ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ວິທີການຂອງພວກເຮົາ

ໂຄງການ McKnight's Vibrant & Equitable Communities ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການແບ່ງປັນ ອຳ ນາດ, ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍຜ່ານ 4 ຍຸດທະສາດ: ເລັ່ງການເຄື່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດ, ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຂອງຊຸມຊົນ, ປູກຝັງລະບົບທີ່ພັກອາໄສທີ່ເປັນ ທຳ ແລະຍຸດຕິ ທຳ, ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາທິປະໄຕ. ພາຍໃນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາຊອກຫາເພື່ອບັນລຸການປັບປຸງລະບົບໃນຜົນໄດ້ຮັບຂອງບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ, ແລະສັງຄົມ. ພວກເຮົາມອງໄປຫາຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງຄົນທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນທົ່ວລັດມິນນີໂຊຕາເພື່ອແກ້ໄຂວິທີແກ້ໄຂທີ່ຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ, ແກ້ໄຂສະພາບການຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ແລະປ່ຽນນະໂຍບາຍ, ການປະຕິບັດແລະສະຖາບັນໃນວິທີທາງທີ່ຍືນຍົງ.

ກົນລະຍຸດຂອງພວກເຮົາ

ເລັ່ງການເຄື່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດ

ພວກເຮົາແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນວ່າບຸກຄົນສາມາດບັນລຸແລະຍືນຍົງລາຍໄດ້ແລະຄວາມຮັ່ງມີທີ່ເພີ່ມຂື້ນ, ສ້າງທັກສະທີ່ທົນທານເຊິ່ງສ້າງເສັ້ນທາງໄປສູ່ວຽກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ແລະຕັ້ງຕົວເອງໃຫ້ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດພາຍໃນເສດຖະກິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ.

ບຸລິມະສິດ: ສົ່ງເສີມຄວາມສະ ເໝີ ພາບທາງເສດຖະກິດແລະການລວມເອົາ
 • ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການເຂົ້າເຖິງຄ່າແຮງງານແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ ເໝາະ ສົມແລະພຽງພໍ, ວຽກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ແລະກຽດສັກສີແລະຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.
 • ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງກີດຂວາງທາງການເງິນທີ່ເປັນລະບົບທີ່ຂັດຂວາງການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານເສດຖະກິດເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍ, ຄ່າປັບ ໃໝ, ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະກົນໄກການຮັ່ງມີອື່ນໆ.
ບຸລິມະສິດ: ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງລ່ວງ ໜ້າ
 • ລົງທຶນໃສ່ແບບທີ່ພິສູດແລະພົ້ນເດັ່ນເພື່ອຂະຫຍາຍການເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນ.
 • ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ການຝຶກອົບຮົມແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການທີ່ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການເຕີບໂຕແລະການພັດທະນາທຸລະກິດຂະ ໜາດ ນ້ອຍ.
ບຸລິມະສິດ: ສ້າງເສັ້ນທາງສູ່ວຽກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ
 • ເພີ່ມທະວີການບັນລຸເປົ້າ ໝາຍ ແລະຄວາມສາມາດປະ ຈຳ ປີຫຼັງ.
 • ເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ກັບຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ, ມີຄຸນນະພາບສູງແລະທົນທານຕໍ່ວຽກເຮັດງານ ທຳ.
 • ພົວພັນກັບຜູ້ອອກແຮງງານແລະຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝ່, ແບບທຸລະກິດ, ແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ ກຳ ນົດໄວ້ໃນທັກສະ.

ກັບຄືນສູ່ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຂອງຊຸມຊົນ

ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງຂອງຄວາມຮັ່ງມີໃນລັດ Minnesota ໂດຍຜ່ານການເພີ່ມທະວີການຄວບຄຸມທ້ອງຖິ່ນຂອງນະຄອນຫຼວງແລະໂຄງສ້າງການເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາທິປະໄຕຫຼາຍຂຶ້ນ.

ບຸລິມະສິດ: ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ
 • ລ່ວງ ໜ້າ ວິທີການແລະເຄື່ອງມືທາງການເງິນ ໃໝ່ໆ ສຳ ລັບການລົງທືນໂດຍຊຸມຊົນ.
 • ສົ່ງເສີມເສດຖະກິດພາຍໃນບ້ານໂດຍຜ່ານການຄວບຄຸມທີ່ດິນ, ທຸລະກິດ, ແລະຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ການແບ່ງປັນຊັບສິນທາງສັງຄົມ, ວັດທະນະ ທຳ ແລະການເງິນ.
ບຸລິມະສິດ: ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຮູບແບບການເປັນເຈົ້າຂອງລວມ ໝູ່
 • ລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາຮູບແບບການເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ມີນະວັດຕະ ກຳ ແລະແບບບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ, ເຊັ່ນວ່າສະຫະກອນແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈທີ່ດິນ.

