Bỏ qua nội dung

Tìm kiếm tài trợ của chúng tôi

Phạm vi ngày

Cơ sở dữ liệu tài trợ của chúng tôi có tính năng tổ chức từ năm năm qua. Nó được cập nhật hàng quý khoảng một tháng sau khi hội đồng quản trị phê duyệt.

Vui lòng chọn một phạm vi ngày hoàn chỉnh để xem kết quả tìm kiếm của bạn.

Đang hiển thị 501 - 550 của 737 người được cấp phù hợp

Oxfam Mỹ

1 Ban cho

Xem trang web

Boston, MA

$100,000
2022
Hợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi
Giai đoạn khởi động của dự án: Quan hệ đối tác vì sự đa dạng – Tăng cường quan hệ đối tác nông dân-nghiên cứu cung cấp các lựa chọn giống cây trồng cho nông dân đa dạng

Nhà hát Thế giới Pangea

4 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$100,000
2022
Nghệ thuật & Văn hóa
để góp vốn lập kế hoạch và phát triển trước một không gian biểu diễn mới và ngôi nhà cố định cho Nhà hát Thế giới Pangea
$140,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$300,000
2019
Tài trợ khác
để hỗ trợ vốn cho quy hoạch xây dựng, mua và xây dựng của Pangea
$210,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Trung tâm nghệ thuật Paramount

1 Ban cho

$200,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ các nghệ sĩ thị giác địa phương và khu vực thông qua Gallery Saint Germain và hỗ trợ điều hành chung

Công ty Nhà hát Quảng trường Công viên

3 Ban choS

$100,000
2023
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Quan hệ đối tác trong ủy thác đất thương mại bất động sản

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$15,000
2022
Tài trợ khác
để được hỗ trợ điều hành chung nhằm ghi nhận dịch vụ của Quan hệ đối tác về Bất động sản Thương mại Đất đai trong các nhóm làm việc của Liên minh GroundBreak

Dự án hợp tác

4 Ban choS

Xem trang web

Washington DC

$500,000
2022
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để giúp những người ủng hộ khí hậu cải thiện công việc tham gia cộng đồng của họ
$100,000
2020
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để thúc đẩy các mục tiêu về công bằng kinh tế, chủng tộc, khí hậu và môi trường ở Trung Tây
$500,000
2020
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để giúp những người ủng hộ khí hậu cải thiện công việc tham gia cộng đồng của họ
$150,000
2019
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ Phòng thí nghiệm Vận động Khí hậu

Công ty Nhà hát Penumbra

2 Ban choS

Xem trang web

St Paul, MN

$500,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung và xây dựng năng lực cho việc thí điểm chương trình và phát triển kế hoạch kinh doanh cho vòng đời tiếp theo của Penumbra như một trung tâm chữa bệnh chủng tộc và khuôn viên biểu diễn nghệ thuật
$500,000
2020
Tài trợ khác
tài trợ cứu trợ khẩn cấp cho các rạp chiếu phim màu

Viện Hành động Nhân dân

2 Ban choS

Xem trang web

Chicago, IL

$200,000
2022
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
hỗ trợ tổ chức khí hậu thông qua đào sâu, thúc đẩy hàng nghìn người trung du hành động về khí hậu
$100,000
2021
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ khởi động một rãnh sâu tập trung vào khí hậu để tăng cường sự tham gia dân chủ ở Trung Tây

Philanthrofund Foundation

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$100,000
2023
Tài trợ khác
for general operating support - Philanthrofund (also known as PFund) exists to invest in thriving, more equitable communities for queer people in the upper Midwest.

Hoạt động từ thiện cho sự tương tác tích cực của cộng đồng

3 Ban choS

Xem trang web

Washington DC

$50,000
2022
Tài trợ khác
để hỗ trợ một quỹ tổng hợp nhằm mục đích truyền cảm hứng cho sự quan tâm và đầu tư từ thiện tại giao lộ của đức tin và dân chủ
$100,000
2022
Tài trợ khác
để hỗ trợ Dự án Nhận thức Ngôn ngữ Công dân và tổ chức các cuộc trò chuyện trong hoạt động từ thiện xung quanh vai trò của sự gắn kết xã hội
$100,000
2021
Tài trợ khác
để mở rộng một quỹ chung nhằm khám phá các cách thức mà các cộng đồng đức tin và đức tin có thể hỗ trợ dân chủ và đời sống công dân

