Bỏ qua nội dung

Tìm kiếm tài trợ của chúng tôi

Phạm vi ngày

Cơ sở dữ liệu tài trợ của chúng tôi có tính năng tổ chức từ năm năm qua. Nó được cập nhật hàng quý khoảng một tháng sau khi hội đồng quản trị phê duyệt.

Vui lòng chọn một phạm vi ngày hoàn chỉnh để xem kết quả tìm kiếm của bạn.

Đang hiển thị 1 - 15 của 15 người được cấp phù hợp

Trung tâm chính sách và phát triển nông thôn

2 Ban choS

Xem trang web

Mankato, MN

$225,000
2018
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$150,000
2016
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung

Trung tâm Campesino por Los Cambios Hacia Adelante

1 Ban cho

Owatonna, MN

$10,000
2019
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung

Quỹ sáng kiến

2 Ban choS

$3,000,000
2020
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$3,000,000
2016
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung

Tổng công ty hỗ trợ sáng kiến địa phương

1 Ban cho

$10,000
2018
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
cho Khởi nghiệp sáng tạo, công cụ tăng tốc lĩnh vực kinh doanh sáng tạo dành cho doanh nhân thiểu số trong và xung quanh Duluth

Trung tâm quản trị bản địa

1 Ban cho

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$120,000
2019
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để tiến lên phía trước công việc thay đổi tường thuật ở Minnesota sau sự kiện We Are Still Here Minnesota của March

Tổ chức Tây Bắc Minnesota

2 Ban choS

Xem trang web

Bemidji, MN

$3,000,000
2020
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$3,000,000
2018
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung

Ủy ban phát triển vùng năm

1 Ban cho

Xem trang web

Mặt hàng chủ lực, MN

$65,000
2019
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để xây dựng năng lực Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập của các học viên và đối tác phát triển cộng đồng ở tiểu bang Minnesota, nơi tăng thêm giá trị cho các sáng kiến "Cộng đồng chào đón"

Ủy ban Phát triển Vùng Chín

1 Ban cho

Xem trang web

Mankato, MN

$35,000
2018
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để hỗ trợ đoàn hệ học tập công bằng nông thôn

Làm mới vùng nông thôn II

2 Ban choS

Xem trang web

Thác Zumbro, MN

$75,000
2018
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2016
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung

Quỹ Sáng kiến Nam Minnesota

3 Ban choS

$3,000,000
2020
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$3,025,000
2016
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2016
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để hỗ trợ cho kế hoạch phát triển và bền vững hơn nữa cho CẢM XÚC! Thị trường thực phẩm địa phương

Quỹ Sáng kiến Tây Nam

2 Ban choS

$3,000,000
2019
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$3,000,000
2016
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung

Mầm MN

1 Ban cho

Xem trang web

Thác nhỏ, MN

$150,000
2019
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung

Quỹ đại học Minnesota

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$110,000
2016
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để củng cố các cộng đồng Greater Minnesota và Tổ chức Sáng kiến với kiến thức và nguồn lực từ CURA và Đại học Minnesota thông qua việc cung cấp các dự án nghiên cứu ứng dụng do cộng đồng khởi xướng

Sáng kiến Tây Trung Bộ

1 Ban cho

$3,000,000
2019
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
Tiếng Việt