Bỏ qua nội dung

Tìm kiếm tài trợ của chúng tôi

Phạm vi ngày

Cơ sở dữ liệu tài trợ của chúng tôi có tính năng tổ chức từ năm năm qua. Nó được cập nhật hàng quý khoảng một tháng sau khi hội đồng quản trị phê duyệt.

Vui lòng chọn một phạm vi ngày hoàn chỉnh để xem kết quả tìm kiếm của bạn.

Đang hiển thị 1 - 50 của 116 người được cấp phù hợp

Nông nghiệp tiếp cận

1 Ban cho

Xem trang web

1050 Brussels, Bỉ

$80,000
2019
Quốc tế
Video nông dân học tập nam-nam

Trung tâm hành động phát triển thành phố

1 Ban cho

Xem trang web

Hội An, việt nam

$40,000
2014
Quốc tế
để hỗ trợ các cộng đồng đô thị nghèo để yêu cầu và quản lý không gian công cộng của họ và cải thiện môi trường sống của họ

Trung tâm hòa bình và dân chủ châu Phi

1 Ban cho

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$10,000
2016
Quốc tế
để hỗ trợ Dân chủ hóa và Phát triển kinh tế ở Châu Phi: Kết nối Minnesota

Dịch vụ hỗ trợ cải tiến nông nghiệp

3 Ban choS

Homabay, Kenya

$450,000
2019
Quốc tế
Lựa chọn nhúng bởi các tương tác bối cảnh thông qua cải thiện sự tham gia và lãnh đạo nông dân trong Mạng lưới nghiên cứu nông dân của tổ chức phi chính phủ Kenya phía tây
$400,000
2016
Quốc tế
Khai thác mạng lưới nghiên cứu nông dân trong phát triển, thử nghiệm và phổ biến công nghệ nông nghiệp ở Tây Kenya
$160,000
2015
Quốc tế
cho dự án, thành lập một mạng lưới nghiên cứu nông dân để phát triển, thử nghiệm và phổ biến công nghệ nông nghiệp ở Tây Kenya

Thông tin chi tiết

2 Ban choS

Xem trang web

Nam Cực

$180,000
2018
Quốc tế
Video cho hệ thống cắt Andean
$100,000
2016
Quốc tế
Video nông dân

Hiệp hội Công nghệ và Văn hóa Sinh thái ở Andes

2 Ban choS

Xem trang web

thành phố Lima, nước Peru

$100,000
2019
Quốc tế
Phổ biến và nhân rộng các đề xuất đổi mới về thương mại hóa, tiêu dùng và thực hành nông học thích ứng với biến đổi khí hậu II
$38,000
2018
Quốc tế
cho dự án, phổ biến và nhân rộng các đề xuất đổi mới về thương mại hóa, tiêu dùng và thực hành nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

Hiệp hội phát triển hoạt động sản xuất và đào tạo

1 Ban cho

Xem trang web

Bamako, Ma-rốc

$180,000
2019
Quốc tế
Hỗ trợ và củng cố mạng lưới nghiên cứu của nông dân để cải thiện sự đổi mới địa phương ở Burkina Faso và Mali

Hiệp hội Malienne d'Eveil au Developpement Bền

2 Ban choS

Xem trang web

Koutiala, Ma-rốc

$360,000
2019
Quốc tế
Kiến thức nông dân II
$350,000
2014
Quốc tế
cho dự án, cải thiện hệ thống ngũ cốc-cây họ đậu thông qua việc đánh giá kiến thức của nông dân trong tương tác với nghiên cứu

Bioversity quốc tế

1 Ban cho

$600,000
2016
Quốc tế
Dân chủ hóa khoa học công dân nông dân: thiết kế một phương pháp mạch lạc từ thiết lập mục tiêu có sự tham gia đến các thí nghiệm N lớn để đảm bảo sự tham gia và công bằng

