រំលងទៅមាតិកា

McKnight ពានរង្វាន់សិល្បករឆ្នើម

ការទទួលស្គាល់សិល្បករ និងអ្នកកាន់វប្បធម៌ដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ពេញមួយជីវិតដល់រដ្ឋមីនីសូតា ធ្វើឱ្យសហគមន៍របស់យើងកាន់តែរីកចម្រើន។

ពានរង្វាន់សិល្បករឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ $100,000 McKnight ទទួលស្គាល់សិល្បករ និងអ្នកកាន់វប្បធម៌ ដែលបានធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តពេញមួយជីវិតក្នុងការបង្កើតសិល្បៈដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងតំបន់ តំបន់ និង/ឬជាតិ។

សិល្បករទាំងនេះបានជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើឱ្យជីវិតនិងអាជីពរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋមីណេសូតាដោយធ្វើឱ្យរដ្ឋរបស់យើងក្លាយជាកន្លែងសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌។ ដំបូងនិងសំខាន់បំផុតពួកគេបានបង្កើតសិល្បៈច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណុចពិសេសនិងពិសេសរបស់ពួកគេ។

សិល្បករកិត្តិយស McKnight ក៏បានបំផុសគំនិតសិល្បករ និងអ្នកកាន់វប្បធម៌ផ្សេងទៀត ទទួលបានការសាទរពីទស្សនិកជន អ្នកឧបត្ថម្ភ អ្នករិះគន់ និងអ្នកជំនាញសិល្បៈផ្សេងទៀត ហើយខ្លះទៀតបានបង្កើត និងពង្រឹងស្ថាប័នសិល្បៈ។

រង្វាន់

ក្រឡេក​មើល​មួយ​ភ្លេ​ត

1សិល្បករជារៀងរាល់ឆ្នាំ

26សិល្បករតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៨

$1.4Mនៅក្នុងពានរង្វាន់

សិល្បករឆ្នើមឆ្នាំ 2023

Dipankar Mukherjee

កម្លាំងជំរុញនៅក្នុងវិស័យល្ខោន Mukherjee មាន ទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជានាយក ការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះយុត្តិធម៌សង្គម សមធម៌ និងការអនុវត្តការកាត់អាណានិគមក្នុងការបង្កើតល្ខោន។

ភាសាខ្មែរ