Bỏ qua nội dung

Thế hệ: Quỹ giải pháp bền vững II-IV

Kiểu: Đầu tư liên kết

Đề tài: Nông nghiệp, Giao thông sạch, Nước

Trạng thái: Hiện hành

Quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế bền vững đòi hỏi các sản phẩm và doanh nghiệp mới trong nông nghiệp, thực phẩm, giao thông vận tải và y tế. SSF tận dụng sự chuyển đổi này bằng cách đầu tư vào các doanh nghiệp đang ở giai đoạn tăng trưởng dẫn đầu sự phát triển.

investment icon

Đầu tư

Quỹ Giải pháp Khí hậu II: $7,5 triệu đồng; bắt nguồn từ năm 2014
Quỹ giải pháp bền vững III: $10 triệu; bắt nguồn từ năm 2019
Quỹ giải pháp bền vững IV: $10 triệu; bắt nguồn từ năm 2021

rationale icon

Cơ sở lý luận

Thế hệ đầu tư vào lĩnh vực rộng lớn và khám phá tính bền vững để xác định các doanh nghiệp và dịch vụ thế hệ tiếp theo. Nó tập trung vào lượng kiều hối, tiền mà người nhập cư gửi về cho gia đình của họ ở quê nhà, khi một khu vực chín muồi để có mức phí thấp hơn và hiệu quả công nghệ được cải thiện. Được sử dụng chủ yếu bởi một nhóm dân số có ít quyền tiêu dùng hơn, tiền gửi về lịch sử đã bị thu lợi bất hợp lý.

returns icon

Trả về

Lợi nhuận tài chính: Quỹ khởi đầu tốt về tài chính khi đã thoát khỏi khoản đầu tư vào Thế hệ thứ bảy thông qua việc mua lại bởi Unilever.

Tác động xã hội & môi trường: McKnight đã xem xét hiệu suất tác động cho năm 2016 nhưng Generation coi dữ liệu của mình là bí mật, tuy nhiên tác động rất ấn tượng. Ví dụ, Generation gần đây đã dẫn đầu vòng gây quỹ trị giá $55 triệu vào công ty xe buýt điện California, Proterra, cùng với BMW i Ventures. Những chiếc xe buýt này giúp loại bỏ ô nhiễm không khí bằng động cơ diesel và khi kết hợp với sản xuất điện tái tạo, mang lại một lộ trình cho các thành phố bền vững hơn.

lessons learned icon

Bài học kinh nghiệm

Cung cấp tính minh bạch xung quanh việc nắm giữ danh mục đầu tư cổ phần tư nhân và tác động là một thách thức. Các công ty này thường cố gắng trở thành những diễn viên thầm lặng trong thị trường năng động.

Cách tiếp cận của Generation để đo lường tác động là đầy tham vọng, đo lường các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị quan trọng đối với tất cả các công ty trong quỹ. Phát thải được định lượng “Phạm vi 3” - phát thải hoặc tiết kiệm khí nhà kính từ hoạt động của một công ty và các sản phẩm của công ty. Đây là một tiêu chuẩn vàng để báo cáo, nhưng nó khiến việc so sánh giữa táo và các khoản đầu tư khác trở nên khó khăn.

Tín dụng hình ảnh: Quà tặng Habeshaw trên Unsplash.

Tuyên bố từ chối chứng thực: McKnight Foundation không xác nhận hoặc đề nghị bất kỳ sản phẩm, quy trình hoặc nhà cung cấp dịch vụ thương mại nào.

Cập nhật lần cuối 10/2021

Tiếng Việt