Cộng đồng Hoa Kỳ

15 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$25,000
2023
Tài trợ khác
to fund a collaborative effort of some leading local news and civic information organizations in the Twin Cities to expand their outreach to local advertising agencies
$60,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
to support a comprehensive and robust community engagement process with residents and stakeholders for the reconstruction of 38th Street and Chicago Avenue South Minneapolis, where George Floyd was murdered
$160,000
2023
Nghệ thuật & Văn hóa
to support the Pillsbury House and Theatre
$250,000
2023
Nghệ thuật & Văn hóa
for the Pillsbury Creative Commons campus capital development project
$15,000
2022
Tài trợ khác
để được hỗ trợ điều hành chung nhằm ghi nhận sự tham gia của Pillsbury United Communities trong các nhóm làm việc liên minh GroundBreak
$386,000
2022
Nghệ thuật & Văn hóa
cho học bổng nghệ sĩ McKnight cho các nghệ sĩ trung niên và thành lập cộng đồng
$95,000
2022
Tài trợ khác
ủng hộ quỹ học bổng vùng cao miền Bắc
$500,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để xây dựng sự giàu có của thế hệ người Da đen, củng cố các doanh nghiệp do phụ nữ Da đen làm chủ thông qua hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, đồng thời củng cố nền kinh tế khu vực lân cận địa phương
$120,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
hỗ trợ hoạt động của Pillsbury House & Theater, chi nhánh nghệ thuật chuyên nghiệp của Pillsbury United Communities
$500,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2020
Tài trợ khác
để hỗ trợ Nhà hát Pillsbury
$100,000
2019
Giáo dục
để hỗ trợ tiếp tục Học viện Hội đồng trường để hỗ trợ các thành viên cộng đồng đóng vai trò tham gia, thông báo cho các nhà lãnh đạo trong hội đồng điều lệ trường học
$400,000
2019
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung và tài trợ đổi mới một lần
$375,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
cho học bổng nghệ sĩ McKnight cho các nghệ sĩ trung niên và thành lập cộng đồng
$250,000
2018
Tài trợ khác
để vận hành tầm nhìn của cộng đồng đối với việc tái phát triển Cảng Thượng và cung cấp một mô hình cho việc tái phát triển trên khắp Bắc Minneapolis

Bảo tàng nghệ thuật đồng bằng

3 Ban choS

$60,000
2023
Nghệ thuật & Văn hóa
for general operating support of a community-facing, artist-activated, art-looking-meets-art-making museum and art center
$60,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$60,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Trung tâm Playwrights '

5 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$479,000
2023
Nghệ thuật & Văn hóa
for the McKnight Artist Fellowships for playwrights and a visiting playwrights residency program
$240,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$471,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
cho một chương trình thông công để hỗ trợ các nghệ sĩ sân khấu có trụ sở tại Minnesota
$432,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
cho các học bổng nghệ sĩ McKnight cho các vở kịch
$260,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
cho hoạt động chung và hỗ trợ dự án vốn

Cắm ở Mỹ

2 Ban choS

Xem trang web

Los Angeles, CA

$60,000
2021
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để thúc đẩy tiếng nói tiêu dùng của chủ sở hữu xe điện và thúc đẩy điện khí hóa giao thông ở Minnesota và Trung Tây
$60,000
2019
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để thúc đẩy điện khí hóa giao thông ở Trung Tây bằng cách thúc đẩy tiếng nói của người tiêu dùng trong các hồ sơ pháp lý và hội thảo ủy ban công ích

Trung tâm Thanh niên Plymouth Christian

4 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$100,000
2023
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ các nghệ sĩ và các chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Capri ở Bắc Minneapolis
$100,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ các nghệ sĩ và các chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Capri ở Bắc Minneapolis
$100,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ các nghệ sĩ và các chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Capri ở Bắc Minneapolis
$375,000
2018
Giáo dục
tạo ra con đường sự nghiệp vào giáo dục phối hợp với Liên đoàn các trường thay thế Metropolitan và để hỗ trợ điều hành chung

