ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ຂໍຂອບໃຈສໍາລັບການຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ນີ້, ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງແລະດໍາເນີນງານໂດຍກອງທຶນ McKnight.

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບທ່ານແລະພວກເຮົາເຮັດວຽກຫນັກເພື່ອຫາລາຍໄດ້ແລະຮັກສາຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍນີ້ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາເມື່ອທ່ານໃຊ້ໄຊທ໌ນີ້, ວິທີທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ແລະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາແລະວິທີທີ່ພວກເຮົາປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍນີ້ຫຼືການປະຕິບັດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ມູນຄ່າ McKnight
710 South Second Street, Suite 400
Minneapolis, MN 55401
612-333-4220

communications @ mcknightorg

ສາ​ລະ​ບານ

 1. ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານ
 2. ນະໂຍບາຍນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ
 3. ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
 4. ປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາ
 5. ວິທີການທີ່ພວກເຮົານໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້
 6. Your Choices
 7. ວິທີການເຂົ້າເຖິງ, ປັບປຸງຫຼືແກ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ
 8. ຂັ້ນຕອນທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ
 9. ວິທີທີ່ພວກເຮົາແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານກັບຄົນອື່ນ
 10. ເດັກນ້ອຍພາຍໃຕ້ອາຍຸສິບສາມ
 11. ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ
 12. ນະໂຍບາຍນີ້ອາດຈະປ່ຽນແປງ
 13. ບໍ່ຕິດຕາມກົນໄກ
 14. ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ວຽກ

ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້: 8 ມີນາ 2018

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານ
ກະລຸນາໃຊ້ເວລາສອງສາມນາທີເພື່ອທົບທວນນະໂຍບາຍນີ້ກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ທ່ານກໍາລັງຍອມຮັບການເກັບກໍາ, ນໍາໃຊ້ແລະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍນີ້. ຖ້າທ່ານບໍ່ຍອມຮັບການຜູກມັດດ້ວຍນະໂຍບາຍນີ້, ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຫລືໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້.

ນະໂຍບາຍນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ
ນະໂຍບາຍນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂໍ້ກໍານົດການນໍາໃຊ້ທີ່ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້. ການເຊື່ອມໂຍງກັບເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງແຕ່ລະຫນ້າເວັບໄຊທ໌ນີ້.

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ນະໂຍບາຍນີ້ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫຼືແກ້ໄຂເທື່ອລະນ້ອຍໂດຍ "ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ" ທີ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້. ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ລະດັບຂອງລາຍລະອຽດທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສະຫນອງໃນຄໍາອະທິບາຍທົ່ວໄປນີ້ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ. ຕົວຢ່າງ, ຫນ້າເວັບຕ່າງໆຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ອາດມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາຢູ່ໃນຫນ້າເວັບຕ່າງໆ, ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຕ້ອງການຂໍ້ມູນນັ້ນແລະທາງເລືອກທີ່ທ່ານອາດຈະມີກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນນັ້ນ.

ປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາ
ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານອາສາສະຫມັກ. ພວກເຮົາເກັບກໍາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານເຈາຮູ້, ໂດຍສະຫມັກໃຈ, ແລະສະຫນອງເວລາໃນເວລາທີ່ທ່ານໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາເກັບກໍາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານໃຫ້ເມື່ອທ່ານໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບ "News and Views" ຫຼືລາຍການ blog, ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາດ້ວຍຄໍາຖາມ, ສະຖານທີ່ປະຊຸມສະຫງວນ, ຫຼືສະຫມັກຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ. ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງທີ່ທ່ານສົ່ງກັບເວັບໄຊທ໌ນີ້ອາດຈະປະກອບດ້ວຍເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍຜູ້ໃຊ້. ເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍຜູ້ໃຊ້ທັງຫມົດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ.

ຂໍ້ມູນຈາກເວັບເບລາເຊີຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາພວກເຮົາໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍຕົວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ. ຂໍ້ມູນນີ້ປົກກະຕິລວມເຖິງທີ່ຢູ່ IP ຂອງທ່ານ, ຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານ, ຊື່ແລະລະບົບຂອງລະບົບປະຕິບັດການຂອງທ່ານ, ຊື່ແລະເວີຊັນຂອງເບົາເຊີຂອງທ່ານ, ວັນທີແລະເວລາທີ່ທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມ, ແລະຫນ້າທີ່ທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມ. ກະລຸນາກວດສອບເບົາເຊີຂອງທ່ານຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ຂໍ້ມູນຂອງຕົວທ່ອງເວັບສົ່ງຫລືວິທີການປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ.

ຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຖ້າທ່ານເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ນີ້ຜ່ານອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາອາດຈະເກັບກໍາຂໍ້ມູນບາງຢ່າງຈາກຫຼືກ່ຽວກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາສາມາດເກັບໄດ້ປະກອບມີປະເພດຂອງອຸປະກອນທີ່ທ່ານໃຊ້, ID ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ທີ່ຢູ່ IP ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ລະບົບປະຕິບັດການຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ປະເພດຂອງຕົວທ່ອງເວັບອິນເຕີເນັດມືຖືທີ່ທ່ານໃຊ້ແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ທ່ານໃຊ້ມືຖືຂອງພວກເຮົາ ຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເມັດ.

More About IP Addresses "ທີ່ຢູ່ IP" ແມ່ນຫມາຍເລກທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຖືກມອບໃຫ້ຄອມພິວເຕີຫຼືອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດ "ສະຖານທີ່" ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານຢູ່ໃນຊ່ອງທາງການບິນເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍສາມາດສົ່ງໃຫ້ທ່ານໄດ້.

ທີ່ຢູ່ IP ບໍ່ປະກອບມີຊື່ຂອງທ່ານ, ທີ່ຢູ່ອີເມວຫຼືຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ລະບຸຕົວທ່ານເອງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາອາດຈະລວມເອົາທີ່ຢູ່ IP ຂອງທ່ານກັບຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາກໍານົດທ່ານ. ພວກເຮົາອາດຈະໃຊ້ທີ່ຢູ່ IP ຂອງທ່ານເພື່ອລວບລວມຂໍ້ມູນປະຊາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີ່ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າພວກເຮົາສົງໃສວ່າກິດຈະກໍາທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຫຼືຜິດກົດຫມາຍຫຼືເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້, ພວກເຮົາອາດຈະແບ່ງປັນບັນທຶກຂອງເຊີຟເວີຂອງພວກເຮົາ - ທີ່ມີຢູ່ IP ຂອງຜູ້ໃຊ້ - ມີອໍານາດການສືບສວນທີ່ເຫມາະສົມ, ຜູ້ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນນັ້ນເພື່ອຕິດຕາມແລະລະບຸບຸກຄົນ ທີ່ຢູ່

Cookies ແລະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ພວກເຮົາໃຊ້ "cookies" ແລະເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆໃນການເກັບລວບລວມຂໍ້ມູນແລະສະຫນັບສະຫນູນຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້. ຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາອາດຈະໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອ:

 • ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ທີ່ພວກເຂົາໄປຢ້ຽມຢາມ, ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ພວກເຂົານໍາໃຊ້ແລະໄລຍະເວລາທີ່ພວກເຂົາຢູ່ໃນແຕ່ລະຫນ້າ;
 • ສະຫນັບສະຫນູນຄຸນນະສົມບັດແລະການເຮັດວຽກຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ - ຕົວຢ່າງ, ເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດທ່ານບັນຫາໃນການເຂົ້າຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາຫຼືເພື່ອແຈ້ງການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆທີ່ທ່ານສ້າງໃນການຢ້ຽມຢາມຜ່ານມາ; ແລະ
 • ປັບປຸງປະສົບການຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ທ່ານໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ລະບຸຕົວທ່ານເອງແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນ "ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ." ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາອາດລວມເອົາຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາລະບຸທ່ານ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຮັບ cookies, ທ່ານອາດຈະຕັ້ງຕົວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານທີ່ຈະປະຕິເສດ cookies ຫຼືເຕືອນທ່ານໃນເວລາທີ່ຄຸກກີແມ່ນຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຍອມຮັບ cookies ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຫນ້າທີ່ຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ໄດ້ທັງຫມົດຖ້າຕົວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານປະຕິເສດ cookies ຂອງພວກເຮົາ.