Xây dựng tiếng nói cộng đồng

1 Ban cho

Xem trang web

Phnom Penh, Cambodia

$60,000
2014
Quốc tế
để được hỗ trợ điều hành chung

Trung tâm lãnh đạo sáng tạo

1 Ban cho

Xem trang web

Greensboro, NC

$300,000
2015
Quốc tế
Đào tạo lãnh đạo CCRP Tây Phi

Trung tâm Hòa giải Con người và Thiên nhiên

3 Ban choS

Xem trang web

Hà Nội, Việt Nam

$195,000
2018
Quốc tế
tạo điều kiện quản trị chung và tiếp cận cộng đồng an toàn với tài nguyên thiên nhiên ở Tây Nguyên của Việt Nam
$115,000
2016
Quốc tế
tạo điều kiện quản trị chung và tiếp cận cộng đồng an toàn với tài nguyên thiên nhiên ở Tây Nguyên
$80,000
2014
Quốc tế
để tạo điều kiện quản trị chung và hỗ trợ đảm bảo quyền tiếp cận tài nguyên thiên nhiên của cộng đồng địa phương tại Việt Nam, Lào và Campuchia

Trung tâm bảo tồn và phát triển tài nguyên nước

3 Ban choS

Xem trang web

Hà Nội, Việt Nam

$155,000
2018
Quốc tế
tăng cường năng lực cộng đồng và hiểu biết để thúc đẩy liên kết quan trọng giữa môi trường và phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam
$100,000
2016
Quốc tế
hỗ trợ chia sẻ thông tin và thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ và môi trường trong quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam
$120,000
2014
Quốc tế
trao quyền cho cộng đồng địa phương để quản lý tài nguyên nước hiệu quả ở vùng cao phía bắc Việt Nam và hỗ trợ Mạng lưới sông ngòi Việt Nam để thúc đẩy quản trị nước bền vững và công bằng hơn

Trung tâm hợp tác Quốc tế quốc tế en Recherche Agronomique pour le Developpement

1 Ban cho

Xem trang web

Paris, Pháp

$455,000
2018
Quốc tế
Nuôi dưỡng đất và cho bò ăn để nuôi sống con người: đồng thiết kế hệ thống nông-sylvo-mục vụ ở vùng sudano-sahelian của Burkina Faso

Trung tâm khu vực de Estudios Andinos Bartolomé de Las Casas

1 Ban cho

Xem trang web

Peru, Peru

$300,000
2019
Quốc tế
Đổi mới hệ thống thực phẩm ở quy mô tại Cusco: phương pháp học tập chung

Trung tâm nhiệt đới Internacional de Agricultura

1 Ban cho

Xem trang web

Cali, Columbia

$203,000
2014
Quốc tế
cho dự án, hỗ trợ đầu tư vào việc nâng cấp các loại cây họ đậu ở Tây Kenya thông qua việc đánh giá và mô hình hóa mối đe dọa của stress Stotic

Đại học Charles Sturt

1 Ban cho

Xem trang web

Wagga Wagga, Úc

$100,000
2015
Quốc tế
cho các cơ hội đào tạo nghiên cứu sau đại học cho sinh viên châu Phi trong sinh thái nông nghiệp để hỗ trợ an ninh lương thực

Đại học bang Colorado

1 Ban cho

Xem trang web

Pháo đài Collins, CO

$661,000
2019
Quốc tế
Xây dựng và đánh giá sức khỏe của đất trong các hệ thống của các hộ sản xuất nhỏ: nghiên cứu và tham gia vào CCRP

Quỹ đại học bang Colorado

1 Ban cho

Xem trang web

Pháo đài Collins, CO

$630,000
2016
Quốc tế
Xây dựng chất lượng đất trong chương trình CCRP: nghiên cứu đa bối cảnh và tham gia vào dư lượng và quản lý chất hữu cơ đất

Công nghệ tương thích quốc tế

1 Ban cho

$450,000
2017
Quốc tế
Thúc đẩy sự phát triển và áp dụng công nghệ cây họ đậu sau thu hoạch của nông dân sản xuất nhỏ ở Ma-la-uy và Tanzania