Phấn hoa miền Trung Tây

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$300,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để tạo ra một sáng kiến giáo dục cử tri toàn diện trên nhiều nền tảng truyền thông sẽ giúp cử tri Minneapolis đưa ra quyết định sáng suốt với sự tham gia của công dân và sự lãnh đạo của họ trước cuộc bầu cử thành phố năm 2021

Kiến thức phổ biến Phụ nữ Sáng kiến Nông dân đến Hiệp hội Hợp tác xã Nông dân

1 Ban cho

Xem trang web

KAMPALA, Uganda

$385,000
2018
Hợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi
Sáng kiến kiểm dịch tế bào cộng đồng dựa trên FRN để kiểm soát các bệnh do vi rút sắn ở quận Bukedea, Đông Uganda

Giải pháp Tích hợp Nghèo đói và Y tế

1 Ban cho

Xem trang web

Kisumu, Kenya

$195,000
2022
Hợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi
Xây dựng nền kinh tế dinh dưỡng tổng hợp để tăng cường sức khỏe hệ thống ở lưu vực hồ Victoria của Châu Phi

Hiệp hội Khu phố Powderhorn Park

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$100,000
2021
Tài trợ khác
để hỗ trợ năng lực và cơ sở hạ tầng xung quanh sáng kiến REACH Twin Cities

Hội đồng nghệ thuật khu vực hồ đồng cỏ

2 Ban choS

Xem trang web

Waseca, MN

$140,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$140,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân

Chuẩn bị và thịnh vượng

2 Ban choS

$130,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$275,000
2019
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung

Chủ tịch và Nghiên cứu sinh của Đại học Harvard

1 Ban cho

Xem trang web

Cambridge, MA

$70,000
2022
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ phân tích chuyên sâu về nông dân và thực hành sản xuất nông nghiệp ở Iowa, Illinois, Indiana, Minnesota, Ohio và Wisconsin bằng cách sử dụng dữ liệu từ các cuộc khảo sát của chính phủ, bảng đặc biệt và các nguồn có sẵn khác

PRG

3 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$15,000
2022
Tài trợ khác
để được hỗ trợ điều hành chung nhằm ghi nhận đóng góp của PRG, Inc. cho các nhóm làm việc của liên minh GroundBreak
$100,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Chương trình de Promocion de la Sustentabilidad y Conocimientos Compartidos PROSUCO

1 Ban cho

Xem trang web

La Paz, Bôlivia

$300,000
2021
Hợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi
Các hành động tập thể được thúc đẩy bởi các đổi mới và dịch vụ địa phương để cải thiện hiệu quả nông học của các hệ thống sản xuất trong cộng đồng

Dự án cho niềm tự hào trong cuộc sống

3 Ban choS

$500,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$15,000
2022
Tài trợ khác
hỗ trợ hoạt động chung để ghi nhận đóng góp của Dự án Tự hào trong Cuộc sống cho các nhóm công việc của Liên minh GroundBreak
$500,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Promise Neighborhood of Central Minnesota

1 Ban cho

Xem trang web

Saint Cloud, MN

$150,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để giáo dục, trao quyền và hỗ trợ cộng đồng khi giải quyết và vận động cho các vấn đề nhà ở

Tuyên truyền phi lợi nhuận

9 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$100,000
2023
Tài trợ khác
for leadership transition support
$250,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
to support census and survey awareness and education programs
$2,500,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
cho Sáng kiến Gieo hạt Kho tàng Văn hóa
$90,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
cho Chương trình Cho vay Vốn Phục hồi, giúp các tổ chức phi lợi nhuận phục hồi và xây dựng lại sau những ảnh hưởng của đại dịch và tình trạng bất ổn
$150,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
xây dựng năng lực của một phong trào do thanh niên lãnh đạo nhằm tăng cường sự tham gia dân chủ, cơ hội giáo dục và sự thịnh vượng tài chính lâu dài của thanh niên BIPOC và thanh niên ở Minneapolis và St. Paul
$50,000
2019
Giáo dục
triển khai một chương trình hỗ trợ cha mẹ có thu nhập thấp và cha mẹ da màu sử dụng quyền lực của mình để giữ cho hệ thống giáo dục chịu trách nhiệm về chất lượng cao, khẳng định văn hóa
$1,278,000
2019
Giáo dục
tăng cường các tổ chức hiện có do và / hoặc phục vụ Người da màu và Người bản địa lãnh đạo để tăng hiệu quả và tác động của họ đối với sự tham gia của gia đình và kết quả giáo dục
$40,000
2018
Giáo dục
để ươm tạo và phát động một phong trào tổ chức phụ huynh ở cơ sở để tăng kết quả học tập cho trẻ em ở Thành phố đôi
$450,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
cho Nhà hát Liên minh Màu sắc Thành phố đôi (TCTOCC) để lập kế hoạch chiến lược cho năm thành viên của mình, nơi sản xuất nhà hát bằng, cho và về các cộng đồng màu

