏សាហាវជាច្រើន។ ការស្រាវជ្រាវដែលគាំទ្រដោយមូលនិធិ Endowment បានផ្តល់ការយល់ដឹងបន្ថែមអំពីពិការភាពដូចជាជំងឺភ្លេចភ្លាំង ជំងឺផាកឃីនសុន ជំងឺក្រិនច្រើន របួសឆ្អឹងខ្នង និងជំងឺជាច្រើនទៀត។

យើងលើកកម្ពស់ភាពល្អឥតខ្ចោះដោយបង្កើនការរួមបញ្ចូលនៃការជ្រើសរើសអ្នកទទួលរង្វាន់របស់យើង ដោយទទួលស្គាល់ថា វិទ្យាសាស្រ្តដ៏ល្អបំផុតបានមកពីការទទួលយកនូវទស្សនៈ និងទស្សនៈផ្សេងៗគ្នា។

មូលនិធិ Endowment for Neuroscience គ្រប់គ្រងពានរង្វាន់ចំនួនពីរ។ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីពានរង្វាន់នីមួយៗ—រួមទាំងកាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ តម្រូវការសិទ្ធិទទួលបាន អ្នកទទួលពីមុន និងព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត—ធ្វើតាមតំណខាងក្រោម។

ភាសាខ្មែរ