Bỏ qua nội dung

Nhiệm vụ của chúng ta

Tiến tới một tương lai công bằng hơn, sáng tạo và phong phú hơn, nơi con người và hành tinh phát triển mạnh

Net Zero Endowment

McKnight cam kết đạt được mức phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 trên khoản tài trợ $3 tỷ của chúng tôi.

Giá năm 2021 Nghệ sĩ Xuất sắc Faye M.

Với tư cách là một đạo diễn, diễn viên, kịch sĩ và lãnh đạo nghệ thuật, Price đã có ảnh hưởng đáng kể đến nhà hát Minnesota.

Chúng tôi tôn vinh những người mang văn hóa

McKnight Foundation Artist Fellowships Programme hợp tác với Bản địa Roots.

Tiếng Việt