Bỏ qua nội dung

Nhiệm vụ của chúng ta

Tiến tới một tương lai công bằng hơn, sáng tạo và phong phú hơn, nơi con người và hành tinh phát triển mạnh

100% Clean Electricity by 2040 in Minnesota

McKnight leaders comment on transformative legislation that will accelerate the state’s shift to a clean energy economy.

2023 Distinguished Artist Award Nominations Open

Do you know an artist or culture bearer with an enduring and exceptional career in Minnesota?

Đánh giá năm 2022

Trong năm ngoái, McKnight đã tiết lộ các phương pháp tài trợ mới, đưa ra các nỗ lực bình đẳng chủng tộc và đầu tư vào các tổ chức đảm bảo rằng mọi người và hành tinh phát triển.

Đầu tư vào một tương lai vì khí hậu

McKnight Foundation báo cáo về một năm hành động đối với Net Zero.

Hướng tới một Cộng đồng phi lợi nhuận mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn

McKnight trao $2M trong các khoản tài trợ kinh tế cho khoảng 40 người được tài trợ.

Hợp lý hóa việc tài trợ

McKnight đang thay đổi cách chúng tôi thực hiện việc tài trợ để tạo ra một quy trình công bằng, hợp lý và linh hoạt hơn cho các đối tác nhận tài trợ của chúng tôi.

Tiếng Việt