ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນ ຄຳ ຖາມແລະ ຄຳ ຕອບບາງຢ່າງກ່ຽວກັບ McKnight's ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສີວິໄລແລະສະ ເໝີ ພາບ ໂຄງການ (ຊຸມຊົນ). ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ພວກເຮົາເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຈົ້າອ່ານຊຸມຊົນ ວິທີການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການສະ ໝັກ.

ການຂົນສົ່ງດ້ານການອະນຸມັດ

1. ໃນແຕ່ລະປີມີຈັກບໍລິຈາກໃຫ້ທຶນ?

ທີມງານຂອງພວກເຮົາທົບທວນຄືນການສະເຫນີເປັນພື້ນຖານ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສາມາດຖືກສົ່ງໄດ້ທຸກເວລາ. ຕາມບູລິມະສິດທ້າຍປີ, ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ສົ່ງແລະທົບທວນຄືນໃນໄຕມາດທີ່ສີ່ອາດຈະໃຊ້ເວລາເພີ່ມເຕີມ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານພາຍໃນເດືອນກັນຍາ 1 ຖ້າການສະຫນອງທຶນໃນປີປະຕິທິນປະຈຸບັນແມ່ນສໍາຄັນ.

ພາຍໃນສອງອາທິດຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃບສະໝັກຂອງເຈົ້າ, ພະນັກງານຊຸມຊົນຈະຕິດຕໍ່ກັບເຈົ້າກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມຕັດສິນໃຈ ແລະແຈກຢາຍເງິນທຶນພາຍໃນສາມເດືອນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃບສະໝັກ.

2. ໄລຍະເວລາຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ຄາດໄວ້ແມ່ນຫຍັງ? ເຈົ້າເຮັດການຊ່ວຍເຫລືອລ້າຫລາຍບໍ?

McKnight ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເປັນເວລາຫນຶ່ງຫາສອງປີ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮ້ອງຂໍເພື່ອກໍານົດທັງສອງປະເພດການຊ່ວຍເຫຼືອ (ເຊັ່ນ: ການດໍາເນີນງານທົ່ວໄປ, ໂຄງການ / ໂຄງການ) ແລະໄລຍະເວລາການຊ່ວຍເຫຼືອ. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ a ສະມາຊິກພະນັກງານໂຄງການ ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງ ຄຳ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ.

3. ງົບປະມານບໍລິຈາກຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?

ງົບປະມານການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ 2023 ຂອງໂຄງການຊຸມຊົນແມ່ນ $32 ລ້ານ. ເນື່ອງຈາກວ່າບາງເງິນໂດລາເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຫຼາຍປີ, ພວກເຮົາຄາດວ່າຈະນໍາໃຊ້ປະມານ $26 ລ້ານໃນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫມ່ໃນປີ 2023.

4. ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າປະເພດໃດແດ່ - ການດໍາເນີນງານທົ່ວໄປ, ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໂຄງການ, ອື່ນໆ?

ໂຄງ​ການ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ທັງ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລະ​ໂຄງ​ການ / ໂຄງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບປະເພດການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກັບ a ສະມາຊິກພະນັກງານໂຄງການ.

5. McKnight ຈະພິຈາລະນາໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາທຶນຮອນຫຼືໂຄງການບໍລິການໂດຍກົງຫຼາຍບໍ?

McKnight ສະຫນອງທຶນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ, ຈາກການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນໄປຫາການຄົ້ນຄວ້າ, ການວິເຄາະ, ແລະການວາງແຜນ. ພວກເຮົາຍັງສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການສົ່ງເສີມ ແລະການປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບຝ່າຍຄ້ານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສະຫນອງທຶນການບໍລິການໂດຍກົງ.

6. ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບປະກັນການສະຫນອງທຶນທີ່ກົງກັນບໍ?

ພວກເຮົາເບິ່ງງົບປະມານທັງໝົດຂອງອົງການໃດໜຶ່ງ ແລະຂອບໃຈມັນເມື່ອອົງການຕ່າງໆລະບຸແຫຼ່ງສະໜັບສະໜູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການເງິນທຶນທີ່ກົງກັນ, ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີທີ່ຫາຍາກ.

ກັບໄປທາງເທີງ

ຄວາມຕ້ອງການມີສິດໄດ້ຮັບ

7. ອົງການຈັດຕັ້ງປະເພດໃດແດ່ທີ່ມີສິດ?

