Bỏ qua nội dung

Chiến lược Văn hóa & Nghệ thuật Mới của chúng tôi

Mục tiêu mới của chương trình Văn hóa & Nghệ thuật được đổi tên là xúc tác sự sáng tạo, quyền lực và khả năng lãnh đạo của các nghệ sĩ đang làm việc tại Minnesota và những người mang văn hóa.

Tìm hiểu thêm

Công bằng trong Hành động

Từ khát vọng đến hành động, một báo cáo tiến độ từ McKnight Foundation.

Đọc báo cáo Công bằng trong Hành động

Chuyển đổi hệ thống năng lượng

Bảo vệ hành tinh của chúng ta để mọi người có thể phát triển mạnh mẽ đòi hỏi phải chuyển đổi cách chúng ta sản xuất và sử dụng điện.

Đọc Thông báo hàng quý của chúng tôi

George Floyd Memorial Grants

$1 triệu khoản tài trợ lấy cảm hứng từ cuộc đời của George Floyd.

Tìm hiểu thêm
Tiếng Việt