Nghệ thuật công cộng St. Paul

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Paul, MN

$150,000
2022
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ hoạt động chung và Chương trình Nghệ sĩ TP.
$150,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung và để hỗ trợ chương trình Nghệ sĩ thành phố

Chức năng công cộng

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$100,000
2022
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Pueblos De Lucha Y Esperanza

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$160,000
2022
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Đại học Purdue

1 Ban cho

Xem trang web

Tây Bắc, IN

$32,000
2019
Hợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi
Chuyển đổi cộng đồng nông thôn ở Tây Phi thông qua chế biến ngũ cốc, dinh dưỡng dẫn đầu thị trường và đổi mới xã hội

Định lượng

1 Ban cho

Xem trang web

Washington DC

$175,000
2019
sông Mississippi
hỗ trợ các nỗ lực mang dịch vụ cấu trúc trái phiếu tác động môi trường đến hai thành phố dọc theo sông Mississippi

Viện đường R

4 Ban choS

Xem trang web

Washington DC

$100,000
2023
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
to support work on improving electric utility performance-based rates in Minnesota and bolster electric competition, reduce barriers to distributed energy, and advance grid-enhancing technologies in Minnesota and the broader Midwest
$100,000
2022
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ sự tham gia của Ủy ban Tiện ích Công cộng Minnesota về nhiều chủ đề nhằm thúc đẩy việc áp dụng tài nguyên năng lượng tái tạo và phân tán ở Trung Tây
$100,000
2021
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ sự tham gia của Ủy ban Tiện ích Công cộng Minnesota về nhiều chủ đề nhằm thúc đẩy việc áp dụng tài nguyên năng lượng tái tạo và phân tán ở Trung Tây
$200,000
2019
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ sự tham gia vào quá trình phát triển lại dựa trên hiệu suất của PUC ở Minnesota

Vũ điệu Ragamala

4 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$60,000
2023
Nghệ thuật & Văn hóa
hỗ trợ nâng cao năng lực
$80,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ cải thiện vốn và chi phí di chuyển cho một studio / không gian văn phòng mới
$80,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Taxi mưa

2 Ban choS

$40,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Quận Ramsey

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$35,000
2022
Tài trợ khác
để hỗ trợ Quận Ramsey và St. Paul trong việc triển khai công bằng và có tác động các quỹ của Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ
$50,000
2019
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ cho việc ra mắt Liên minh Cổng Rice-Larpenteur để cung cấp hướng dẫn về các dự án cải tiến và tái phát triển trong hành lang Cổng Rice-Larpenteur

Nạp tiền cho Mỹ

2 Ban choS

Xem trang web

Thung lũng Mill, CA

$100,000
2022
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
hỗ trợ Recharge Minnesota làm việc với các nhà lãnh đạo nông thôn và cộng đồng để hỗ trợ điện khí hóa giao thông
$50,000
2021
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ Recharge Minnesota công nhận các nhà lãnh đạo EV của tiểu bang và thực hiện các chiến dịch gắn kết cộng đồng

Kết nối lại

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$15,000
2022
Tài trợ khác
để được hỗ trợ điều hành chung nhằm ghi nhận sự đóng góp của ReconnectRondo cho các nhóm làm việc của liên minh GroundBreak
$170,000
2019
Vùng & Cộng đồng
cho hỗ trợ điều hành chung, và cho một nghiên cứu khả thi

Cộng tác mắt đỏ

3 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$80,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để xây dựng không gian biểu diễn mới của Red Eye
$80,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Tái sinh quốc tế

