Bỏ qua nội dung

Liên hệ chúng tôi

Quỹ McKnight
Đường 710 Nam 2, Phòng 400
Minneapolis, MN 55401

Nhận sự chỉ dẫn
Thêm về văn phòng của chúng tôi

(612) 333-4220

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Câu hỏi và mối quan tâm của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Sử dụng mẫu dưới đây để gửi bình luận của bạn. Nếu bạn muốn tiếp cận một nhân viên cụ thể, vui lòng truy cập của chúng tôi danh sách nhân viên.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không trả lời bất kỳ lời mời chào thương mại nào.

  • Trường này là dành cho mục đích xác nhận và nên được giữ nguyên.

Yêu cầu tài trợ

Chúng tôi khuyến khích bạn trước tiên đọc thông tin cơ bản cho người cấp và xem xét các tiêu chí và thời hạn chi tiết trong chúng tôi Trang chương trình. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, hãy liên hệ với nhân viên phụ trách chương trình được liệt kê ở cuối mỗi trang của chương trình.

Chúng tôi sẽ không trả lời các câu hỏi tài trợ rõ ràng nằm ngoài các lĩnh vực quan tâm của chương trình McKnight. McKnight không chấp nhận các đề xuất không được yêu cầu cho các khoản đầu tư liên quan đến chương trình hoặc theo sứ mệnh.

Yêu cầu phương tiện truyền thông

Journalists can email Dan Thiede at dthiede@mcknight.org. Bao gồm các chi tiết về phương tiện truyền thông của bạn, góc câu chuyện, thời hạn và bản chất của yêu cầu của bạn.

Kết nối với chúng tôi

Tiếng Việt