Bỏ qua nội dung

Nghệ thuật & Văn hóa

Thúc đẩy sự sáng tạo, quyền lực và khả năng lãnh đạo của các nghệ sĩ làm việc Minnesota và những người mang văn hóa

Hợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi

Xây dựng các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi trên toàn cầu bằng cách kết nối nghiên cứu, hành động và ảnh hưởng về sinh thái nông nghiệp lấy người nông dân làm trung tâm

Khí hậu & Năng lượng Trung Tây

Thực hiện hành động táo bạo và khẩn cấp đối với cuộc khủng hoảng khí hậu bằng cách cắt giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch công bằng

Khoa học thần kinh

Đưa khoa học đến gần hơn với ngày mà các bệnh về não và hành vi có thể được chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị chính xác

Cộng đồng sống động và công bằng

Nâng cao một tương lai sôi động cho tất cả người dân Minnesota bằng quyền lực, sự thịnh vượng và sự tham gia chung

Tiếng Việt