Bỏ qua nội dung

Tìm kiếm tài trợ của chúng tôi

Phạm vi ngày

Cơ sở dữ liệu tài trợ của chúng tôi có tính năng tổ chức từ năm năm qua. Nó được cập nhật hàng quý khoảng một tháng sau khi hội đồng quản trị phê duyệt.

Vui lòng chọn một phạm vi ngày hoàn chỉnh để xem kết quả tìm kiếm của bạn.

Đang hiển thị 1 - 50 của 181 người được cấp phù hợp

100 phụ nữ nông thôn

1 Ban cho

Xem trang web

Marcell, MN

$100,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Truy cập các tổ chức từ thiện Philanthropy

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$225,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để xây dựng động lực tham gia của người dân vào năm 2020, mở rộng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo được bầu chọn và những người ra quyết định, đồng thời tổ chức với các đối tác hướng tới một nền dân chủ đa chủng tộc

Aeon

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$500,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
to support operational and organizational development
$600,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
hoặc hỗ trợ điều hành chung, và để tăng cường năng lực vận động cho, mua lại, cải tạo và ổn định nhà ở giá cả phải chăng

Diễn đàn lãnh đạo người Mỹ gốc Phi

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$300,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Tài nguyên và giáo dục nghề nghiệp châu Phi

1 Ban cho

Xem trang web

Công viên Brooklyn, MN

$390,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung và xây dựng cơ sở hạ tầng tổ chức

Trung tâm phát triển châu Phi

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$300,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$200,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Giải pháp phát triển kinh tế châu Phi

2 Ban choS

Xem trang web

St Paul, MN

$100,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
tái phát triển một bất động sản thương mại bỏ trống ở Khu văn hóa Tiểu Phi để bao gồm chợ thịt Halal và hàng tạp hóa, không gian bán lẻ và không gian cộng đồng, và văn phòng AEDS
$200,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Akiing Community Development Corporation

1 Ban cho

Xem trang web

Ponsford, MN

$250,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
for general operating support, and to build regional capacity to scale and prototype hemp housing and expand the indigenous hemp building supply chain

Tất cả hình vuông

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$450,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Liên minh vì sự ổn định đô thị

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$500,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$500,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung và hỗ trợ cho Liên minh Blue Line

OIC người Mỹ da đỏ

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$100,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
hỗ trợ các tổ chức bản xứ làm việc chung để đảm bảo đô la vốn xây dựng từ các nguồn lực của nhà nước
$160,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ - Minnesota

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$70,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
xây dựng các khu dân cư bình đẳng chủng tộc, công bằng môi trường và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn thông qua vận động cộng đồng theo chương trình thay đổi đa lĩnh vực; để hỗ trợ và hình dung lại chương trình Giải thưởng Thiết kế Nhà ở Giá cả phải chăng

Tổ chức Amherst H. Wilder

2 Ban choS

$335,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để mở rộng các kết quả công bằng và tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo Da đen, Bản địa và người da màu bằng cách duy trì và mở rộng mạng lưới mạnh mẽ các chương trình lãnh đạo chính sách công và dân
$300,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để hỗ trợ Chương trình Công bằng Cộng đồng

Hiệp hội phát triển kinh tế châu Á

1 Ban cho

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$150,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
hỗ trợ Hợp tác xã Thị trường Tiểu Mekong và vườn ươm, sẽ tạo ra tới 50 doanh nghiệp nhỏ và xây dựng sự giàu có ở Tiểu Mekong bằng cách giúp chuyển giao tài sản cho các chủ doanh nghiệp BIPOC

Hiệp hội quyền lực kinh tế đen

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$500,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
for working capital to launch Arise Community Credit Union as the state’s first Black-led community credit union and provide a pathway to stabilize and build community wealth
$100,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để hỗ trợ sự ra mắt của Liên minh Tín dụng Tài chính Làng

Trung tâm Awood

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$150,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$150,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Ayada dẫn đầu

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$150,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Beacon Interfaith Nhà ở hợp tác

2 Ban choS

$400,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
for general operating support - Beacon Interfaith Housing Collaborative works to advance and provide equitable housing and champion transformative solutions to ensure all people have a home.
$350,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ hoạt động chung và để tăng cường năng lực của chiến dịch Mang nó về nhà ở Minnesota để tổ chức một cơ sở trên toàn tiểu bang nhằm đảm bảo trợ cấp tiền thuê nhà cho tất cả các hộ gia đình đủ điều kiện

Build Wealth MN

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$300,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Xây dựng Hội đồng Tiêu chuẩn Nhân phẩm và Tôn trọng

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$200,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$75,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Hoa Kỳ

2 Ban choS

Xem trang web

Trung tâm Brooklyn, MN

$400,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$150,000
2020
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Trung tâm Trái đất, Năng lượng và Dân chủ

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$85,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
hỗ trợ một quá trình toàn diện để đánh giá cách thức mà quỹ đất do người Da đen và Bản địa lãnh đạo có thể xúc tác quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tái tạo, tăng khả năng tiếp cận của cải và sự ổn định đất đai giữa các thế hệ

Trung tâm bao gồm kinh tế

3 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$50,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
to develop and launch a family sustaining wage campaign in Minnesota
$670,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$15,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để mua và mở rộng các sản phẩm và nghiên cứu của Growth & Justice khi tổ chức đó lặn

Trung tâm chính sách và phát triển nông thôn

1 Ban cho

Xem trang web

Mankato, MN

$300,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung và hỗ trợ phát triển kế hoạch kinh doanh một lần