ວິທີການທີ່ພວກເຮົານໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້
ພວກເຮົາອາດຈະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາຜ່ານເວັບໄຊນີ້:

 • ໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍ;
 • ສໍາລັບຈຸດປະສົງເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ສິນເຊື່ອ, ຫຼືການສໍ້ໂກງ;
 • ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ;
 • ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການສ່ວນຕົວໃນເວລາທີ່ທ່ານໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້;
 • ຕິດຕໍ່ທ່ານໂດຍມີຂໍ້ມູນແລະແຈ້ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້;
 • ເພື່ອຕິດຕໍ່ກັບທ່ານດ້ວຍຂໍ້ສະເຫນີພິເສດແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຈະມີຄວາມສົນໃຈກັບທ່ານ (ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາ);
 • ເພື່ອເຊື້ອເຊີນທ່ານໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສໍາຫຼວດແລະໃຫ້ຄໍາຕິຊົມກັບພວກເຮົາ (ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາ);
 • ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານດີຂຶ້ນ;
 • ເພື່ອປັບປຸງເນື້ອຫາ, ການເຮັດວຽກແລະການໃຊ້ງານຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້;
 • ເພື່ອປັບປຸງຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ;
 • ເພື່ອປັບປຸງຄວາມພະຍາຍາມດ້ານການຕະຫຼາດແລະການສົ່ງເສີມຂອງພວກເຮົາ; ແລະ
 • ສໍາລັບຈຸດປະສົງອື່ນໆທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ມູນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼືຂໍ້ຕົກລົງອື່ນໆລະຫວ່າງທ່ານແລະພວກເຮົາ.

ກະລຸນາເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທາງເລືອກທີ່ທ່ານມີກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.

Your Choices
ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ. ພວກເຮົາເຄົາລົບສິດທິຂອງທ່ານທີ່ຈະເຮັດແນວທາງກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາ, ນໍາໃຊ້ແລະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ປຶກສາຫາລືຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ທ່ານມີກ່ຽວກັບການສົ່ງ cookies ໄປຫາຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາໂດຍທົ່ວໄປຈະຂໍໃຫ້ທ່ານສະແດງຕົວເລືອກຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດທີ່ຈະ "ອອກຈາກ" ການຮັບການສື່ສານຈາກພວກເຮົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະປະກອບມີການເຊື່ອມຕໍ່ "ຈອງຈົດທະບຽນ" ໃນແຕ່ລະອີເລັກໂທຣນິກຫຼືອີເມວໂປຼແກຼມທີ່ພວກເຮົາສົ່ງໃຫ້ທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການການສື່ສານດັ່ງກ່າວຈາກພວກເຮົາໃນອະນາຄົດ.

Preferences ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຮັບການສະແດງອອກ. ທ່ານອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ຖ້າເວລາໃດທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ທາງໄປສະນີຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສະແດງໄວ້ຂ້າງເທິງ. ເມື່ອພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ, ພວກເຮົາຈະເອົາທ່ານອອກຈາກບັນຊີທາງຈົດຫມາຍຂອງພວກເຮົາຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ຂໍ. ກະລຸນາໃຫ້ພວກເຮົາມີເວລາທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອສະແດງຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ.

ວິທີການເຂົ້າເຖິງ, ປັບປຸງຫຼືແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຂົ້າໃຊ້, ປັບປຸງຫຼືແກ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສະແດງໄວ້ຂ້າງເທິງ. ພວກເຮົາຈະຕອບສະຫນອງຕໍ່ທ່ານພາຍໃນເວລາທີ່ເຫມາະສົມແລະ, ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ, ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພວກເຮົາອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເພື່ອກວດພິສູດຕົວຕົນຂອງທ່ານ. ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາຈະສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງແລະແກ້ໄຂຫຼືລຶບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ທ່ານຄົ້ນພົບ. ໃນບາງກໍລະນີ, ພວກເຮົາອາດຈະຈໍາກັດຫຼືປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານຖ້າຫາກວ່າກົດຫມາຍອະນຸຍາດຫຼືຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຫຼືຖ້າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຢືນຢັນກໍານົດຂອງທ່ານໄດ້.

