Bỏ qua nội dung

Nghệ thuật & Văn hóa

Thúc đẩy sự sáng tạo, quyền lực và khả năng lãnh đạo của các nghệ sĩ làm việc Minnesota và những người mang văn hóa

Global Collaboration for Resilient Food Systems

Cultivate resilient food systems globally by bridging farmer-centered agroecological research, action, and influence

Khí hậu & Năng lượng Trung Tây

Take bold and urgent action on the climate crisis by dramatically cutting greenhouse gas emissions and advancing an equitable clean energy transition

Khoa học thần kinh

Đưa khoa học đến gần hơn với ngày mà các bệnh về não và hành vi có thể được chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị chính xác

Cộng đồng sống động và công bằng

Xây dựng một tương lai sôi động cho tất cả các Minnesotans với sức mạnh chung, thịnh vượng và sự tham gia

Tiếng Việt