Đại học Cornell

4 Ban choS

Xem trang web

Ithaca, NY

$190,000
2017
Quốc tế
Tăng cường năng lực cho nghiên cứu đa dạng và nông học cây họ đậu ở Ethiopia
$135,000
2015
Quốc tế
đối với dự án, tăng cường năng lực cho một mạng lưới nông học mới của Ethiopia
$674,000
2014
Quốc tế
cho dự án, Dự án Dinh dưỡng và Nông học Singida (SNAP)
$62,961
2014
Quốc tế
cho dự án, Phát triển phân bón sinh học bản địa để tăng cường sinh thái nông nghiệp cho sản xuất ngũ cốc-cây họ đậu bền vững ở hệ thống canh tác nông nghiệp nhỏ ở Nam và Tây Nam

Nhận dạng và quản lý tài nguyên văn hóa

3 Ban choS

Xem trang web

Hà Nội, Việt Nam

$195,000
2018
Quốc tế
để hỗ trợ tăng cường năng lực của Mạng lưới quyền lợi đất đai của nhân dân lâm nghiệp để mở rộng vận động chính sách (LandNet)
$100,000
2016
Quốc tế
tăng cường nâng cao năng lực của cộng đồng địa phương để quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động sinh kế bền vững
$90,000
2014
Quốc tế
để hỗ trợ Mạng lưới quyền đất của người dân rừng

EarthRights quốc tế

2 Ban choS

Xem trang web

Washington DC

$150,000
2017
Quốc tế
ủng hộ các sáng kiến của Chương trình pháp lý Mê Kông để bảo vệ quyền và sinh kế của cộng đồng địa phương và khuyến khích các hoạt động phát triển bền vững và công bằng ở khu vực sông Mê Kông
$75,000
2015
Quốc tế
để hỗ trợ Chương trình pháp lý Mekong của EarthRight nhằm thúc đẩy luật lợi ích công cộng hỗ trợ sinh kế cộng đồng và phát triển bền vững

Học viện quản lý Đông Tây

2 Ban choS

Xem trang web

New York, NY

$105,000
2018
Quốc tế
tăng cường năng lực của các cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa và dân tộc thiểu số ở Campuchia, Lào và Việt Nam để chia sẻ và sử dụng dữ liệu về các vấn đề quan trọng đối với cộng đồng của họ trên các nền tảng dữ liệu mở của quốc gia và khu vực
$25,000
2017
Quốc tế
để lập kế hoạch và phát triển quan hệ đối tác trong cộng đồng bản địa ở Campuchia, Lào và Việt Nam để thông báo cho xã hội dân sự, các nhóm cơ sở và phương tiện truyền thông

Trung tâm đổi mới sáng tạo - Châu Phi

1 Ban cho

Xem trang web

Nairobi, Kenya

$611,000
2014
Quốc tế
cho dự án, Xây dựng năng lực lãnh đạo và quản lý nghiên cứu của CCRP Cộng đồng thực hành ở châu Phi cận Sahara

Quỹ ETC

1 Ban cho

Xem trang web

Leusden, Hà Lan

$80,500
2014
Quốc tế
cho dự án, Hội chợ đổi mới nông dân Tây Phi (FIPAO) và Hội thảo Pháp ngữ Tây Phi về phương pháp tiếp cận nghiên cứu của và với nông dân sản xuất nhỏ

Viện nghiên cứu nông nghiệp của Ethiopia

5 Ban choS

Xem trang web

Addis Ababa, Ethiopia

$158,000
2016
Quốc tế
Tăng cường năng suất và sản xuất đậu đũa để hỗ trợ dinh dưỡng, an ninh lương thực và thu nhập của nông dân nghèo ở các khu vực dễ bị hạn hán ở Ethiopia
$60,000
2015
Quốc tế
cho dự án, Tăng cường khả năng nghiên cứu nông nghiệp của các nhà nghiên cứu CCRP thông qua hỗ trợ kỹ thuật về các công cụ và kỹ thuật không gian địa lý
$60,000
2014
Quốc tế
cho dự án, tăng cường năng suất cây lúa miến ở các khu vực dễ bị hạn hán ở Ethiopia sử dụng phương pháp tiếp cận nhóm nông dân
$30,000
2014
Quốc tế
cho dự án, tăng cường khả năng nghiên cứu nông nghiệp của các nhà nghiên cứu CCRP thông qua hỗ trợ kỹ thuật về các công cụ và kỹ thuật không gian địa lý
$83,000
2014
Quốc tế
cho dự án, tăng cường năng suất và sản xuất đậu đũa để hỗ trợ dinh dưỡng, an ninh lương thực và thu nhập của nông dân nghèo ở những vùng dễ bị hạn hán ở Ethiopia

