ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ວິທີການຂອງພວກເຮົາ

ໂຄງການຊຸມຊົນມີຊີວິດຊີວາ ແລະສະເໝີພາບຂອງ McKnight ສົ່ງເສີມຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ພະລັງງານ, ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຮ່ວມກັນຜ່ານສີ່ຍຸດທະສາດ: ຍູ້​ແຮງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ, ສ້າງ​ຄວາມ​ຮັ່ງມີ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ, ປູກ​ຝັງ​ລະບົບ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ທີ່​ຍຸດຕິ​ທຳ, ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ..

ພາຍໃນຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົານຳໃຊ້ທຶນຮອນທຸກຮູບແບບ—ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງພວກເຮົາເຖິງສຽງພົນລະເມືອງຂອງພວກເຮົາ—ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການປັບປຸງລະບົບສຳລັບບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ. ຕົວຢ່າງຫນຶ່ງຂອງວິທີການ multifaceted ຂອງ McKnight ແມ່ນໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຮົາໃນ GroundBreak Coalition ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານເຊື້ອຊາດໃນທົ່ວພາກພື້ນຂອງພວກເຮົາ.

ພາຍໃນໂຄງການຊຸມຊົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະສະເໝີພາບ, ພວກເຮົາໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດສະເພາະຂ້າງລຸ່ມນີ້. ວິທີການປັບປຸງຂອງພວກເຮົາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງທີມງານໂຄງການທີ່ຂະຫຍາຍອອກແລະສອງປີຂອງການຮຽນຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກັບຄູ່ຮ່ວມງານ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການປັບຕົວ, ການຕອບສະຫນອງ, ແລະຄວາມໂປ່ງໃສ. ພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າຈະສືບຕໍ່ວິທີການປັບຕົວນີ້ ແລະຈະນໍາໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການໃຫ້ທຶນຂອງພວກເຮົາ ແລະຄໍາຄິດເຫັນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຊຸມຊົນເພື່ອສ້າງເສັ້ນທາງການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາວາງແຜນທີ່ຈະແບ່ງປັນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດປີ.

ກົນລະຍຸດຂອງພວກເຮົາ

ເລັ່ງການເຄື່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດ

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າເພື່ອສ້າງຊຸມຊົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະມີຄວາມສະເໝີພາບ, ຊາວມິນເນໂຊຕາທຸກຄົນຕ້ອງການວຽກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ພວກເຮົາມຸ່ງໄປເຖິງການຊຸກຍູ້ການຈ້າງງານ, ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ແລະລາຍຮັບສໍາລັບຄົນດໍາ, ລາຕິນ, ອາຊີ, ຄົນເຂົ້າເມືອງ, ຄົນພື້ນເມືອງ, ແລະ Minnesotans ທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າໃນທົ່ວລັດ, ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ກັບກຸ່ມອຸດສາຫະກໍາສະເພາະແລະພູມສັນຖານ. ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ, ເຊັ່ນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ, ສູນ​ແຮງ​ງານ, ທຸ​ລະ​ກິດ, ແລະ​ອົງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ.

ບູລິມະສິດການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາໃນຂົງເຂດນີ້ສຸມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່:

 • ມີສ່ວນຮ່ວມກັບແຊ້ມ, ພັນທະມິດ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ, ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພາກເອກະຊົນເພື່ອກໍານົດແລະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງວິທີການທີ່ເນັ້ນໃສ່ແຮງງານເປັນສູນກາງສໍາລັບວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
 • ພັດທະນາ ​ແລະ ກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຮ່ວມ​ກັນ​ລະຫວ່າງ​ຜູ້ນຳ​ຄົນ​ງານ, ລັດຖະບານ ​ແລະ ພາກ​ເອກະ​ຊົນ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ຄ່າ​ແຮງ​ງານ, ສະພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ຄົນ​ງານ.

