Bỏ qua nội dung
Cuộc biểu tình Tất cả Vì Năng lượng Sạch tại Đại hội Bang Minnesota (tháng 5 năm 2019). Nguồn ảnh: Chiến dịch 100%, nhiếp ảnh của Ryan Stopera

Khí hậu & Năng lượng Trung Tây

Mục tiêu chương trình: Hãy hành động táo bạo đối với cuộc khủng hoảng khí hậu bằng cách cắt giảm đáng kể ô nhiễm carbon ở Trung Tây vào năm 2030.

The Midwest Climate & Energy program focuses on reducing greenhouse gas emissions, at scale, as quickly as possible in the Midwest. Remaining steadfast to our pursuit of equity and justice bolstered by a healthy democracy, McKnight engages the communities and diverse viewpoints across public and private sectors in the region. We pursue ambitious and equitable climate goals through grants, investments, convenings, and community engagement.

Làm thế nào để nộp

The Midwest Climate & Energy program accepts proposals from organizations in Minnesota, Wisconsin, and Iowa. Other Midwest states remain invite-only.  We will make a funding decision within three months of receiving your inquiry. Learn more about cách tiếp cận của chúng taLàm thế nào để nộp.

Khí hậu & Năng lượng Trung Tây

2022 Grantmaking at a GlanceXem các khoản tài trợ gần đây

139Tài trợ 

$32MThanh toán

Tiếng Việt