ສໍາລັບສ່ວນໃຫຍ່, ຜູ້ສະຫມັກຄວນໄດ້ຮັບການຈັດປະເພດໂດຍການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນເປັນການຍົກເວັ້ນພາສີ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລເພື່ອໃຫ້ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ. ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ, ລວມທັງລັດ, ຄາວຕີ້, ແລະເທດສະບານ, ອາດຈະສະໝັກຂໍທຶນສໍາລັບໂຄງການປະດິດສ້າງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກເຮົາຈະບໍ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກິດຈະກໍາທີ່ເປັນປະເພນີເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ. ຕິດຕໍ່ ພອນລາ ຜູ້ທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ທ່ານກັບ a ສະມາຊິກພະນັກງານໂຄງການ ເພື່ອຕອບ ຄຳ ຖາມສະເພາະກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງທ່ານ.

8. ຖ້າຂ້ອຍມີຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານງົບປະມານ, ຂ້ອຍສາມາດສະຫມັກຂໍທຶນໄດ້ບໍ?

ພວກເຮົາພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການເງິນ. ຖ້າໄດ້ຮັບທຶນ, McKnight ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ຕົກລົງສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການເງິນລະຫວ່າງຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນງົບປະມານແລະໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ.

ກັບໄປທາງເທີງ

ພູມສາດ

9. ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ທ່ານຫມາຍຄວາມວ່າໂດຍການເຮັດວຽກຂອງລັດ? ມັນຫມາຍຄວາມວ່າຫຼາຍເວັບໄຊທ໌? ທ່ານເຫັນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານແບ່ງອອກແນວໃດລະຫວ່າງ Minneapolis-St. ລົດໄຟໃຕ້ດິນ Paul ແລະ Greater Minnesota?

ໂຄງການຊຸມຊົນມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານໃນທົ່ວລັດມິນເນໂຊຕາ. ພວກເຮົາບໍ່ມີໂຄຕ້າການລະດົມທຶນຕາມພາກພື້ນຂອງລັດ. ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບ ແລະຊຸກຍູ້ຂໍ້ສະເໜີຈາກ Minneapolis-St. Paul metro ແລະ Greater Minnesota ແລະຫວັງວ່າຈະສ້າງຄວາມສໍາພັນດ້ານທຶນຮອນແລະມີຜົນກະທົບໃນທົ່ວປະເທດ.

10. ເຈົ້າສາມາດອະທິບາຍຄຳສັບກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນໃນລັດມິນເນໂຊຕາໄດ້ບໍ? ອົງການຈັດຕັ້ງຈະຕ້ອງຢູ່ໃນລັດມິນເນໂຊຕາ, ຫຼືສາມາດຢູ່ນອກລັດໄດ້ບໍ ຕາບໃດທີ່ມັນມີໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ກັບລັດມິນເນໂຊຕາ?

ທຶນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂຄງການຊຸມຊົນສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດ Minnesota. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາກວດຄືນໃບສະັກຈາກຄູ່ຮ່ວມງານຢູ່ນອກລັດມິນນີໂຊຕາທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຊຸມຊົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາແລະມີຄວາມສະເີພາບໃນລັດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບກ ສະມາຊິກພະນັກງານໂຄງການ ເພື່ອປຶກສາຫາລືວຽກງານຂອງທ່ານ.

ກັບໄປທາງເທີງ

ປະເພດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ

12. ທ່ານກຳລັງຊອກຫາທຶນໃຫ້ກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະໂຄງການທີ່ສ້າງຂຶ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມພະຍາຍາມໃໝ່ກວ່າ, ຫຼືການລວມກັນບໍ?

ໂຄງການຊຸມຊົນໃຫ້ທຶນສົມທົບການຮ້ອງຂໍຈາກຄູ່ຮ່ວມງານໃຫມ່ແລະຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສາຍພົວພັນປະຫວັດສາດກັບ McKnight. ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ແກ່​ບັນດາ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ​ແລະ ອົງການ​ຮ່ວມ​ມື, ທັງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ​ແລະ ປະກົດ​ຕົວ​ໃໝ່.

13. McKnight ມີທັດສະນະແນວໃດກ່ຽວກັບການສະເຫນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງໂຄງການທີ່ McKnight, ເຊັ່ນ: ການຊ້ອນກັນລະຫວ່າງໂຄງການຊຸມຊົນແລະໂຄງການ Midwest Climate & Energy?

ພວກເຮົາຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບສະມາຊິກພະນັກງານໃນໂຄງການ McKnight ອື່ນ,, ເຊັ່ນ: ສິລະປະ & ວັດທະນະທໍາ ແລະ Midwest Climate & Energy, ແລະພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບຂໍ້ສະ ເໜີ ຕ່າງໆທີ່ຕັດກັນກັບຫຼາຍໂປແກຼມ. ຕິດຕໍ່ a ສະມາຊິກພະນັກງານໂຄງການ ສຳ ລັບ ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດ.

14. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ທຶນສະເພາະແກ່ຄົນຜິວດຳ, ຄົນພື້ນເມືອງ, ຄົນທີ່ມີສີສັນ (BIPOC) ເທົ່ານັ້ນບໍ?

ເຖິງແມ່ນວ່າ McKnight ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເພີ່ມການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ນຳພາໂດຍ BIPOC, ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານຫຼາຍດ້ານ, ຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ລວມທັງຊຸມຊົນທັງໝົດທີ່ເອີ້ນບ້ານ Minnesota. ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວໂຄງການ, ປະມານ 62% ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ຖືກລະບຸວ່າເປັນ BIPOC ນໍາພາ.

15. ທ່ານກໍານົດອົງການຈັດຕັ້ງ BIPOC ຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ນໍາພາໂດຍ BIPOC ແນວໃດ?

ໃນປັດຈຸບັນ McKnight ກໍານົດກຸ່ມທີ່ນໍາພາໂດຍ BIPOC ວ່າເປັນຜູ້ທີ່ຢ່າງຫນ້ອຍສີ່ຄົນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງ.

  • 50 ເປີເຊັນຂອງພະນັກງານອາວຸໂສ* ລະບຸວ່າເປັນ BIPOC
  • 50 ເປີເຊັນຂອງສະມາຊິກສະພາລະບຸວ່າ BIPOC
  • ອົງການຈັດຕັ້ງມີຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ / ຜູ້ນໍາທີ່ລະບຸວ່າເປັນ BIPOC
  • ພາລະກິດຂອງກຸ່ມເນັ້ນໃສ່ຊຸມຊົນ BIPOC ແລະ/ຫຼືຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານເຊື້ອຊາດ
  • ໂຄງການ ແລະ/ຫຼື ການລິເລີ່ມແມ່ນນຳພາໂດຍສະມາຊິກກຸ່ມ BIPOC ສ່ວນໃຫຍ່
  • ອົງການຈັດຕັ້ງກໍາລັງປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ DEI ແລະນໍາທາງໄປສູ່ການຫັນປ່ຽນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອຄວາມສະເຫມີພາບຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນການດໍາເນີນໂຄງການ / ການດໍາເນີນງານ

* ພວກເຮົາກໍານົດພະນັກງານອາວຸໂສເປັນພະນັກງານທີ່ມີສິດອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈຫຼືຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງກັບອົງການຈັດຕັ້ງ.

16. ເຈົ້າຈະພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີທີ່ແກ້ໄຂຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການແກ້ໄຂດິນຟ້າອາກາດພ້ອມໆກັນບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, ພວກເຮົາຍິນດີຮັບເອົາຂໍ້ສະ ເໜີ ທີ່ຕັດກັບຫຼາຍໂຄງການຂອງ McKnight. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກ ສະມາຊິກພະນັກງານໂຄງການ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງທ່ານແລະສໍາລັບການແນະນໍາກ່ຽວກັບການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍ.

ກັບໄປທາງເທີງ

ການສະ ໝັກ ຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

17. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການສະຫມັກທຶນແມ່ນຫຍັງ?

ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສະ​ຫມັກ​ໂດຍ​ການ​ໄປ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ ວິທີການສະຫມັກ ຫນ້າ. ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເບິ່ງ​ຕົວ​ຢ່າງ​ແບບ​ຟອມ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ (PDF, ຄໍາ).

18. ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໂອ້ລົມກັບພະນັກງານໂຄງການກ່ອນທີ່ຈະສະໝັກບໍ?

ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານສົນທະນາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານກັບ a ສະມາຊິກພະນັກງານໂຄງການ. Val ສາມາດຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ເຈົ້າກັບສະມາຊິກທີມໄດ້. ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການເງິນທຶນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຫຍັດເວລາໃນແອັບພລິເຄຊັນ.

19. ຖ້າຂ້ອຍເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນປະຈຸບັນ: ຂ້ອຍຄວນສະໝັກທຶນໃໝ່ເມື່ອໃດ?

ຖ້າເຈົ້າກໍາລັງສະforັກຂໍທຶນເພື່ອຈຸດປະສົງດຽວກັນກັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈຸບັນຂອງເຈົ້າ, ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຈົ້າສະັກເມື່ອເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີຢູ່ຂອງເຈົ້າແມ່ນສໍາລັບການຕໍ່ອາຍຸ.

ທີ່ເວົ້າວ່າ, ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ມັນມີຄວາມຫມາຍສໍາລັບທ່ານ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສະຫມັກໃນເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງປີກ່ວາທີ່ທ່ານມີໃນອະດີດ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກັບໂຄງການຂອງທ່ານ.