ກັບຄືນສູ່ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຂອງຊຸມຊົນ

ພວກເຮົາຕັ້ງເປົ້າທີ່ຈະເພີ່ມເງິນໂດລາທີ່ໄຫລໄປສູ່ຂະແຫນງການລົງທຶນຂອງຊຸມຊົນແລະເຂົ້າໄປໃນຊຸມຊົນທີ່ມີສີສັນແລະຊຸມຊົນທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ໍາ, ແລະເພື່ອເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງທຶນ (ເປັນເງິນກູ້ຢືມແລະຮູບແບບອື່ນໆ) ໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການແລະຄົວເຮືອນທີ່ຕໍ່າກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາສາມາດເປີດຕົວຫຼືເຕີບໂຕ. ທຸລະກິດ ແລະ/ຫຼື ໄດ້ມາຊັບສິນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຮືອນໃໝ່, ພາຫະນະ, ຫຼືຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ.

ບູລິມະສິດການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາໃນຂົງເຂດນີ້ສຸມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່:

 • ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ ​ແລະ ການ​ໃຫ້​ເງິນ​ກູ້ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ບັນດາ​ອົງການ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ສຸມ​ໃສ່​ຊຸມ​ຊົນ​ທີ່​ສຳຄັນ.
 • ພັດທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ການລົງທຶນທີ່ມີນະວັດຕະກໍາ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບ - ເຊັ່ນ: ການຈັດຊື້ໃໝ່, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມພາກພຽນ, ແລະການພິຈາລະນາສິນເຊື່ອ - ສົ່ງຜົນໃຫ້ກູ້ຢືມປະເພດໃໝ່, ໂຄງສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການລົງທຶນ.
 • ເພີ່ມການລົງທຶນເອກະຊົນ ແລະພາກລັດໃນສະຖາບັນການເງິນພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງມິນເນໂຊຕາ ແລະຜູ້ສະໜອງທຶນທີ່ສຸມໃສ່ຊຸມຊົນອື່ນໆ.
 • ເລັ່ງຍຸດທະສາດການຈັດຊື້ທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມສ່ວນແບ່ງສັນຍາຂອງທຸລະກິດທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

ກັບຄືນສູ່ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ປູກຝັງລະບົບທີ່ພັກອາໄສທີ່ເປັນ ທຳ ແລະຍຸດຕິ ທຳ

ພວກເຮົາຕັ້ງເປົ້າໝາຍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊາວມິນເນໂຊຕາຄົນທີ່ມີສີຜິວ ແລະຊາວມິນເນໂຊຕາທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າຫຼາຍຂື້ນມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ຕຳແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຜ່ານທີ່ຢູ່ອາໄສ. ໃນການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງລະບົບທີ່ຢູ່ອາໄສເພື່ອຮັບປະກັນການສູນເສຍຫນ້ອຍຂອງຄວາມສາມາດໃນການຊື້ແລະການເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ມີຢູ່ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ບູລິມະສິດການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາໃນຂົງເຂດນີ້ສຸມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່:

 • ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ​ແລະ ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ພາກ​ລັດ ​ໃນ​ການ​ປຸກ​ເຮືອນ​ທີ່​ສາມາດ​ຊື້​ໄດ້.
 • ຂະຫຍາຍກະແສທຶນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນທໍ່ໂຄງການແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງຊັບພະຍາກອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນແລະໄວກວ່າໃນການຜະລິດແລະຮັກສາທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງ (ເຊົ່າແລະການເປັນເຈົ້າຂອງ) ໃນລັດຂອງພວກເຮົາ.
 • Catalyze ນະວັດຕະກໍາຄວາມພະຍາຍາມສ້າງຄວາມຮັ່ງມີທີ່ແນໃສ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນ, ການປະຕິບັດການພັດທະນາ, ແລະຮູບແບບຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ.

