Bỏ qua nội dung

Tìm kiếm tài trợ của chúng tôi

Phạm vi ngày

Cơ sở dữ liệu tài trợ của chúng tôi có tính năng tổ chức từ năm năm qua. Nó được cập nhật hàng quý khoảng một tháng sau khi hội đồng quản trị phê duyệt.

Vui lòng chọn một phạm vi ngày hoàn chỉnh để xem kết quả tìm kiếm của bạn.

Đang hiển thị 151 - 173 của 173 người được cấp phù hợp

Gác xép

3 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$172,000
2021
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung
$618,000
2019
nghệ thuật
cho học bổng nghệ sĩ McKnight cho các nghệ sĩ và nhà văn văn học trung cấp ở Minnesota
$240,000
2018
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung

Quỹ Foundation

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$2,000,000
2021
nghệ thuật
để hỗ trợ quỹ mục đích đặc biệt của Kho tàng Văn hóa Khu vực

Hợp xướng Minnesota

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$40,000
2019
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung
$45,000
2017
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung

Nhà hát Opera Minnesota

3 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$80,000
2021
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung
$80,000
2019
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung
$80,000
2017
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung

Công ty di chuyển

3 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$50,000
2021
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2019
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2017
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung

Bộ quần áo hoa hồng

1 Ban cho

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$75,000
2016
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung

Các nghệ sĩ hợp xướng ca sĩ Minnesota

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$50,000
2019
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung
$55,000
2017
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung

Nhà hát Mu

1 Ban cho

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$210,000
2018
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung

Nhà hát B

2 Ban choS

Xem trang web

Fargo, ND

$45,000
2018
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung
$30,000
2016
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung

Nhà hát Latte-Da

3 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$80,000
2020
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung
$18,000
2018
nghệ thuật
cho một khoản trợ cấp một lần sẽ chi trả các chi phí cần thiết để thiết lập một cửa hàng bối cảnh giá cả phải chăng cho các rạp chiếu phim cỡ nhỏ đến trung bình, cũng như các nghệ sĩ cá nhân trong Thành phố đôi
$120,000
2017
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung

Dự án Dance

3 Ban choS

Xem trang web

Thung lũng vàng, MN

$50,000
2020
nghệ thuật
để có được một không gian biểu diễn vật lý
$75,000
2018
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2016
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung

Múa Vũ

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$225,000
2018
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2016
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung

Liên minh truyền thông thành phố đôi

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$50,000
2020
nghệ thuật
để hỗ trợ các nghệ sĩ truyền thông từ các cộng đồng bị thiệt thòi, bao gồm cả phụ nữ, phát triển như những nghệ sĩ làm việc
$50,000
2017
nghệ thuật
để mở rộng các cấu trúc hỗ trợ hiện tại của TCMA cho các nghệ sĩ truyền thông từ các cộng đồng bị thiệt thòi

Quỹ đại học Minnesota

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$112,500
2018
nghệ thuật
để hỗ trợ Dự án nghiên cứu nghệ sĩ thường trú của Bảo tàng Bell
$75,000
2016
nghệ thuật
để hỗ trợ Dự án nghiên cứu nghệ sĩ thường trú của Bảo tàng Bell

VocalEssence

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$60,000
2020
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung
$60,000
2017
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung

Hoa Kỳ

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$110,000
2017
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung

Trung tâm nghệ thuật Walker

3 Ban choS

$175,000
2019
nghệ thuật
cho mnartists.org, một trang web và nền tảng lập trình hỗ trợ các nghệ sĩ của Minnesota thông qua tiếp xúc trực tuyến, xây dựng cộng đồng và kết nối mạng, các cơ hội và sự kiện và văn bản địa phương có liên quan
$200,000
2017
nghệ thuật
cho mnartists.org, một nền tảng web hỗ trợ các nghệ sĩ ở Minnesota
$100,000
2016
nghệ thuật
để hỗ trợ hoa hồng, cư trú và thuyết trình của các nghệ sĩ biểu diễn ở Minnesota

Hội đồng bộ lạc đặt chỗ trái đất trắng

1 Ban cho

Xem trang web

Trái đất trắng, MN

$75,000
2017
nghệ thuật
để được hỗ trợ của chương trình Vườn ươm nghệ thuật Gizhiigin

Sản xuất tuyệt vời

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$30,000
2020
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung
$30,000
2018
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung

Nhà hát Cây Vàng

2 Ban choS

$45,000
2018
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung
$30,000
2016
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung

Zeitgeist

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$55,000
2019
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung
$55,000
2017
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung

Zenon Dance Company & School

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$10,000
2019
nghệ thuật
để được hỗ trợ cho Mùa chung kết của Công ty Zenon Dance tại Trung tâm Khiêu vũ Cowles, ngày 13-16 tháng 6 năm 2019
$70,000
2018
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung

Zorongo

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$105,000
2018
nghệ thuật
để được hỗ trợ điều hành chung
Tiếng Việt