Bỏ qua nội dung

Nghề nghiệp

McKnight đã giành được sự công nhận quốc gia vì đã thúc đẩy văn hóa hợp tác, đổi mới và bao gồm, trao quyền cho các nhóm đa dạng của chúng tôi để đạt được sứ mệnh chung của chúng tôi.

Tổ chức cung cấp một nền văn hóa nơi làm việc có độ tin cậy cao, hiệu suất cao, khuyến khích học tập và cải tiến liên tục trên nhiều lĩnh vực chương trình quan tâm. Nhân viên của chúng tôi được hưởng những lợi ích tuyệt vời và đánh giá cao cơ hội được thực hiện công việc ý nghĩa bên cạnh những đồng nghiệp tài năng, chu đáo ở một vị trí đẹp.

Cơ hội việc làm

Không có việc làm hiện tại.

Xin lưu ý: Quỹ không duy trì thông tin việc làm hoặc thực tập về những người được cấp của chúng tôi hoặc các tổ chức khác. Chúng tôi cũng không chấp nhận hoặc trả lời các yêu cầu công việc không được yêu cầu hoặc lý lịch.

Tiếng Việt