Bỏ qua nội dung

Nghệ thuật & Văn hóa

Thúc đẩy sự sáng tạo, quyền lực và khả năng lãnh đạo của các nghệ sĩ làm việc Minnesota và những người mang văn hóa

Hợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi

Cultivate resilient food systems globally by bridging farmer-centered agroecological research, action, and influence

Khí hậu & Năng lượng Trung Tây

Take bold and urgent action on the climate crisis by dramatically cutting greenhouse gas emissions and advancing an equitable clean energy transition

Khoa học thần kinh

Đưa khoa học đến gần hơn với ngày mà các bệnh về não và hành vi có thể được chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị chính xác

Cộng đồng sống động và công bằng

Advance a vibrant future for all Minnesotans with shared power, prosperity, and participation

Tiếng Việt