Bỏ qua nội dung

Giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc McKnight

Ghi nhận những nghệ sĩ và những người hoạt động văn hóa đã có những đóng góp đáng kể suốt đời cho Minnesota, làm phong phú thêm cộng đồng của chúng ta.

Giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc $100.000 McKnight hàng năm công nhận các nghệ sĩ và người mang văn hóa đã cam kết suốt đời trong việc tạo ra nghệ thuật có ý nghĩa ở địa phương, khu vực và/hoặc quốc gia.

Những nghệ sĩ này đã chọn làm cho cuộc sống và sự nghiệp của họ ở Minnesota, do đó làm cho tiểu bang của chúng ta trở thành một nơi giàu văn hóa hơn. Đầu tiên và quan trọng nhất, họ đã tạo ra nghệ thuật sắc sảo sáng tạo phản ánh quan điểm đặc biệt và phi thường của họ.

Các nghệ sĩ xuất sắc của McKnight cũng đã truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ và người mang văn hóa khác, nhận được sự hoan nghênh từ khán giả, khách hàng quen, nhà phê bình và các chuyên gia nghệ thuật khác, đồng thời một số đã thành lập và củng cố các tổ chức nghệ thuật.

Giải thưởng

trong nháy mắt

1Nghệ sĩ hàng năm

26Nghệ sĩ từ năm 1998

$1.4MTrong giải thưởng

nghệ sĩ tiêu biểu 2023

Dipankar Mukherjee

Động lực trong lĩnh vực sân khấu, Mukherjee nổi tiếng với vai trò đạo diễn cam kết thực hiện công bằng xã hội, bình đẳng và phi thực dân hóa trong việc sản xuất rạp hát.

Tiếng Việt