Bỏ qua nội dung
Nông dân ở vùng Huancavelica thuộc dãy Andes Peru khám phá các giống khoai tây bản địa có khả năng chống chọi với biến đổi khí hậu. Nguồn ảnh: Grupo Yanapai

Hợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi

Mục tiêu chương trình: Xây dựng các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi trên toàn cầu bằng cách kết nối hoạt động nghiên cứu, hành động và ảnh hưởng về sinh thái nông nghiệp lấy người nông dân làm trung tâm.

Hợp tác toàn cầu về các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi (CRFS)—trước đây gọi là Chương trình hợp tác nghiên cứu cây trồng (CCRP)—hoạt động nhằm đảm bảo một thế giới nơi tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận thực phẩm bổ dưỡng do người dân địa phương sản xuất bền vững. Chúng tôi thực hiện điều này thông qua hợp tác nghiên cứu và chia sẻ kiến thức về hệ thống sinh thái nông nghiệp nhằm tăng cường năng lực của nông dân sản xuất nhỏ, viện nghiên cứu và tổ chức phát triển.

Cách tiếp cận của chúng ta: Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận toàn diện, hệ sinh thái đối với nông nghiệp, hỗ trợ nghiên cứu và hợp tác nhằm tăng năng suất cây trồng, cải thiện sinh kế, dinh dưỡng tốt hơn và tăng cường công bằng. Chúng tôi tập trung hỗ trợ vào ba cộng đồng hành nghề ở 10 quốc gia nằm ở vùng cao Andes và Châu Phi. Chúng tôi tận dụng các mối quan hệ, mạng lưới và bằng chứng để thúc đẩy những chuyển đổi sâu sắc trong hệ thống thực phẩm địa phương, khu vực và toàn cầu. Tìm hiểu thêm.

Xin lưu ý: Chương trình có quy trình đăng ký chỉ dành cho người được mời với các cuộc gọi mở theo chủ đề không thường xuyên. Yêu cầu tài trợ chỉ được chấp nhận từ những người được mời đăng ký hoặc đáp lại các lời kêu gọi mở theo chủ đề. Tìm hiểu thêm.

Thực phẩm toàn cầu

Tổng quan về tài trợ năm 2023
Xem các khoản tài trợ gần đây

69Tài trợ 

$9MThanh toán

Tiếng Việt