Khuyến mãi đầu vào trang trại Châu Phi Ltd

1 Ban cho

Xem trang web

Nairobi, Kenya

$360,000
2017
Quốc tế
cho dự án, tăng cơ sở bằng chứng cho thâm canh sinh thái nông nghiệp thông qua các thử nghiệm lớn được thực hiện với các cố vấn nông nghiệp tại làng

Tập trung vào miền Nam toàn cầu

2 Ban choS

Xem trang web

Bangkok, Thái Lan

$185,000
2017
Quốc tế
hỗ trợ cộng đồng địa phương hiểu và giải quyết các tác động của thương mại và đầu tư đối với việc tiếp cận đất đai, tài nguyên thiên nhiên, thực phẩm và sinh kế của họ
$70,000
2015
Quốc tế
tăng cường năng lực của cộng đồng nông thôn và thành thị để phân tích và phát triển các lựa chọn thay thế cho các mô hình phát triển

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc

1 Ban cho

Xem trang web

Rome, Ý

$710,000
2015
Quốc tế
cho dự án, tăng cường hợp tác nhiều bên liên quan đến các phương pháp tiếp cận nông học cho nông nghiệp bền vững ở châu Phi

Bể chứa thực phẩm Think Tank cho thực phẩm

1 Ban cho

Chicago, IL

$50,000
2014
Quốc tế
cho dự án, Thúc đẩy trách nhiệm, đổi mới và toàn vẹn trong năm 2014

Tình bạn với Campuchia

1 Ban cho

Xem trang web

Eugene, HOẶC

$25,000
2018
Quốc tế
để cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các cộng đồng bản địa bị trục xuất và mất đất ở miền đông Campuchia

FUMA Gaskiya

2 Ban choS

Maradi, Nigeria

$420,000
2019
Quốc tế
Lĩnh vực phụ nữ-III: Tinh chỉnh cách tiếp cận mạng lưới nghiên cứu nông dân của FUMA Gaskiya với sự nhấn mạnh đặc biệt vào việc đồng sáng tạo và chia sẻ dữ liệu với nông dân
$324,000
2016
Quốc tế
Hệ thống sản xuất phụ nữ II / Quản lý dữ liệu cho Mạng nghiên cứu nông dân

Fundaci AGRECOL Andes

2 Ban choS

Xem trang web

Nam Cực

$300,000
2019
Quốc tế
Thúc đẩy tiêu thụ nông học tại Nam-ca-na-đa, Bôlivia
$240,000
2016
Quốc tế
Người tiêu dùng sinh thái của Nam Kỳ

Fundaci EkoRural

5 Ban choS

$39,000
2019
Quốc tế
để tăng cường năng lực CoP Andes để tạo điều kiện cho đối thoại
$260,000
2016
Quốc tế
Các mạng lưới sản xuất và tiêu dùng thay thế: Tạo điều kiện cho các cuộc gặp gỡ giữa nông thôn và thành thị để tăng cường các hệ thống thực phẩm lành mạnh địa phương
$185,000
2014
Quốc tế
cho dự án, Thúc đẩy mạng lưới thực phẩm thay thế để tăng cường hệ thống thực phẩm lành mạnh tại địa phương: Kinh nghiệm liên kết các tổ chức nông dân và người tiêu dùng
$85,000
2014
Quốc tế
cho một sinh viên MS thuộc dự án, Phong cảnh nông nghiệp, thâm canh nông nghiệp và khả năng phục hồi biến đổi khí hậu ở vùng nhiệt đới Andes
$75,000
2014
Quốc tế
cho dự án, hỗ trợ tăng năng suất hạt Andean ở các cộng đồng của các tỉnh Cotopaxi, Chimborazo, Bolivar, Canar và Loja, Ecuador

