Bỏ qua nội dung
Cuộc biểu tình Tất cả Vì Năng lượng Sạch tại Đại hội Bang Minnesota (tháng 5 năm 2019). Nguồn ảnh: Chiến dịch 100%, nhiếp ảnh của Ryan Stopera

Khí hậu & Năng lượng Trung Tây

Mục tiêu chương trình: Hãy hành động táo bạo đối với cuộc khủng hoảng khí hậu bằng cách cắt giảm đáng kể ô nhiễm carbon ở Trung Tây vào năm 2030.

Chương trình Năng lượng & Khí hậu Trung Tây tập trung vào việc giảm phát thải khí nhà kính, trên quy mô lớn, càng nhanh càng tốt ở Trung Tây. 

Công việc của McKnight thu hút các cộng đồng trong khu vực theo đuổi các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng, nhận ra rằng công việc này đòi hỏi một nền dân chủ lành mạnh dựa trên sự công bằng về chủng tộc và kinh tế. Chúng tôi theo đuổi công việc này thông qua các khoản tài trợ, đầu tư, triệu tập và sự tham gia của cộng đồng. 

Xin lưu ý: Chương trình hiện đang sử dụng quy trình đăng ký khép kín. Đề xuất tài trợ chỉ được chấp nhận từ các tổ chức được mời nộp đơn.

Làm thế nào để nộp

McKnight’s M&CE program currently uses a one-step, invitation-only application process. We aim to make a funding decision within three months of receiving your inquiry.

Khí hậu & Năng lượng Trung Tây

Nhìn sơ qua về việc tài trợ năm 2021Xem các khoản tài trợ gần đây

104Tài trợ 

$25MThanh toán

Tiếng Việt