Bỏ qua nội dung

Nhiệm vụ của chúng ta

Tiến tới một tương lai công bằng hơn, sáng tạo và phong phú hơn, nơi con người và hành tinh phát triển mạnh

Kỷ niệm Lãnh đạo Khí hậu Trung Tây

Trong phần quan điểm này trên Newsweek, chúng tôi ca ngợi cách khu vực của chúng tôi đang chuyển mình từ nguồn gốc của vấn đề khí hậu thành nguồn của các giải pháp.

Đua đến Net Zero

Khoản tài trợ $3 tỷ của chúng tôi ngày càng sạch hơn và xanh hơn, và chúng tôi mời những người khác tham gia cùng chúng tôi.

Chúng tôi tôn vinh những người mang văn hóa

McKnight Foundation Artist Fellowships Programme hợp tác với Bản địa Roots.

Video: Đây là khoảnh khắc của chúng ta

Chúng ta không thể giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu nếu không có Trung Tây. Những gì xảy ra ở đây sẽ tạo ra hoặc phá vỡ sự tiến bộ của thế giới.

Tiếng Việt