Bỏ qua nội dung

Nghệ thuật & Văn hóa

Thúc đẩy sự sáng tạo, quyền lực và khả năng lãnh đạo của các nghệ sĩ làm việc Minnesota và những người mang văn hóa

Quốc tế

Cải thiện khả năng tiếp cận thực phẩm địa phương, bền vững, bổ dưỡng bằng cách sử dụng hợp tác nghiên cứu và chia sẻ kiến thức với nông dân sản xuất nhỏ, cơ quan nghiên cứu và tổ chức phát triển

Khí hậu & Năng lượng Trung Tây

Hãy hành động táo bạo đối với cuộc khủng hoảng khí hậu bằng cách cắt giảm đáng kể ô nhiễm carbon ở Trung Tây vào năm 2030

Khoa học thần kinh

Đưa khoa học đến gần hơn với ngày mà các bệnh về não và hành vi có thể được chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị chính xác

Cộng đồng sống động và công bằng

Xây dựng một tương lai sôi động cho tất cả các Minnesotans với sức mạnh chung, thịnh vượng và sự tham gia

Tiếng Việt