Bỏ qua nội dung

Tìm kiếm tài trợ của chúng tôi

Phạm vi ngày

Cơ sở dữ liệu tài trợ của chúng tôi có tính năng tổ chức từ năm năm qua. Nó được cập nhật hàng quý khoảng một tháng sau khi hội đồng quản trị phê duyệt.

Vui lòng chọn một phạm vi ngày hoàn chỉnh để xem kết quả tìm kiếm của bạn.

Đang hiển thị 151 - 174 của 174 người được cấp phù hợp

Hội đồng nghệ thuật Five Wings

2 Ban choS

Xem trang web

Mặt hàng chủ lực, MN

$92,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$92,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân

Nhà hát Lịch sử

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Paul, MN

$80,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$80,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Gác xép

4 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$622,000
2022
Nghệ thuật & Văn hóa
cho học bổng nghệ sĩ McKnight cho các nghệ sĩ và nhà văn văn học trung cấp ở Minnesota
$344,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$618,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
cho học bổng nghệ sĩ McKnight cho các nghệ sĩ và nhà văn văn học trung cấp ở Minnesota
$240,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Quỹ Foundation

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$2,000,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ quỹ mục đích đặc biệt của Kho tàng Văn hóa Khu vực

Hợp xướng Minnesota

3 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$40,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$45,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Nhà hát Opera Minnesota

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$120,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$80,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Công ty di chuyển

3 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$50,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Các nghệ sĩ hợp xướng ca sĩ Minnesota

3 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$50,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$55,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Nhà hát Mu

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Paul, MN

$140,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$210,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Nhà hát B

2 Ban choS

Xem trang web

Moorhead, MN

$30,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$45,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Nhà hát Latte-Da

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$80,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$18,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
cho một khoản trợ cấp một lần sẽ chi trả các chi phí cần thiết để thiết lập một cửa hàng bối cảnh giá cả phải chăng cho các rạp chiếu phim cỡ nhỏ đến trung bình, cũng như các nghệ sĩ cá nhân trong Thành phố đôi

Dự án Dance

3 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$60,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để có được một không gian biểu diễn vật lý
$75,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Múa Vũ

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$150,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$225,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Liên minh truyền thông thành phố đôi

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$50,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ các nghệ sĩ truyền thông từ các cộng đồng bị thiệt thòi, bao gồm cả phụ nữ, phát triển như những nghệ sĩ làm việc
$50,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để mở rộng các cấu trúc hỗ trợ hiện tại của TCMA cho các nghệ sĩ truyền thông từ các cộng đồng bị thiệt thòi

Quỹ đại học Minnesota

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$75,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ chương trình Nghệ sĩ thường trú của Bảo tàng Bell, mang đến cho các nghệ sĩ Minnesota có nguồn gốc, danh tính và khả năng đa dạng, cơ hội khám phá tầm nhìn nghệ thuật của họ thông qua việc tham gia nghiên cứu khoa học đương đại tại Đại học
$112,500
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ Dự án nghiên cứu nghệ sĩ thường trú của Bảo tàng Bell

VocalEssence

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$130,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung và cho chuỗi buổi hòa nhạc
$60,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Hoa Kỳ

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$110,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Trung tâm nghệ thuật Walker

2 Ban choS

$175,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
cho mnartists.org, một trang web và nền tảng lập trình hỗ trợ các nghệ sĩ của Minnesota thông qua tiếp xúc trực tuyến, xây dựng cộng đồng và kết nối mạng, các cơ hội và sự kiện và văn bản địa phương có liên quan
$200,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
cho mnartists.org, một nền tảng web hỗ trợ các nghệ sĩ ở Minnesota

Hội đồng bộ lạc đặt chỗ trái đất trắng

1 Ban cho

Xem trang web

Trái đất trắng, MN

$100,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ của chương trình Vườn ươm nghệ thuật Gizhiigin

Sản xuất tuyệt vời

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Paul, MN

$30,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$30,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Nhà hát Cây Vàng

2 Ban choS

$30,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$45,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Zeitgeist

3 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$55,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$55,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$55,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Zenon Dance Company & School

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$10,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ cho Mùa chung kết của Công ty Zenon Dance tại Trung tâm Khiêu vũ Cowles, ngày 13-16 tháng 6 năm 2019
$70,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Zorongo

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$70,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$105,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
Tiếng Việt