ກັບຄືນສູ່ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ປູກຝັງລະບົບທີ່ພັກອາໄສທີ່ເປັນ ທຳ ແລະຍຸດຕິ ທຳ

ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອຂະຫຍາຍໂອກາດທາງດ້ານທີ່ພັກອາໄສທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນທຸກຊຸມຊົນຂອງ Minnesota ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ປອດໄພ, ມີຄຸນນະພາບແລະລາຄາຖືກ.

ບຸລິມະສິດ: ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງເຮືອນຢູ່ແລະຄວາມ ໝັ້ນ ຄົງ
 • ຂະຫຍາຍອອກສຽງຜູ້ເຊົ່າແລະສຽງຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນ, ຄວາມສາມາດ, ແລະພະລັງງານເພື່ອປ້ອງກັນການຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ການ ຈຳ ແນກແລະການຂູດຮີດ.
 • ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂອກາດທີ່ພັກອາໄສທີ່ມີຢູ່ແມ່ນມີຄວາມຍຸດຕິ ທຳ ແລະພ້ອມທີ່ຈະມີໃນທຸກຊຸມຊົນ.
ບຸລິມະສິດ: ສົ່ງເສີມການຜະລິດແລະການອະນຸລັກທີ່ພັກອາໄສທີ່ ເໝາະ ສົມ
 • ເພີ່ມການລົງທືນຂອງພາກລັດແລະເອກະຊົນໃນການຜະລິດແລະປົກປັກຮັກສາທີ່ພັກອາໄສທີ່ສົມດຸນ, ລາຄາບໍ່ແພງ.
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງບັນດາອົງກອນແລະວິສາຫະກິດທີ່ດຶງດູດ, ຊຸກຍູ້ແລະ ນຳ ໃຊ້ທຶນເພື່ອກໍ່ສ້າງແລະຮັກສາທີ່ພັກອາໄສທີ່ ເໝາະ ສົມ.

ກັບຄືນສູ່ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາທິປະໄຕ

ພວກເຮົາມອງເຫັນລັດມິນນີໂຊຕາທີ່ຊາວບ້ານທຸກຄົນມີສຽງໃນການ ກຳ ນົດອະນາຄົດຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະຄວາມສາມາດໃນທົ່ວລັດເພື່ອສ້າງພະລັງງານ, ມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນການກ້າວໄປສູ່ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ, ແລະສ້າງເວທີໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆເພື່ອຮັບຮູ້ຊຸມຊົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ມີຄວາມສະ ເໝີ ພາບ.

ບຸລິມະສິດ: ບຳ ລຸງຄວາມເປັນຜູ້ ນຳ
 • ລົງທຶນໃນຄວາມເປັນຜູ້ ນຳ ໃນບັນດາ Black Minnesotans, ຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ແລະ Minnesotans ຂອງສີ. ພາຍໃນບຸລິມະສິດນີ້ພວກເຮົາລວມເອົາຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຜູ້ ນຳ ໃນ Greater Minnesota ແລະຊາວ ໜຸ່ມ. ພວກເຮົາຍັງລວມເອົາການປູກສາຍເຊື່ອມຕໍ່ແບບຂ້າມຊາດແລະການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມສະ ເໝີ ພາບ, ແລະການລວມເອົາ.
 • ສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການ ນຳ ພາຂອງພາກລັດໂດຍໃຫ້ ຄຳ ໝັ້ນ ສັນຍາຢ່າງຈະແຈ້ງເພື່ອຄວາມກ້າວ ໜ້າ ໃນອະນາຄົດທີ່ສະ ເໝີ ພາບແລະເປັນກັນເອງ ສຳ ລັບທຸກຄົນຂອງມິນເນໂຊນ.
ບູລິມະສິດ: ສ້າງພະລັງງານ
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບບັນດາເຄືອຂ່າຍທົ່ວປະເທດໃນຫຼາຍບັນຫາທົ່ວທຸກເຊື້ອຊາດ, ວັດທະນະ ທຳ, ອາຍຸແລະພູມສາດເພື່ອສ້າງຄວາມຜູກພັນຮ່ວມກັນໃນການບັນລຸຄວາມສະ ເໝີ ພາບ.
 • ລົງທືນໃນການຈັດຕັ້ງຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຮາກຖານເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນໃນການກ້າວສູ່ຄວາມສະ ເໝີ ພາບໃນຫຼາຍບັນຫາໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 • ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດການຮັກສາທີ່ຕອບສະ ໜອງ ຕໍ່ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງເຊື້ອຊາດແລະການສ້າງລະບົບນິເວດທີ່ມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ສຳ ລັບການສ້າງພະລັງງານ.
ບຸລິມະສິດ: ປ່ຽນບົດບັນຍາຍ
 • ສ້າງເອກະສານ, ແບ່ງປັນແລະສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຊຸມຊົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລື່ອງທີ່ຂາດຫາຍໄປ, ຫຼືມີການເລົ່າເລື່ອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ມີປະໂຫຍດ.
 • ການເບິ່ງເຫັນລ່ວງ ໜ້າ ສຳ ລັບຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງຂົວຂ້າມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຊື້ອຊາດ, ວັດທະນະ ທຳ, ຫລືພູມສາດ.
 • ສົ່ງເສີມການເລົ່າເລື່ອງແລະສື່ມວນຊົນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມບໍ່ສະ ເໝີ ພາບໃນປະຈຸບັນແລະຕ້ານກັບແນວຄິດແລະການເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ.