4 Ban choS

Xem trang web

Finland, MN

$140,000
2023
Hợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi
to support the People’s Food Summit and Regeneration International's strategic planning
$45,000
2022
Hợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi
Để hỗ trợ Hội nghị Thượng đỉnh Lương thực Nhân dân thường niên lần thứ hai, được tổ chức vào ngày 16 tháng 10 năm 2022
$20,000
2021
Hợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi
để hỗ trợ Hội nghị thượng đỉnh về lương thực của mọi người
$100,000
2019
sông Mississippi
xây dựng cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng hỗ trợ canh tác tái sinh ở Trung Tây

Liên minh Nông nghiệp Tái sinh

1 Ban cho

Xem trang web

Sân phía bắc, MN

$200,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
hỗ trợ xây dựng một mạng lưới gia cầm tái sinh công bằng, có thể nhân rộng, có thể mở rộng ở Nam Minnesota, tiếp cận với các cộng đồng BIPOC

Tổ chức Nông nghiệp Tái sinh

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$100,000
2022
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để nâng cao năng lực của các tổ chức Trung Tây, và đặc biệt là các tổ chức da màu, để đệ trình các đề xuất tài trợ liên bang thành công nhằm giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp

Sự đồng ý của Đại học Michigan

3 Ban choS

Xem trang web

Ann Arbor, MI

$200,000
2023
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
to support community engagement and technical assistance around a standardized energy equity framework
$17,000
2019
Hợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi
cho đầu vào sinh học chất lỏng nông học ("bioles"): một đánh giá với trọng tâm đặc biệt về Andes
$350,000
2019
Hợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi
Kiểm tra và tăng cường khả năng phục hồi của đa dạng sinh học và chế độ ăn uống lành mạnh giữa các hộ sản xuất nhỏ ở Andes Peru

Hội đồng nghệ thuật khu vực 2

2 Ban choS

Xem trang web

Bemidji, MN

$120,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$120,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân

Ủy ban phát triển vùng năm

1 Ban cho

Xem trang web

Mặt hàng chủ lực, MN

$65,000
2019
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để xây dựng năng lực Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập của các học viên và đối tác phát triển cộng đồng ở tiểu bang Minnesota, nơi tăng thêm giá trị cho các sáng kiến "Cộng đồng chào đón"

Dự án hỗ trợ quy định

2 Ban choS

Xem trang web

Cơ sở dữ liệu, VT

$150,000
2023
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
thúc đẩy các chính sách năng lượng sạch ở các bang Trung Tây bằng cách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy sự tham gia của thành phố
$150,000
2021
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
thúc đẩy các chính sách năng lượng sạch ở các bang Trung Tây bằng cách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy sự tham gia của thành phố

Gia hạn Liên minh New England

2 Ban choS

Xem trang web

Quan, RI

$100,000
2022
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2021
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để được hỗ trợ điều hành chung

RENEW Wisconsin

2 Ban choS

Xem trang web

Madison, WI

$450,000
2022
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để được hỗ trợ điều hành chung
$450,000
2020
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để được hỗ trợ điều hành chung

Làm mới vùng nông thôn II

4 Ban choS

Xem trang web

Hammond, MN

$200,000
2023
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$120,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$130,000
2019
sông Mississippi
để phát triển sự tham gia và lãnh đạo mạnh mẽ của bang Minnesota trong Cộng tác viên hạt nghệ nhân nhằm thúc đẩy cải thiện chất lượng nước và sức khỏe của đất, và để hỗ trợ vận hành chung
$75,000
2018
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung

Cộng đồng nghiên cứu và cộng tác phát triển tổ chức

2 Ban choS

Xem trang web

Arusha, Tanzania, Cộng hòa Thống nhất

$50,000
2022
Hợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi
đóng góp của Mạng lưới Nghiên cứu Nông dân cho các hệ thống lương thực bền vững thông qua thâm canh sinh thái nông nghiệp ở Singida
$349,000
2019
Hợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi
Mạng lưới nghiên cứu nông dân tham gia vào tăng cường sinh thái nông nghiệp để cải thiện sức khỏe đất, năng suất, dinh dưỡng và phát triển hệ thống hạt giống cây họ đậu ở Singida
Tiếng Việt