Bỏ qua nội dung

Tại sao chúng tôi đầu tư

Được thành lập bởi một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên của Công ty 3M, Quỹ McKnight có sự đổi mới trong cách tiếp cận hoạt động từ thiện.

Mang tinh thần đó vào năm 2013, hội đồng quản trị bắt đầu một quy trình cẩn thận, hỏi: nguồn lực của chúng ta có thể làm gì hơn nữa để tiếp tục sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống cho các thế hệ hiện tại và tương lai?

Vào năm 2014, Quỹ McKnight cam kết đầu tư 200 triệu đô la (10 phần trăm của khoản tài trợ trị giá 2 tỷ đô la) vào các chiến lược phù hợp với sứ mệnh của McKnight. Những khoản đầu tư này tạo ra lợi nhuận tài chính, đáp ứng nhiệm vụ ủy thác của chúng tôi và thúc đẩy việc học chương trình, tất cả trong khi thúc đẩy sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn tạo ra một dòng dưới cùng ba.

Lợi nhuận tài chính

Mỗi khoản đầu tư có lợi nhuận tài chính được nhắm mục tiêu đáp ứng các tiêu chuẩn ủy thác của chúng tôi. Một nửa danh mục đầu tư tác động của chúng tôi phải trở lại phù hợp với triển vọng thị trường tiêu chuẩn; một quý khác sẽ chịu rủi ro cao hơn và quý còn lại sẽ là các khoản đầu tư liên quan đến chương trình (PRIs), được IRS định nghĩa là đầu tư phi thương mại với mục đích từ thiện.

Môi trường & lợi nhuận xã hội

Mỗi khoản đầu tư góp phần giải quyết các thách thức xã hội và / hoặc môi trường theo những cách truyền cảm hứng. Chúng tôi tìm kiếm các khoản đầu tư tạo ra nhà ở giá cả phải chăng, giúp xây dựng tính bền vững của khu vực tàu điện ngầm, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy phát điện, giảm đầu vào hóa học trong nông nghiệp thương mại hoặc bảo tồn đồng cỏ và đất ngập nước.

Báo cáo tác động hàng năm cung cấp một bức tranh toàn diện hơn về sự thành công của doanh nghiệp. Chúng tôi thu thập dữ liệu để hiểu rõ hơn giá trị xã hội và môi trường quan trọng được tạo ra bởi các quỹ và doanh nghiệp nơi chúng tôi đầu tư. Chúng tôi mong muốn giữ cho các yêu cầu đo lường đơn giản, hữu ích và bền vững.

Lợi nhuận học tập

Mỗi khoản đầu tư cung cấp kiến thức sâu sắc cho Quỹ về khoảng cách và cơ hội thị trường, cũng như các giải pháp của khu vực tư nhân. Nhân viên đầu tư và cấp phép làm việc chặt chẽ để nắm bắt và thể chế hóa những hiểu biết này. Chúng tôi hy vọng rằng kinh nghiệm thị trường góp phần tạo ra sự tài trợ thông minh hơn, tốt hơn. Ngoài ra, giống như chúng ta đã được hưởng lợi từ kiến thức và kinh nghiệm của người khác, chúng tôi xem đó là một phần trong nhiệm vụ của chúng tôi để chia sẻ lợi nhuận học tập của chúng tôi.

Tư duy trường học cũ hỏi liệu một người quản lý quỹ có thể thành công bất chấp sự cân nhắc bền vững. Thực tế là, có thể tìm thấy thành công vì nó.

-ELIZABETH MCGEVERAN, GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
nguồn: & #8220; Tập trung bền vững, Hiệu suất phi thường & #8221;

Tiếng Việt