20. ອົງກອນຂອງຂ້ອຍສາມາດສະໝັກໄດ້ຈັກເທື່ອໃນໜຶ່ງປີ? ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ຮັບລາງວັນ, ພວກເຮົາສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍອື່ນສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນບໍ?

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກສໍາລັບອົງການຂອງເຈົ້າແລະຊ່ວຍ McKnight ຈັດການຄໍາຮ້ອງຂໍຈໍານວນຫລາຍທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ, ອົງການຈັດຕັ້ງຄວນຮ້ອງຂໍເງິນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ.

ບາງຄັ້ງ, ສະຖານະການເຊັ່ນ: ໂອກາດໃຫມ່ຫຼືເຫດການທີ່ທ້າທາຍໃນປະຈຸບັນ, ອາດຈະສະແດງເຫດຜົນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ຕິດຕໍ່ ກ ສະມາຊິກພະນັກງານໂຄງການ ຖ້າທ່ານເຊື່ອວ່າມັນອາດຈະມີເຫດຜົນພຽງພໍ ສຳ ລັບ ຄຳ ຮ້ອງຂໍເພີ່ມເຕີມ.

21. ມີການຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອສູງສຸດບໍ?

ບໍ່ມີຈໍານວນການຮ້ອງຂໍສູງສຸດ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລະດັບການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ທ່ານກໍາລັງພິຈາລະນາກັບ a ສະມາຊິກພະນັກງານໂຄງການ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ຍື່ນ​ສະ​ເຫນີ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ປະ​ຢັດ​ເວ​ລາ​ກັບ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​. ນີ້ຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ຄວາມຝັນ, ແລະການພິຈາລະນາອື່ນໆ. ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ປັບ​ຈໍາ​ນວນ​ເງິນ​ທີ່​ຮ້ອງ​ຂໍ​.

22. ຜູ້ໃຫ້ທຶນສາມາດມີຫຼາຍການຊ່ວຍເຫຼືອກັບທ່ານໃນເວລາດຽວບໍ?

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າອາດຈະມີການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາມັກຫຼຸດຜ່ອນພາລະດ້ານການບໍລິຫານຕໍ່ທັງ McKnight ແລະສະມາຊິກພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດຽວເຊິ່ງທັງສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການ ດຳ ເນີນງານທົ່ວໄປຫຼືສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໂຄງການຫຼາຍໂຄງການພ້ອມກັນ.

23. ໄລຍະເວລາປະມານຈາກການຍື່ນສະເໜີເຖິງການຍອມຮັບຂໍ້ສະເໜີແມ່ນຫຍັງ?

ພາຍໃນສອງອາທິດຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃບສະໝັກຂອງທ່ານ, ພະນັກງານຊຸມຊົນຈະຕິດຕໍ່ກັບທ່ານກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ. ພວກເຮົາຈະມອບໝາຍ ກ ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການ ແຕ່ລະໃບສະໝັກທີ່ສົ່ງມາ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຜູ້ນັ້ນຈະເອື້ອມອອກໄປເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ.

ພວກເຮົາພະຍາຍາມຕັດສິນໃຈ ແລະແຈກຢາຍເງິນທຶນພາຍໃນສາມເດືອນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃບສະໝັກ.

24. ຖ້າໃບສະໝັກຂອງຂ້ອຍບໍ່ຖືກເລືອກ, ເຈົ້າຈະເອົາມັນໄປພິຈາລະນາໃນອະນາຄົດບໍ?

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍອັດຕະໂນມັດສໍາລັບການພິຈາລະນາໃນອະນາຄົດ.

25. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ຈະມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄໍາຄິດເຫັນບໍ? ຂະບວນການຕິດຕາມແມ່ນຫຍັງ?

ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ຍອມຮັບໃບສະໝັກຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າສາມາດລົມກັບ ກ ສະມາຊິກທີມງານ.

ກັບໄປທາງເທີງ

ການຕິດຕໍ່ຫາທີມງານຊຸມຊົນ

26. ຖ້າພວກເຮົາເປັນຄົນໃໝ່ໃນມູນນິທິ McKnight, ໃຜເປັນພະນັກງານທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະສົນທະນາກັບ?

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ Val ແລະນາງຈະແນະ ນຳ ທ່ານໃຫ້ເປັນຄົນທີ່ ເໝາະ ສົມ ສຳ ລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

27. ຂ້ອຍຈະອັບເດດໄດ້ແນວໃດ?

The ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສີວິໄລແລະສະ ເໝີ ພາບ ຫນ້າຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ McKnight ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນລ້າສຸດ. ທ່ານ​ຍັງ​ສາ​ມາດ ລົງ​ທະ​ບຽນ ເພື່ອຮັບເອົາການອັບເດດກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງພວກເຮົາ.

ກັບໄປທາງເທີງ