Centro de Trabajadores Unidos En La Lucha

3 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$300,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$300,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
hỗ trợ các mô hình mới công bằng về phát triển, nhà ở và an toàn cộng đồng
$175,000
2020
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Trung tâm Tyrone Guzman

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$60,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để mở rộng hoạt động của chương trình Jovenes Latinas al Poder nhằm nâng cao nhận thức về chống người da đen trong cộng đồng Latine, bao gồm cả những người lớn tuổi trong cộng đồng và quảng bá một câu chuyện mới về Người da đen Latines
$30,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
mở rộng nhóm vận động cho trẻ em gái Jovenes Latinas al Poder và thu hút thanh niên tham gia nâng cao nhận thức và làm việc để thay đổi câu chuyện về chống người da đen trong cộng đồng Latine

Liên minh công dân

1 Ban cho

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$250,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để làm cho việc hoạch định chính sách của Minnesota trở nên toàn diện và dễ tiếp cận hơn, nâng cao năng lực công dân của cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất để dẫn đầu trong việc hoạch định chính sách công

Thành phố Bloomington

1 Ban cho

Xem trang web

Bloomington, MN

$250,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
cho công việc tiền phát triển bao gồm đánh giá nhu cầu khả thi và khả năng tồn tại cho một Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ do Thành phố lãnh đạo sẽ hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhỏ nằm trong một trạm cứu hỏa đã được tái định cư

Quỹ tín thác cộng đồng thành phố Lakes

2 Ban choS

$500,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$400,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để hỗ trợ hoạt động chung và tài trợ dự án để hỗ trợ các tài sản của Sáng kiến Ủy thác Đất Thương mại đầu tiên ở Minneapolis

CloseKnit

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$200,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để thúc đẩy sự thay đổi hệ thống đối với thanh thiếu niên đang đối mặt với tình trạng vô gia cư bằng cách đầu tư vào mối quan hệ của họ với những người lớn quan tâm đã có trong cuộc sống của họ, loại bỏ các rào cản hệ thống làm mất giá trị của các mạng lưới hỗ trợ không chính thức sôi động, đặc biệt là trong các cộng đồng BIPOC

Liên minh các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Á

1 Ban cho

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$600,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Cogent Consulting SBC

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$75,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để mở rộng hệ sinh thái đầu tư tác động hiện có ở Twin Cities

Quỹ Giáo dục Nguyên nhân Chung

1 Ban cho

Xem trang web

Washington, 2000520005

$250,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để hỗ trợ chương trình Minnesota

Cộng đồng CommonBond

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$450,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
for general operating support - CommonBond Communities' mission is to address racial and economic disparities in communities through the development and management of affordable housing.
$400,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Comunidades Organizationando El Poder Y La Accion Latina COPAL Education

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$450,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
to support the Individual Taxpayer Identification Numbers research project and to support voter education efforts
$40,000
2020
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Viện ConnectUP

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$250,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$75,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Tổng công ty hỗ trợ nhà ở

2 Ban choS

$200,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
to fund the partnership of CSH and Hearth Connection to continue a project that unlocks and leverages Medicaid for housing
$100,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để đảm bảo các nhà cung cấp trên khắp Minnesota có thể đủ điều kiện thanh toán Medicaid, cho phép họ cung cấp các dịch vụ Hỗ trợ và Ổn định Nhà ở một cách hiệu quả cho những người có nguy cơ hoặc trải qua tình trạng vô gia cư

Hội đồng về Quan hệ Hồi giáo Mỹ-Mỹ Minnesota

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$150,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Khu vực doanh nghiệp sáng tạo

1 Ban cho

Xem trang web

Thánh Paul, MN

$150,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Trung tâm chăm sóc sức khỏe văn hóa

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$500,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để hỗ trợ Quy trình Căn chỉnh Phố Lake

Cục chuyển đổi công

1 Ban cho

Xem trang web

Thác Granite, MN

$250,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Thư viện East Side Freedom

1 Ban cho

Xem trang web

Thánh Paul, MN

$150,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để tăng năng lực của chương trình Công bằng Nhà ở Phía Đông

Công ty phát triển khu phố phía đông

2 Ban choS

$100,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Phát triển cộng đồng EMERGE

1 Ban cho

$405,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung; và tham gia đánh giá tài chính

Tương tác với Winona

1 Ban cho

Xem trang web

Winona, MN

$160,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để nhân rộng tác động lên các hệ thống và xây dựng cộng đồng và quyền lực công dân thông qua các nét văn hóa cây nhà lá vườn để xây dựng các mối quan hệ và chuyển đổi mô hình tinh thần, và để hỗ trợ hoạt động chung

Envision Communities

2 Ban choS

Ham Lake, MN

$200,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để hỗ trợ một thí điểm nhà ở sáng tạo được thiết kế và dẫn dắt bởi những người từng trải qua tình trạng vô gia cư

Dịch vụ tài chính Exodus

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Paul, MN

$70,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
for general operating support to develop, test, and spread equitable small-dollar consumer lending model through a network of statewide nonprofits reaching financially extracted and excluded Minnesotans
$50,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
cho chương trình cho vay ngắn ngày để thúc đẩy sự dịch chuyển kinh tế

Trung tâm Tự do Gia đình

1 Ban cho

Xem trang web

Duluth, MN

$250,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Quỹ nhà ở gia đình

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$1,500,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để xây dựng một hệ thống nhà ở đảm bảo khả năng tiếp cận nhà ở, sự ổn định và khả năng chi trả cho mọi người
$7,000,000
2018
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Quỹ nhân dân đầu tiên

1 Ban cho

Xem trang web

Thành phố nhanh, SD

$300,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để phát triển và củng cố Hệ sinh thái Nghệ thuật Bản địa ở Minnesota
Tiếng Việt