Fundacar para el Desarrollo Agrario

2 Ban choS

Xem trang web

thành phố Lima, nước Peru

$300,000
2016
Quốc tế
Đa dạng sinh học và kiến thức truyền thống: liên kết hạt giống với các trường học để thích ứng với biến đổi khí hậu trong cộng đồng Andean Peru
$21,000
2015
Quốc tế
cho dự án, thuần hóa và quản lý tài nguyên di truyền ở vùng Andean-Amazonia và Mesoamerican cho an ninh lương thực: Tăng cường năng lực

Fundacar para el Desarrollo Tecnologico Agropecuario de los Valles

2 Ban choS

Xem trang web

Nam Cực

$200,000
2018
Quốc tế
Tăng cường các quy trình sản xuất sinh thái nông nghiệp liên quan đến lạc hữu cơ vô hại, thúc đẩy mở rộng thương mại quốc gia và quốc tế, cải thiện tập quán tiêu dùng địa phương
$483,000
2014
Quốc tế
cho dự án, nhân rộng các sáng kiến công nghệ để sản xuất đậu phộng khỏe mạnh trong các hệ thống nông nghiệp đa dạng, phòng ngừa và kiểm soát độc tố và tiếp cận bền vững với thị trường trong nước và xuất khẩu đậu phộng hữu cơ Bolivian được chứng nhận

Hiệp hội toàn cầu vì con người và môi trường

2 Ban choS

Xem trang web

Pakse, Champasak, CHDCND Lào

$245,000
2017
Quốc tế
để hỗ trợ cộng đồng địa phương quản lý bền vững tài nguyên của họ, tăng cường an ninh lương thực và yêu cầu quyền tài nguyên của họ thông qua Giáo dục Làng từ xa của GAPE và các chương trình Trường sinh thái Sai Nyai
$141,000
2015
Quốc tế
để hỗ trợ cộng đồng địa phương quản lý bền vững tài nguyên của họ, tăng cường an ninh lương thực, duy trì môi trường địa phương và yêu cầu quyền tài nguyên của họ thông qua Giáo dục Làng từ xa của GAPE và các chương trình của Trường sinh thái Sai Nyai

Bảo tồn động vật hoang dã toàn cầu

1 Ban cho

Xem trang web

Austin, TX

$40,000
2015
Quốc tế
chuẩn bị, xuất bản và phân phối cuốn sách Một con đập quá lớn để thất bại về dự án thủy điện Nam Theun 2 ở Lào

Trung tâm đổi mới và phát triển xanh

2 Ban choS

Xem trang web

Hà Nội, Việt Nam

$250,000
2017
Quốc tế
để hỗ trợ phát triển năng lượng bền vững toàn diện và thay thế với các cộng đồng dân tộc thiểu số cũng như vận động chính sách về chủ đề này
$125,000
2015
Quốc tế
hỗ trợ phát triển sức mạnh toàn diện và thay thế với các cộng đồng dân tộc thiểu số và vận động chính sách để thúc đẩy phương pháp này

Groundswell quốc tế

2 Ban choS

$40,000
2018
Quốc tế
Đánh giá ảnh hưởng của thực hành nông học đến năng suất nông nghiệp, đặc tính hóa lý và sinh học của đất và thu nhập nông nghiệp ở Burkina Faso
$331,500
2016
Quốc tế
Đánh giá và đào sâu nông dân dẫn đầu tăng cường nông học tại Burkina Faso: Giai đoạn 2

Công ty Yano

4 Ban choS

Xem trang web

thành phố Lima, nước Peru

$352,000
2019
Quốc tế
Khuyến khích tính đa dạng ở vùng cao nguyên miền trung Peru: những đổi mới về thể chế để bảo tồn tại chỗ và sử dụng đa dạng sinh học nông nghiệp
$236,000
2016
Quốc tế
Thức ăn gia súc và mùa thu II: Mở rộng tác động của cải thiện và quản lý cảnh quan đối với độ phì nhiêu của đất và các dịch vụ hệ sinh thái
$520,000
2014
Quốc tế
cho dự án, gieo chế độ ăn kiêng Andean tăng cường sử dụng đa dạng sinh học để cải thiện dinh dưỡng trẻ em tại các cộng đồng ở Huancavelica
$20,000
2014
Quốc tế
cho dự án, Hội thảo dinh dưỡng, đa dạng hóa chế độ ăn uống và liên kết nông nghiệp và dinh dưỡng

