រំលងទៅមាតិកា
3 នាទីអាន

Applications Open: 2024 Neurobiology of Brain Disorders Award

LOIs for the McKnight Endowment Fund for Neuroscience Neurobiology of Brain Disorders Award are due Monday, November 6, 2023 (last time zone on earth).

The McKnight Endowment Fund for Neuroscience supports innovative research designed to bring science closer to the day when diseases of the brain can be accurately diagnosed, prevented, and treated. To this end, the McKnight Neurobiology of Brain Disorders Award (NBD Award) assists scientists working to apply the knowledge achieved through basic research to human brain disorders, and who demonstrate a commitment to equitable និង inclusive lab environments. 

គោលបំណង

We are interested in proposals that address the biological mechanisms of neurological and psychiatric disorders. នេះ includes proposals that provខ្ញុំde mechanistic insights ចូលទៅក្នុង neurological functions at the synaptic, cellular, molecular, genetic or behavioral level across different species, including humans និង vertebrate and invertebrate model organisms. ថ្មី additional area of interest is the contribution of the environment to brain disorders. We are particularly interested in proposals that incorporate new approaches និង ក្នុង those that provide potential paths for therapeutic interventions. Collaborative and cross-disciplinary applications are encouraged.  

ការរួមចំណែកផ្នែកបរិស្ថានចំពោះជំងឺខួរក្បាល

Early-life environmental stress is a powerful disposing factor for later neurological and psychiatric disorders. Studies show communities of color are at higher risk for these stressors, which range from environmental (e.g. climate, nutrition, exposure to chemicals, pollution) to social (e.g. family, education, housing, poverty). From a clinical perspective, understanding how environmental factors contribute to brain disease is essential for developing effective therapies.  

សិទ្ធិទទួលបាន

Applicants for the McKnight NBD Award must be independent investigators at not-for-profit research institutions in the United States, and must hold a faculty position at the rank of Assistant Professor, Associate Professor,Professor. Those holding other titles such as Research Professor, Adjunct Professor, Professor Research Track, Visiting Professor or Instructor are not eligible. If the host institution does not use professorial titles, a letter from a senior institutional official (e.g. Dean or Director of Research) must confirm that the applicant controls របស់ពួកគេ own dedicated institutional resources, laboratory space, and/or facilities. We are interested in geographic, gender, and racial diversity, and we encourage women and members of underrepresented communities ដាក់ពាក្យ Funds may be used toward a variety of research activities, but not the recipient’s salary. The candidate’s other sources of funding will be considered when selecting awards. A candidate may not hold another award from the McKnight Endowment Fund for Neuroscience that would overlap in time with the Neurobiology of Brain Disorders award. 

ការជ្រើសរើស

There is a two-stage selection process, beginning with a letter of intent (LOI). The selection committee will review the LOIs and invite selected applicants to ដាក់ស្នើ full proposals. Up to four awards are made annually, each providing $100,000 per year for three years. LOIs are due on Monday, November 6, 2023 (last time zone on earth). Full proposals will be due mid-April 2024. The committee will recommend up to four awards to the Board of Directors of the Endowment Fund for final decision. Funding នឹង begin on August 1, 2024. 

ការដាក់ពាក្យ

ដំណើរការពាក្យសុំគឺនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ ចុច​ទីនេះ ដើម្បីចូលប្រើទម្រង់ LOI ដំណាក់កាលទីមួយ។ អ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់ (ទំនាក់ទំនងចម្បងសម្រាប់សំណើ) ត្រូវតែបង្កើតគណនីមួយ ហើយបន្ទាប់មកបំពេញសន្លឹកទម្រង់មុខតាមអ៊ីនធឺណិត។ LOI ខ្លួនវាមានការពិពណ៌នាគម្រោងដែលមានរហូតដល់ 2 ទំព័រ រួមទាំងតួលេខ និងគន្ថនិទ្ទេស និង NIH-format biosketches for each PIទាំងអស់ត្រូវបានផ្ទុកឡើងជាឯកសារ PDF តែមួយ។ អនុវត្តតាមច្បាប់កំណត់ទម្រង់សំណើរបស់ NIH សម្រាប់ពុម្ពអក្សរ និងរឹម។ 

អ្នកចុងក្រោយនឹងត្រូវបានអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីមែល ដើម្បីដាក់សំណើពេញលេញ។ បេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យបានច្រើនជាងម្តង។  

Please contact Joel Krogstad at jkrogstad@mcknight.org ជាមួយសំណួរណាមួយ។ 

 

ប្រធានបទ: មូលនិធិ McKnight Endowment Fund សម្រាប់ផ្នែកសរសៃប្រសាទ, Neurobiology នៃពានរង្វាន់ជំងឺសរសៃប្រសាទ

ខែ​កក្កដា 2023

ភាសាខ្មែរ