ກັບຄືນສູ່ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາທິປະໄຕ

ພວກເຮົາມຸ່ງໄປເຖິງການສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງພັນທະມິດຫຼາຍບັນຫາເພື່ອສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍໂຄງການຂອງພວກເຮົາ ແລະເພື່ອລົບລ້າງຄວາມແຕກໂຕນກັນທາງດ້ານເຊື້ອຊາດ ແລະຊົນເຜົ່າໃນສະຖາບັນປະຊາທິປະໄຕ ແລະການປົກຄອງຂອງພວກເຮົາ.

ບູລິມະສິດການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາໃນຂົງເຂດນີ້ສຸມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່:

 • ສະໜັບສະໜູນ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນຖານ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃນ​ທົ່ວ​ລັດ ຜ່ານ​ການ​ລົງທຶນ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ບັນດາ​ອົງການ, ​ເຄືອ​ຂ່າຍ, ​ແລະ​ຕົວ​ກາງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ, ການຈັດ​ຕັ້ງ, ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.
 • ເສີມສ້າງສະຖາບັນປະຊາທິປະໄຕຫຼັກຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄວາມສະເໝີພາບ, ເຊັ່ນ: ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງສະຫະລັດ ແລະ ການສ້າງນິຕິກຳຄືນໃໝ່.

ກັບຄືນສູ່ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກການໃຫ້ທຶນທີ່ສໍາຄັນ

ຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກທີ່ສໍາຄັນທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ເພື່ອຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງພວກເຮົາ.

ສອດຄ່ອງກັບ McKnight's ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ ແລະຄວາມມຸ້ງ ໝັ້ນ ຕໍ່ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມສະເຫມີພາບ, ແລະການລວມກັນ, ພວກເຮົາສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໂຄງການຊຸມຊົນທີ່ສົດໃສແລະສະ ເໝີ ພາບຂອງພວກເຮົາໃນຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ວິທີການລະບົບ: ໃນການຮ່ວມມືກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຊຸມຊົນ, ພວກເຮົາພະຍາຍາມສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທຸກຄົນສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສຸມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາໃນການຫັນປ່ຽນລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະສ້າງທາງເລືອກໃຫມ່, ເລື້ອຍໆໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນການຈັດຕັ້ງຮາກຖານ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການສື່ສານຍຸດທະສາດ, ແລະການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍສາທາລະນະ.

ເຊື້ອຊາດແລະຄວາມສະ ເໝີ ພາບທາງດ້ານວັດທະນະ ທຳ: ພວກເຮົາລົງທຶນໃນອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະຄວາມພະຍາຍາມທີ່ກໍາລັງສ້າງໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສະເໝີພາບໂດຍຜ່ານວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຊອກຫາການສົ່ງເສີມ ຫຼັກຊັບຫຼາຍເຊື້ອຊາດ ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຮ່ວມກັນໃນລັດມິນເນໂຊຕາ.

ທົ່ວລັດ: ພວກເຮົາຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ Metro ແລະ Greater Minnesota ເພື່ອບັນລຸຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຮ່ວມກັນໃນທົ່ວລັດ.

ການຮ່ວມມື: ພວກເຮົາສະຫນັບສະຫນູນການຮ່ວມມື, ການສ້າງພັນທະມິດ, ແລະຂົວຂ້າມຜ່ານພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ແລະພົນລະເມືອງ.

ວຽກງານປະສົມປະສານ: ພວກເຮົາຊອກຫາການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສ້າງສັນແລະມີນະວັດຕະ ກຳ ໃນ ໜ້າ ທີ່ McKnight ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງໂປແກຼມອື່ນແລະການລົງທືນທີ່ມີຜົນກະທົບ, ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາ.

ວິທີການສະຫມັກ

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການມີສິດໄດ້ຮັບ, ເງື່ອນໄຂການເລືອກ, ແລະກໍານົດເວລາທີ່ພວກເຮົາກໍານົດ ວິທີການນໍາໃຊ້ຫນ້າ.

ພາສາລາວ