Bỏ qua nội dung

Đầu tư tác động

Mục tiêu đầu tư tác động: Đầu tư tài trợ của chúng tôi vào những cách thúc đẩy lợi nhuận tài chính, chương trình và học tập. Chúng tôi đóng vai trò là chủ sở hữu tài sản, người tiêu dùng sản phẩm tài chính, cổ đông và người tham gia thị trường để nâng cao tính bền vững và chọn mục tiêu chương trình.

McKnight's Khuôn khổ chiến lược kêu gọi chúng tôi tối ưu hóa các nguồn lực của Quỹ để xây dựng và củng cố các cộng đồng bền vững về mặt xã hội, kinh tế và môi trường.

Đầu tư tác động là một công cụ mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu này.

Hầu hết các cơ sở được pháp luật yêu cầu phân phối 5 phần trăm giá trị tài sản đầu tư mỗi năm cho các mục đích từ thiện và hành chính. Đầu tư tác động là một cơ hội để thúc đẩy 95 phần trăm khác ngoài việc cấp đô la để thúc đẩy các giải pháp như nhu cầu về năng lượng sạch hơn và nhà ở đàng hoàng. Với phương pháp đầu tư thế kỷ 21 này, chúng tôi khuếch đại tác động từ thiện và quản lý tài sản của chúng tôi.

Tải xuống Tuyên bố chính sách đầu tư của McKnight

Đầu tư tác động

trong nháy mắt

24

Đầu tư

21

Chủ đầu tư

$589M

Tổng vốn đã đầu tư

Các lĩnh vực xã hội đang ngồi trên hàng nghìn tỷ đô la trong các quỹ tài trợ, và mọi khoản tài trợ đều mang đến những cơ hội mạnh mẽ và ngay lập tức để thúc đẩy một tương lai ít carbon.

   -KATE WOLFORD, HIỆN TẠI VÀ TED STaryK, THÀNH VIÊN BAN

nguồn: Tạp chí Đổi mới xã hội Stanford

Tiếng Việt