ຂັ້ນຕອນທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ
ພວກເຮົາຮັກສາມາດຕະການດ້ານການບໍລິຫານ, ດ້ານຮ່າງກາຍແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມລັບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານສົ່ງໃນຫຼືຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ບໍ່ມີເວັບໄຊທ໌, ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຫຼືຖານຂໍ້ມູນແມ່ນປອດໄພຢ່າງສົມບູນຫຼື "ຫຼັກຖານຂອງແຮັກເກີ". ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍ, ຖືກລ່ວງລະເມີດຫຼືສູນເສຍໂດຍການເກີດອຸປະຕິເຫດຫຼືການກະທໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງຄົນອື່ນ.

ວິທີທີ່ພວກເຮົາແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານກັບຜູ້ອື່ນ
ຜູ້ຂາຍບຸກຄົນທີສາມ. ພວກເຮົາແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເກັບກໍາຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້ກັບບັນດາຜູ້ຂາຍສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ຫລືເພື່ອພວກເຮົາ. ຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາໃຊ້ຜູ້ຂາຍສ່ວນບຸກຄົນເພື່ອອອກແບບແລະດໍາເນີນການເວັບໄຊທ໌ນີ້, ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສໍາເລັດການສະຫມັກອອນໄລນ໌, ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດແລະຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການສົ່ງເສີມການສົ່ງເສີມ. ເຫຼົ່ານີ້ຜູ້ຂາຍພາກສ່ວນທີສາມອາດຈະຕ້ອງການຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານເພື່ອປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາ.

ເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍຜູ້ໃຊ້. ເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ທ່ານສົ່ງໃນຫຼືຜ່ານເວັບໄຊນີ້ແມ່ນມີໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນທີ່ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາອາດຈະນໍາໃຊ້ເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ທ່ານສົ່ງໃນຫຼືຜ່ານເວັບໄຊນີ້ໃນແຄມເປນໂຄສະນາແລະການສົ່ງເສີມອື່ນໆ. ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ຊື່ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ດັ່ງກ່າວ, ແລະພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ຂໍຄວາມຍິນຍອມຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍຜູ້ໃຊ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຄວນບໍ່ມີຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບເນື້ອຫາຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ທ່ານສ້າງໃນຫຼືຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້. ທ່ານບໍ່ຄວນສົ່ງເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ສາທາລະນະທົ່ວໄປ, ແລະທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງພິເສດເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຍື່ນສະເຫນີຂອງທ່ານປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍສະເພາະ, ການຍື່ນສະເຫນີຂອງທ່ານບໍ່ຕ້ອງລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫຼືສິດອື່ນໆຂອງຜູ້ອື່ນ.

ກອງທຶນ McKnight Endowment ສໍາລັບວິທະຍາສາດສາສະຫນາ. ພວກເຮົາສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເກັບໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້ໂດຍກອງທຶນ McKnight Endowment Fund ສໍາລັບວິທະຍາສາດສາສະຫນາ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍມູນນິທິ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານລົງທະບຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ສໍາລັບກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງ Endowment, ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານສົ່ງດ້ວຍການລົງທະບຽນຂອງທ່ານກັບ Endowment.
ການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍແລະການປົກປ້ອງສິດຂອງພວກເຮົາແລະສິດທິຂອງຄົນອື່ນ. ພວກເຮົາອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານເມື່ອພວກເຮົາເຊື່ອຫມັ້ນວ່າການເຜີຍແຜ່ນັ້ນແມ່ນເຫມາະສົມທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ, ຄໍາສັ່ງຂອງສານຫຼືຄໍາສັ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານເພື່ອປ້ອງກັນຫຼືສືບສວນກ່ຽວກັບອາຊະຍາກໍາທີ່ເປັນໄປໄດ້ເຊັ່ນການສໍ້ໂກງຫຼືລັກລອບລັກ, ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້, ເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ຫຼືນໍາໃຊ້ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ຫລືຂໍ້ຕົກລົງອື່ນໆຂອງພວກເຮົາຫລືເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງພວກເຮົາເອງຫຼື ຊັບສິນຫຼືສິດ, ຊັບສິນ, ຫຼືຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໃຊ້ຫຼືຜູ້ອື່ນ.