ພາຍໃນຄວາມມຸ້ງ ໝັ້ນ ຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນປະຊາທິປະໄຕ, McKnight ສະຫງວນ ຈຳ ນວນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະ ຈຳ ປີເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ເຂົ້າໃນໂອກາດທີ່ ຈຳ ກັດແລະ ຈຳ ກັດເພື່ອໃຫ້ປະຊາທິປະໄຕກ້າວ ໜ້າ ແລະເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງ.

ກັບຄືນສູ່ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ຫຼັກການຂອງໂຄງການ

ສອດຄ່ອງກັບ McKnight's ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ ແລະຄວາມມຸ້ງ ໝັ້ນ ຕໍ່ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມສະເຫມີພາບ, ແລະການລວມກັນ, ພວກເຮົາສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໂຄງການຊຸມຊົນທີ່ສົດໃສແລະສະ ເໝີ ພາບຂອງພວກເຮົາໃນຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ລະບົບປ່ຽນແປງ: ພວກເຮົາເອົາແນວທາງການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບເຊິ່ງປະກອບມີທັງການຫັນປ່ຽນລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລະການສ້າງທາງເລືອກໃນເວລາທີ່ມີຄວາມ ຈຳ ເປັນ, ໂດຍການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຮາກຖານ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສື່ສານທາງຍຸດທະສາດແລະການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍສາທາລະນະ.

ເຊື້ອຊາດແລະຄວາມສະ ເໝີ ພາບທາງດ້ານວັດທະນະ ທຳ: ພວກເຮົາລົງທຶນໃສ່ອົງກອນແລະຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆທີ່ ນຳ ພາໂດຍ Black Minnesotans, ຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ແລະ Minnesotans ຂອງສີສັນເຊິ່ງເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການລົງທືນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານແນວຄິດທີ່ກ້າວ ໜ້າ ທາງດ້ານຄວາມສະ ເໝີ ພາບດ້ານເຊື້ອຊາດແລະວັດທະນະ ທຳ ໃນລັດ Minnesota.

ວິທີການທົ່ວລັດ: ພວກເຮົາພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານທັງ metro ແລະ Greater Minnesota ເພື່ອບັນລຸ ອຳ ນາດ, ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທົ່ວລັດ. ໃນຂະນະທີ່ McKnight ຈະບໍ່ສາມາດສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄວາມພະຍາຍາມໃນທຸກໆຊຸມຊົນຫລືພາກສ່ວນຂອງລັດ, ພາຍໃນໂຄງການ V&EC ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງແລະມີຄວາມຕັ້ງໃຈຕໍ່ Greater Minnesota.

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຂະ ແໜງ ການ: ພວກເຮົາສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການຮ່ວມມືແລະການສ້າງພັນທະມິດໃນທົ່ວພາກລັດ, ເອກະຊົນແລະພົນລະເມືອງ.

ວຽກງານປະສົມປະສານ: ພວກເຮົາຊອກຫາການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສ້າງສັນແລະມີນະວັດຕະ ກຳ ໃນ ໜ້າ ທີ່ McKnight ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງໂປແກຼມອື່ນແລະການລົງທືນທີ່ມີຜົນກະທົບ, ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາ.

ວິທີການສະຫມັກ

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການມີສິດໄດ້ຮັບ, ເງື່ອນໄຂການເລືອກ, ແລະກໍານົດເວລາທີ່ພວກເຮົາກໍານົດ ວິທີການນໍາໃຊ້ຫນ້າ.

ພາສາລາວ