Bỏ qua nội dung

Quỹ bảo tồn

Kiểu: Các khoản đầu tư dưới thị trường, các khoản đầu tư đã thoát, các khoản đầu tư có tác động cao

Đề tài: Nước

Trạng thái: Đã thoát

Các khoản vay lãi suất thấp từ McKnight cho phép Quỹ Bảo tồn tham gia đất rừng vào các cảnh quan bảo tồn liên tục, chất lượng cao. Bảo tồn các vùng đất ngập nước và rừng bảo vệ sông Mississippi và các nhánh của nó, như sông St. Croix.

investment icon

Đầu tư

$5 triệu khoản vay 5 năm tại 2%; có nguồn gốc vào năm 2016. Được thanh toán đầy đủ vào năm 2022.

$6,5 triệu vay bốn năm tại 2%; có nguồn gốc từ năm 2011. Đã thanh toán đầy đủ vào năm 2015.

rationale icon

Cơ sở lý luận

Cho vay quay vòng để mua các vùng đất ngập nước và rừng chiến lược dọc theo sông Mississippi và các nhánh của nó để đảm bảo bảo tồn vĩnh viễn, từ đó nâng cao chất lượng nước.

returns icon

Trả về

Khoản vay đầu tiên thành công. Hoàn thành vào năm 2015.

Khoản vay thứ hai đang đi đúng hướng.

Quỹ bảo tồn đã mua và bảo vệ 113.492 mẫu Anh (kích thước của đảo Guam) với lợi ích sinh thái cao với giá trị thị trường hợp lý là 61,3 triệu USD. Hai dự án đã được bán với các điều khoản bảo tồn vĩnh viễn, trong Wisconsin và Louisiana. Dự án thứ ba sẽ cho phép khai thác gỗ bền vững và ngăn chặn phân khu; nó lưu trữ một trong những bầy sói lớn nhất Wisconsin.

lessons learned icon

Bài học kinh nghiệm

Hỗ trợ tổ chức hiệu quả: Vì bảo vệ môi trường sống quan trọng là rất cần thiết và vì Quỹ Bảo tồn đã sử dụng khoản vay đầu tiên rất hiệu quả, chúng tôi đã phát hành khoản vay thứ hai trị giá 5 triệu đô la.

Phương pháp tiếp cận mới rất quan trọng: Một hệ thống sông Mississippi khỏe mạnh và kiên cường đòi hỏi phải thay đổi cách canh tác trên hàng triệu mẫu đất ở Trung Tây. McKnight đang nhận ra rằng bảo tồn acre-acre là một công cụ quan trọng, nhưng quá tốn kém và phức tạp để đạt được quy mô cần thiết cho sông Mississippi. Bên cạnh bảo vệ đất, McKnight đang khám phá cách tăng nhu cầu của người tiêu dùng về bảo tồn đất và nước trên đất làm việc. Chúng tôi cũng hỗ trợ các nỗ lực của công ty để cải thiện tính bền vững trong chuỗi cung ứng nông nghiệp.

Tín ảnh: Phép lịch sự của Nhiếp ảnh Coldsnap

Tuyên bố từ chối chứng thực: McKnight Foundation không xác nhận hoặc đề nghị bất kỳ sản phẩm, quy trình hoặc nhà cung cấp dịch vụ thương mại nào.

Tiếng Việt