Hợp tác Thụy Sĩ Helvetas

3 Ban choS

Xem trang web

Zurich, Thụy Sĩ

$125,000
2018
Quốc tế
hỗ trợ mạng lưới LIWG để tăng cường quyền đất đai của cộng đồng địa phương tại CHDCND Lào
$70,000
2016
Quốc tế
hỗ trợ mạng lưới LIWG tích cực tham gia vào cuộc tranh luận về đất đai ở Lào để tăng cường kiểm soát cộng đồng đối với đất đai, rừng và tài nguyên thiên nhiên
$120,000
2014
Quốc tế
để hỗ trợ dự án sản xuất chè COPE của Helvetas và mạng lưới nhóm làm việc về vấn đề đất đai

Hiệp hội Huam Jai Asasamak

1 Ban cho

Xem trang web

Viêng Chăn, CHDCND Lào

$50,000
2014
Quốc tế
cho chương trình thực tập tình nguyện

Công ty lợi ích cộng đồng quốc tế IDEMS

2 Ban choS

Xem trang web

Đọc, Anh

$251,000
2019
Quốc tế
Xây dựng một CoP mở rộng mặc dù một trung tâm AE kết nối khoa học, chuyển động và thực hành
$75,000
2018
Quốc tế
Lập kế hoạch cho một trung tâm để kết hợp Khoa học, Thực hành và Phong trào Nông học

Viện nghiên cứu nông nghiệp Ilonga

1 Ban cho

Morogoro, Tanzania

$600,000
2014
Quốc tế
cho dự án, Nâng cao năng lực nghiên cứu để phát triển và thúc đẩy các giống đậu đũa kháng Alectra cho nông dân sản xuất nhỏ ở Ma-la-uy và Tanzania

Phát triển toàn diện quốc tế

2 Ban choS

Xem trang web

Asheville, NC

$140,000
2018
Quốc tế
để hỗ trợ dự án Follow the Money nhằm hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các khoản đầu tư có hại bảo vệ quyền sử dụng đất và tài nguyên của họ
$50,000
2018
Quốc tế
để hỗ trợ IDI theo chương trình Tiền Đông Nam Á

Acadut de l'Envirnement et de Recherches Agricoles

3 Ban choS

Xem trang web

Ouagadougou, Burkina Faso

$390,000
2018
Quốc tế
Mạng lưới nghiên cứu nông dân Bambara Nut, thể chế hóa hợp tác giữa nhà nghiên cứu nông dân để tăng mức độ phù hợp nghiên cứu và tác động tích cực cho nông dân nữ
$600,000
2014
Quốc tế
cho dự án, tích hợp bối cảnh kinh tế xã hội nông nghiệp và sinh thái của nông dân để cải thiện năng suất Voandzou và liên kết với thị trường
$212,000
2014
Quốc tế
cho dự án, Kiểm soát sinh học quy mô lớn bền vững của loài giun đầu kê ở Sahel

Viện nghiên cứu Recherche pour le Developpement

1 Ban cho

Xem trang web

Marseille, Pháp

$300,000
2016
Quốc tế
LEGUMIP: Quản lý thích ứng và tích hợp các loài gây hại lupin trong các hình thái sinh thái xã hội ở vùng nhiệt đới Andes

Viện nghiên cứu Recherches en Khoa học Đínhes et Technologies

1 Ban cho

Xem trang web

Ouagadougou, Burkina Faso

$95,000
2016
Quốc tế
Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em bằng cách tăng tiêu thụ các sản phẩm làm từ bột hỗn hợp Ngũ cốc và Legume ở vùng nông thôn Burkina Faso
Tiếng Việt
English ˜اَف صَومالي Deutsch Français العربية 简体中文 ພາສາລາວ हिन्दी 한국어 ភាសាខ្មែរ Tagalog Español de Perú Español de México Hmoob አማርኛ Tiếng Việt