Bỏ qua nội dung

Công bằng trong Hành động

Từ khát vọng đến hành động, một báo cáo tiến độ từ McKnight Foundation.

Đọc báo cáo Công bằng trong Hành động

Chuyển đổi hệ thống năng lượng

Bảo vệ hành tinh của chúng ta để mọi người có thể phát triển mạnh mẽ đòi hỏi phải chuyển đổi cách chúng ta sản xuất và sử dụng điện.

Đọc Thông báo hàng quý của chúng tôi

George Floyd Memorial Grants

$1 triệu khoản tài trợ lấy cảm hứng từ cuộc đời của George Floyd.

Tìm hiểu thêm

Sứ mệnh & Chương trình của chúng tôi

Tiến tới một tương lai công bằng, sáng tạo và phong phú hơn, nơi con người và hành tinh phát triển mạnh mẽ.

Tiếng Việt