Bỏ qua nội dung

Chương trình

Tương lai nơi con người
và hành tinh phát triển mạnh

McKnight thúc đẩy các giải pháp khí hậu ở Trung Tây; xây dựng một bang Minnesota công bằng và toàn diện; và hỗ trợ nghệ thuật, nghiên cứu cây trồng quốc tế và khoa học thần kinh. Các Tổ chức Sáng kiến Minnesota vẫn là đối tác chiến lược của chúng tôi ở Greater Minnesota.

Các chương trình trong quá trình chuyển đổi

McKnight cam kết sẽ có trách nhiệm kết thúc việc tài trợ của chúng tôi trong các lĩnh vực chương trình này: Giáo dục, Khu vực & Cộng đồng, Sông Mississippi và Đông Nam Á. Chúng tôi rất biết ơn đối tác của chúng tôi.

Tiếng Việt