Lumaktaw sa nilalaman

Isang Kultura ng Pagkakaiba-iba, Pagkakapantay-pantay at Pagsasama

Bilang isang tagapag-empleyo, may pagkakataon at responsibilidad si McKnight na mag-embed ng equity sa aming mga patakaran at kasanayan—sa kung paano kami kumukuha, nagsasanay, bumuo, at sumusuporta sa aming mga team, at sa kung paano namin ginagawa ang aming kultura bilang isang organisasyon.

Pinamumunuan ni Pangulong Tonya Allen ang karamihan ng kababaihan, karamihan ng mga taong may kulay na senior leadership team. Bilang karagdagan, dinagdagan namin ang pagkakaiba-iba sa bawat antas at sa bawat departamento sa buong Foundation. Hindi ito nagkataon. Nangangailangan ito ng aktibong pag-recruit ng mga kandidato mula sa iba't ibang background at pagpapahalaga sa kanilang mga kasanayan at mga karanasan sa buhay bilang karagdagan sa mga partikular na akademikong degree o iba pang pormal na kredensyal.

Ang aming koponan ay may maraming pagkakaiba-iba sa mga pananaw, background, at mga karanasan sa buhay upang isulong ang misyon ng Foundation.

Diversity

sa isang tingin

75%Babae sa Executive Leadership

75%Black, Indigenous, at People of Color sa Executive Leadership

53%Black, Indigenous, at People of Color sa Direktor at Executive Leadership

Pagkakaiba-iba ng Staff sa McKnight Foundation

Bilang bahagi ng pangako ng Foundation sa pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, at pagsasama, nag-aalok kami ng data tungkol sa kung paano kinikilala ng aming mga kawani ang kanilang sarili sa mga tuntunin ng lahi, kasarian, at oryentasyong sekswal.

Ipinapakita ng unang tsart ang komposisyon ng lahi ng aming mga tauhan na may kaugnayan sa populasyon ng Twin Cities metro area. Ang pangalawa at pangatlong chart ay nagpapakita kung paano nakilala ng mga miyembro ng kawani ang kanilang sarili sa mga tuntunin ng kasarian at oryentasyong sekswal.

Lahi at Etnisidad: Kambal na Lungsod at McKnight

{"type":"bar","data":{"labels":[" White "," Black "," Hispanic "," Asian "," American Indian "," Two or more races "],"datasets":[{"label":"Twin Cities Population, 2020 Census","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(39,153,137,0.9)","hoverBorderColor":"#279989","backgroundColor":"rgba(39,153,137,0.95)","hoverBackgroundColor":"#279989","data":[76,7,6,4.5,0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625,6],"hidden":false},{"label":"McKnight Staff, 2023","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(207,12,45,0.9)","hoverBorderColor":"#cf0c2d","backgroundColor":"rgba(207,12,45,0.95)","hoverBackgroundColor":"#cf0c2d","data":[53,23,5,11,2,5],"hidden":false}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"scales":{"yAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)","beginAtZero":true},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"}}],"xAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)"},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"},"categoryPercentage":0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125,"barPercentage":0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625}]},"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"},"onClick":null},"tooltips":{"enabled":true,"mode":"index","bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"yAxisFormat":{"suffix":"%"},"noTsep":false}}
["Twin Cities Population, 2020 Census: {y}%","McKnight Staff, 2023: {y}%"]

Lahi at Etnisidad: Kambal na Lungsod at McKnight

{"type":"bar","data":{"labels":[" White "," Black "," Hispanic "," Asian "," American Indian "," Two or more races "],"datasets":[{"label":"Twin Cities Population, 2020 Census","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(39,153,137,0.9)","hoverBorderColor":"#279989","backgroundColor":"rgba(39,153,137,0.95)","hoverBackgroundColor":"#279989","data":[76,7,6,4.5,0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625,6],"hidden":false},{"label":"McKnight Staff, 2023","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(207,12,45,0.9)","hoverBorderColor":"#cf0c2d","backgroundColor":"rgba(207,12,45,0.95)","hoverBackgroundColor":"#cf0c2d","data":[53,23,5,11,2,5],"hidden":false}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"scales":{"yAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)","beginAtZero":true},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"}}],"xAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)"},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"},"categoryPercentage":0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125,"barPercentage":0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625}]},"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"},"onClick":null},"tooltips":{"enabled":true,"mode":"index","bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"yAxisFormat":{"suffix":"%"},"noTsep":false}}
["Twin Cities Population, 2020 Census: {y}%","McKnight Staff, 2023: {y}%"]

Kasarian

{"type":"pie","data":{"labels":["Women","Men","Transgender, genderqueer, gender expansive, nonbinary"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(200,16,46,0.9)","rgba(39,153,137,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#c8102e","#279989","#f2a900"],"data":[56,39,5],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"},"onClick":null},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Mga Babae: {y}%","Mga Lalaki: {y}%","Transgender, genderqueer, malawak na kasarian, hindi binary: {y}%"]

Sexual Orientation

{"type":"pie","data":{"labels":["Heterosexual","Bisexual","Queer","Gay or Lesbian","Pansexual"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(200,16,46,0.9)","rgba(39,153,137,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)","rgba(129,170,20,0.9)","rgba(103,33,70,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#c8102e","#279989","#f2a900","#81aa14","#672146"],"data":[56,5,3,3,2],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"},"onClick":null},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Heterosexual: {y}%","Bisexual: {y}%","Queer: {y}%","Bakla o Tomboy: {y}%","Pansexual: {y}%"]

Huling na-update: Setyembre 2023

Diversity, Equity at Inclusion

Nag-embed kami ng equity approach sa buong Foundation dahil nakikita namin ito bilang kritikal sa misyon bilang isang funder, convenor, thought leader, employer, economic entity, at institutional investor.

McKnight Staff

Mga karera sa McKnight Foundation

Nagkamit si McKnight ng pambansang pagkilala para sa pagkandili ng isang kultura ng pakikipagtulungan, pagbabago, at pagiging inclusiveness na nagbibigay kapangyarihan sa aming magkakaibang mga koponan upang makamit ang aming ibinahaging misyon.

Tagalog