ດັ່ງທີ່ອະທິບາຍໃນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ພວກເຮົາສະຫງວນສິດທີ່ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ມູນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ຖືກຈັດໃສ່ໃນຫນ້າເວັບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ມູນນັ້ນ. ໂດຍການສະຫນອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານໃນຫນ້ານັ້ນທ່ານຈະຍອມຮັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ມູນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນັ້ນ.

ດັ່ງທີ່ອະທິບາຍໃນຂໍ້ຕົກລົງອື່ນໃດ. ພວກເຮົາສະຫງວນສິດທີ່ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງອື່ນໃດລະຫວ່າງທ່ານແລະພວກເຮົາ.

ເດັກນ້ອຍພາຍໃຕ້ອາຍຸສິບສາມ
ພວກເຮົາມີຄວາມພູມໃຈໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແລະພວກເຮົາພະຍາຍາມຮັບປະກັນວ່າມັນຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ອາຍຸຕ່ໍາລົງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເວັບໄຊທ໌ນີ້ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບເດັກນ້ອຍຫຼືຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 13 ປີໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພໍ່ແມ່ຫຼືຜູ້ປົກຄອງ. ຖ້າທ່ານເຊື່ອວ່າເດັກໄດ້ສົ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໃນຫຼືຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີແລະການເບິ່ງແຍງຂອງພໍ່ແມ່ຫຼືຜູ້ປົກຄອງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສະແດງໄວ້ຂ້າງເທິງເພື່ອວ່າພວກເຮົາສາມາດດໍາເນີນການທີ່ເຫມາະສົມ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ
ເວັບໄຊທ໌ນີ້ອາດມີລິ້ງຄ໌ກັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ດໍາເນີນໂດຍອົງການອື່ນໆ, ລວມທັງເວັບໄຊທ໌ທີ່ດໍາເນີນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງພາກສ່ວນທີສາມແລະພາກສ່ວນທີສາມອື່ນໆ. ນະໂຍບາຍນີ້ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກໍາໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມ. ເມື່ອທ່ານເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ຂອງພາກສ່ວນທີສາມໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້, ກະລຸນາໃຊ້ເວລາສອງສາມນາທີເພື່ອທົບທວນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ຖືກສະແດງຢູ່ໃນເວັບນັ້ນ.

ນະໂຍບາຍນີ້ອາດຈະປ່ຽນແປງ
ນະໂຍບາຍນີ້ອະທິບາຍນະໂຍບາຍແລະການປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບບຸກຄົນ
ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້.

ພວກເຮົາສືບຕໍ່ປັບປຸງແລະເພີ່ມລັກສະນະແລະຫນ້າທີ່ຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ແລະການບໍລິການທີ່ພວກເຮົາສະເຫນີຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້. ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ (ຫຼືການປ່ຽນແປງກົດຫມາຍ), ພວກເຮົາອາດຕ້ອງປັບປຸງຫຼືປັບປຸງນະໂຍບາຍນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາສະຫງວນສິດທີ່ຈະປັບປຸງຫຼືດັດແປງນະໂຍບາຍນີ້ໃນເວລາໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທາບລ່ວງຫນ້າ, ໂດຍການເຜີຍແຜ່ສະບັບປັບປຸງຂອງນະໂຍບາຍນີ້ຢູ່ທາງດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າເວັບໄຊທ໌ນີ້. ການນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງນະໂຍບາຍທີ່ຖືກປັບປຸງນັ້ນຖືວ່າສັນຍາຂອງທ່ານຈະຖືກຜູກມັດໂດຍນະໂຍບາຍປັບປຸງ.

ເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ, ເມື່ອນະໂຍບາຍນີ້ມີການປ່ຽນແປງ, ພວກເຮົາຈະເຕືອນທ່ານໂດຍການຂຽນຂໍ້ຄວາມຢູ່ຫນ້າເວັບຂອງພວກເຮົາເປັນເວລາ 60 ວັນ. ພວກເຮົາຍັງຈະປັບປຸງ "ວັນທີທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້" ຢູ່ດ້ານເທີງຂອງຫນ້ານີ້. ຖ້າຫາກວ່າຫຼາຍກວ່າສິບວັນຜ່ານລະຫວ່າງການໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ນີ້, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານກວດເບິ່ງວັນທີທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງວ່ານະໂຍບາຍນີ້ຖືກປັບປຸງມາຈາກການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ.

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງເວີຊັນປະຈຸບັນຂອງນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ທຸກເວລາໂດຍການຄລິກໃສ່ລິ້ງທີ່ຫມາຍວ່າ "ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ" ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງແຕ່ລະຫນ້າເວັບໄຊທ໌ນີ້.

ບໍ່ຕິດຕາມກົນໄກ
ກົດຫມາຍ California ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນະໂຍບາຍນີ້ເພື່ອແກ້ໄຂວິທີທີ່ພວກເຮົາຕອບສະຫນອງກັບ "ສັນຍາລັກ Do-Not-Track ('DNT')" ທີ່ສົ່ງໂດຍຕົວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ. ເນື່ອງຈາກວ່າການປ່ຽນແປງຂອງເຕັກໂນໂລຢີແລະການຕັດສິນໃຈໃນອຸດສາຫະກໍາກ່ຽວກັບຄວາມຫມາຍຂອງສັນຍານ DNT, ພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາຈະມອບສັນຍານ DNT.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ວຽກ

ຄໍາວ່າ "ເນື້ອຫາ" ຫມາຍເຖິງທຸກຊໍແວແລະລະຫັດທີ່ປະກອບຫຼືໃຊ້ໃນການດໍາເນີນງານເວັບໄຊທ໌ນີ້, ແລະທັງຫມົດຂອງຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ຮູບພາບ, ຮູບພາບ, ຮູບພາບ, ສຽງ, ວີດີໂອແລະສຽງວີດີໂອແລະອື່ນໆ. ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ລວມທັງເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍຜູ້ໃຊ້.

ຄໍາວ່າ "ຂໍ້ສະເຫນີແນະ" ຫມາຍເຖິງເນື້ອຫາທີ່ທ່ານຂຽນຢູ່ຫຼືຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາສາມາດປັບປຸງເວັບໄຊທ໌ນີ້ແລະຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການທີ່ພວກເຮົາເຮັດໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້.

ຂໍ້ກໍານົດ "ມູນນິທິ" "ພວກເຮົາ," "ພວກເຮົາ," ແລະ "ພວກເຮົາ" ຫມາຍເຖິງມູນນິທິ McKnight.

ຄໍາວ່າ "ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ" ຫມາຍເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວທ່ານເອງ, ຢູ່ຄົນດຽວຫຼືປະສົມປະສານກັບຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ກັບພວກເຮົາ. ຕົວຢ່າງຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວລວມມີຊື່, ທີ່ຢູ່ແລະທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານ.

ຄໍາວ່າ "ນະໂຍບາຍ" ຫມາຍເຖິງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວອອນໄລນ໌ນີ້.

ຄໍາວ່າ "ເວັບໄຊ" ນີ້ຫມາຍເຖິງເວັບໄຊທ໌ໃດຫນຶ່ງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍມູນນິທິທີ່ນະໂຍບາຍນີ້ຖືກປະກາດ, ລວມທັງ (ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ) www.mcknight.org, ccrp.org, ແລະ groundbreakcoalition.org.

ຄໍາວ່າ "ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງໂດຍຜູ້ໃຊ້" ຫມາຍເຖິງຂໍ້ຄວາມ, ຮູບ, ຮູບພາບ, ຮູບພາບຕ່າງໆ, ຮູບພາບ, ບັນທຶກສຽງ, ວິດີໂອ, ຄລິບວິດີໂອແລະເນື້ອຫາອື່ນໆທີ່ທ່ານຂຽນຢູ່ຫລືຜ່ານເວັບໄຊນີ້ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີປະໂຫຍດແລະບໍ່ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ. ວິທີຫນຶ່ງທີ່ເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ທ່ານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາແມ່ນວ່າ, ເມື່ອສົ່ງ, User-GeneratedContent ມັກຈະເຮັດໃຫ້ທັນທີກັບຜູ້ອື່ນ. ຕົວຢ່າງ, ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນທີ່ທ່ານຂຽນກັບບລັອກກໍ່ຄືເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍຜູ້ໃຊ້.

ພາສາລາວ